Floriade Almere 2022 Nu al het bekijken waard!

Stratenmakers leggen de eerste wegen aan op het terrein...

...bomen die gekapt werden zijn versnipperd en via deze pontons vervoerd naar de composteer- locatie...

... en parkeerplaatsen worden voorbereid.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website en Twitter

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Publicatie alleen na toestemming.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.