Loading

PASSIONISTAs - BESATTHET, KÄRLEK OCH HANTVERK

Passionistas - en serie om den totala passionen för slöjd och hantverk. Synonymer till passion 1; lidelse, häftigt begär, begär, vurm, mani, glöd, eld, patos, kärlek, åtrå

Passionistas är en formsäker dokumentärserie som möter 20 stycken slöjd och hantverksutövare i nytappning runt i hela Sverige.

Ett dynamisk kameraarbete som tar oss till platser vi inte varit på. Bildspråket är inspirerat av fiktionsfilm men ska alltid kännas närvarande och levande - en stiliserad dokumentär fotostil. Vi arbetar med jordnära färger och det naturliga ljuset.

Med variationer alltifrån finsömnad i vackra ateljéer, till eldande kolare ute i skogen – så blir serien väldigt dynamisk. De medverkande är både proffs och ”amatörer” - det som förenar är kärleken och att man brinner för genuint hantverk. Helt enkelt PASSIONISTAS.

Ambitionen är att synliggöra all kunskap och passion som finns runt om oss – Lärorikt... men framförallt ska serien vara underhållande... och inspirerande... Passionistas inspirerar varandra i ett levande hantverkslabratorium.

Passionistas vill visa upp ett förhållningssätt till naturen, kulturen, människans uppfinningsrikedom och skaparlusta. Programmet ska spraka av Inspiration.

 • Programfakta
 • Längd: 28 minuter ,2 programledare (1 kvinnlig respektive 1 manlig),
 • 2 medverkande Passionistas i varje episod som står för helt olika passioner. Gärna "hård" och mjuk". Gärna på oväntade platser i Sverige. Gärna med oväntade könsroller tex Sveriges enda kvinnliga pip-makare. Det viktigaste kravet är dock att våra Passionistas är äkta, originella, kunniga och härliga .
 • 10 episoder -20 passionistas.

PROGRAM-UPPLÄGG.

 • Förlöp (kort visuell förhandscliff på programmet.
 • VINJETTEN - startar med ett retro/kollage av traditionellt slöjdande hantverk KLIPP till modernt samtidskollage och pre-vis presentation av våra Passionistas på en catwalk med personliga hantverks-attribut.
 • Program-intro med de 2 programledarna - som inför varje program är ovetande om vilken typ av slöjdare eller hantverksutövare de kommer att möta. Detta avgörs i detta intro med ett slumpmässigt lotteri - vilket ger större utmaningar och mer dynamiska möten jämfört med att programledarna hela tiden själva väljer inriktning och personen de ska möta. Här får vi en första känsla vad programledarna har för personlig relation till detta hantverk osv.
 • Presentation av Passionistas 1. (vilket hantverk/sysselsättning hen är besatt av och lite vilka projekt hen har genomfört under årens lopp).
 • Programledare 1 besöker Passionistas 1. och förutom det personliga mötet och ett fördjupat porträtt - presenteras PÅGÅENDE PROJEKTET och vad programledaren ska hjälpa till med.
 • Följdaktligen möter nu Programledare 2 kvällens andra Passionista. Och programmet följer respektive Passionista under 1 projekt, varvid programledaren kommer in och försöker förstå fascinationen för hantverket/passionen personen brinner för. Naturligtvis korsklipper vi programledare 1 mötet med det möte som programledare 2 står inför – dock växelklipper vi inte mer än 2 ggr för att undvika att programmet att blir förvirrande.
 • Det dags att sätta programledarna på ett praktiskt prov. ”Lilla-passionistas-provet” ett slags gesällprov.
 • I programmets creccendo så arbetar våra Passionistas för att slutföra sina pågående projekt - en del kommer lyckas - en del når bara ett delmål.
 • Programledarna tillsammans med respektive Passionista försöker förstå "grejen" och varför Passionistan fastnat fastnat för just denna passion.
 • .Programledarna de-briefar i en mix av slutsummering och ava. De försöker berätta om vad som fascinerar och tråkar ut dem. (Detta varvas med visuella tillbaka-blickar och bloopers). SLUT. END CREDITS.

PASSIONISTAs i ett urval , Kolare, Fönster-renoverare, Skräddare, Pipmakare, Möbelsnickare, Timmerman, Stuckatör, Patinerare, Tapetserare, Handskmakare, Smed, Repslagare, Stenhuggare, Kakelugnsmakare, Halmtaksläggare, Bilrenoverare, Konstgjutare, Glasblåsare, Trädkojebyggare, Svarvare, Krukmakare, Tegelbrännare, Modist, Aborist, Knypplare, Borstbindare, Bagare, Förgyllare, Perukmakare, Urmakare, Tattoerare, Samiskt Eldsmide

MÅLGRUPP & PUBLIK Passionistas ska vara ett brett program även om det i sitt moderna uttryck huvudsakligen försöker fånga publiken mellan 25 - 50 år åldern.

SOME. Sociala medierna ett viktigt komplement till tv-serien. Strategin ska vara tydlig från 15 sekunders Passionista på Instagram, 30 sekunders klipp på Facebook och längre ingående fördjupade reportage på SVT:s hemsida.

Referensprogram & Inspiration. Friskis och Svettis, interaktion, kunskap och underhållning, Resten av Sverige, Hitlåtens Historia, Landgång

Stylevideos.

Produktionsbolag: MICHELANGELO FILM & TV AB för SVERIGES TELEVISION AB Producent Mikael Hansson

Produktionsekonom: Björn Ringdahl Konsultation:Riksförbundet Unga Slöjdare, Knaderiks Kulturbygg, Svensk Hemslöjd, Elna Svenle Vandalorium,

© 2017 MCH/MICHELANGELO

kontakt Mikael Hansson 070 424 42 82 hanssonmultifilm@gmail.com

.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.