Jeanette och Fredrik Vinterbröllop 2017

2017-01-28 är dagen då Fredrik & Jeanette blev man och fru.

Med var även parets härliga barn som verkligen kunde bjuda på sig.

Smile :)

Fredrik och sin vackra fru Jeanette

Boka på info@studiomickebergling.com

Vad gör man inte för att se bra ut på bild :) kallt men ändå så varmt!
Kärlek
Detta är Kärlek det :) Älskar den.
Vad vore ett bröllop om man inte fick stå på denna bro!

Högbo bruk i sin vinterskrud.. Lika vacker vilken årstid som helst.

Gamla Herrgården Högbo Bruk.
www.mikaelbergling.se
Högbo Kyrka
Tager du denna Kvinna..
På Kyrktrappan för folket jubel :)

Bröllop 2017-2018 Boka via min Hemsida, eller maila mig på info@studiomickebergling.com

Tack till Jeanette och Fredrik för att jag fick vara med på er dag// Micke

Created By
mikael bergling
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.