นางสาว วรรณฤดี โกสุม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาว วรรณฤดี โกสุม ชื่อเล่น กิ๊ฟ อายุ 21ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่7 หมู่2 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

ที่อยู่ปัจจุบัน 41 ประชานุกูล3ซอย1 รัชดาภิเษก66 แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

ความสามารถพิเศษ

  • พูดภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อย
  • ทำกับข้าวได้
  • จัดสวนดอกไม้

คติประจำตัว

ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

ความชอบส่วนตัว

  • ชอบฟังเพลงแนวเกาหลี
  • ชอบนักร้องศิลปินเกาหลี

WELCOME

วิดิโอแนะนำหนังสือ E-BOOK ผู้หญิง การทำงาน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดได้ตางลิงค์ที่ลงไว้

http://www.ebooks.in.th/ebook/32503/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87___%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/

จัดทำโดย

นางสาว วรรณฤดี โกสุม 570112010102

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.