Loading

De Vergaderfabriek Eerste 3D geprinte vergaderlocatie van Europa www.devergaderfabriek.com

www.devergaderfabriek.com
www.devergaderfabriek.com

Centre4moods is samen met Hotel de Slaapfabriek initiatiefnemer van De Vergaderfabriek. Dit eerste 3d geprinte vergaderlocatie van Europa wordt een bijzonder belevingsconcept. Hier kunt u vergaderen in een perfecte cirkel van 9 meter met geur, geluid, video en binnenkort sensoren. Uw omgeving schakelt mee met de doel van de dag. U bepaalt welke sfeer het beste past bij uw onderwerp. Wilt u een ongelofelijke indruk maken met de natuur om u heen? Ervaar dan het belevingsconcept van Centre4moods. Voor reserveringen ga naar www.devergaderfabriek.com of klik op:

Een bijzonder team van specialisten bouwt dit iconische gebouw in Teuge:

Copyright (auteursrechten) van de afbeeldingen van de Vergaderfabriek liggen bij The Form Foundation

Credits:

copyright The Form Foundation

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.