Yurtdışında Eğitim

Son yıllarda, eğitime önem veren aileler ve gençlerin ilgisi yurt dışı eğitim programlarına yöneldi. Özellikle eğitim hayatı sonundaki kariyer fırsatları, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki üniversitelerin tercih edilmesini sağlıyor. Üniversitelerin eğitim kaliteleri, dil öğrenme avantajı, burs imkânları, ülkelerin yaşam olanakları da gençlerin tercihlerini etkileyen önemli avantajlar arasında bulunmaktadır.

Kariyer planlamasını yaparken yurt dışı eğitim programlarının takip edilmesi daha iyi bir gelecek için önemli hale gelmiştir. Türk aileleri, çocuklarının geleceklerini inşa etmek adına özellikle Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin üniversitelerini tercih etmektedirler. Rusya, Bulgaristan, Malta, Ukrayna ve çevresindeki eğitim fırsatları, ayrıca ekonomik seçenekler olması başka bir fırsat olarak görülmektedir.

Yurt dışında üniversite tercih etmeden önce hangi bölümde okumak isteyeceğinizi belirlemeniz en doğru kararı vermeniz açısından önemlidir. Herhangi bir planınız yok ise eğitim hayatınıza devam edeceğiniz ve iş hayatında çalışmaktan keyif alacağınız bir branş tercihi yapmalısınız. Tercihinizden sonra sizin için uygun olacak ülkeyi belirlemeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ülke belirlerken ekonomik, kültürel, coğrafi özelliklere göre değerlendirme yapabilirsiniz. Avrupa’da eğitim hayatınıza devam etmeniz durumunda ulaşım konusunda sıkıntı yaşamayacağınız bir mesafede olacaksınız. Ancak farklı bir kıtada eğitim hayatınıza devam ederseniz, özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşamayacağınız ülkelerde okumanız iyi bir tercih olacaktır. THY’nin doğrudan seferi olan ülke sayısı oldukça fazladır.

Gideceğiniz ülke ile ilgili sıkı araştırma yapmanızı öneririz. Özellikle konaklama ve maliyetler konusunda önceden bilgi edinmek gerekmektedir. Ülkenin yaşam koşulları, ulaşım imkanları, trafik sorunu, kültüre uyum sağlama gibi kriterleri de gözden geçirmeyi unutmayın. Üniversitenin ders programına daha önceden mutlaka bakın. Eğitim hayatınız için bu önemli kararı verirken ailenizin fikirlerini almayı, detaylar hakkında onlarla paylaşımda bulunmayı ihmal etmeyin. Nihayetinde doğru tercihi yapmanız önemlidir. Gelecek planlamanızda başarılı bir adım atmanızı sağlayacak ülke ve özellikle üniversite seçeneği, tüm noktaları bir araya getirerek mümkün olacaktır. Daha önceden ülkeyi veya üniversiteyi tercih edenlerden bilgi edinmenizi öneririz.

Eğitim hayatınızda başarılar diler, ilerleyen yazılarımızda daha detaylı bilgiler sunacağız. Bizi takip edebilirsiniz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.