Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 3 juni 2019

Pinksteren

https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld

Jarig

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

IEP Eindtoets

De leerlingen van groep 8 hebben prachtige scores behaald op hun IEP-toets. Onze schoolscore was maar liefst 84 ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 82. Een mooi signaal voor onze school, maar ook voor de leerlingen van groep 8! Alle leerlingen hebben hun scores al ontvangen en deze week krijgen ze ook hun officiële IEP-rapport.

Tuinkers

Groep 3 en 4 hebben voor de vakantie tuinkers gezaaid in het kader van ons project: Alles wat bloeit en groeit. Om te laten zien dat het van onze groep is hebben we een 3 en een 4 gezaaid. Bram Hegeman en Jelbert Olthof hadden de bakjes in de vakantie mee naar huis, hieronder kunt u zien hoe goed zij ervoor gezorgd hebben. Op de eerste foto ziet u het bakje voordat er geoogst is, op de tweede foto is de helft geoogst en dan zien we de 4 die we gezaaid hebben weer terug. En natuurlijk hebben we allemaal even geproefd!

Voorlichting roken en alcohol groep 7/8

Deze week staan er twee voorlichtingen op het programma voor groep 7/8. Onze leerlingen krijgen informatie over de gevaren van roken en alcohol

Drempeltest groep 7

Op woensdag 12 en donderdag 13 juni nemen de kinderen uit groep 7 deel aan de zogenaamde ‘Drempeltest’. Met de Drempeltest meten we de taalvaardigheid en het redeneervermogen. Deze intelligentietest onderzoekt de aanleg van onze leerlingen inclusief een leermotivatietest. Dit geeft een extra invalshoek bij het schooladvies. Dit schooladvies is altijd gebaseerd op de complete lijn van alle resultaten en inzichten die we gedurende de gehele schoolloopbaan van kinderen verzamelen in het leerlingvolgsysteem.

Vakanties 2019-2020

Hierbij geven we u alvast het overzicht van onze vakanties van volgend jaar zodat u hier rekening mee kunt houden met uw planning. In één van de volgende nieuwsbrieven ontvangt u ook de data van studie- en werkdagen of middagen. Het totale overzicht komt binnenkort op de schoolwebsite www.3spr.nl

Stemmen voor de kinderjury

De afgelopen periode konden de kinderen in de schoolbieb extra veel boeken lezen die verschenen zijn in 2018. Al deze boeken doen mee voor de prijs van de Nederlandse Kinderjury 2019. Voor de vakantie konden de kinderen hun stem uitbrengen, via de website, of door het invullen van een stembiljet. De biljetten konden in een echte stembus, die in de schoolbieb stond.

De boeken die de meeste stemmen kregen van kinderen van De Driesprong waren: Katvis van Tjibbe Veldkamp en De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem Myjer.

Nu maar afwachten of één van deze boeken de landelijke prijs gaat winnen... De winnaar wordt eind juni bekend gemaakt.

Aanmelden Voorleesexpres

In de vorige Nieuwsbrief vertelden we u al over het geslaagde voorleesfeest op 16 mei. We ontvingen na het voorleesfeest nog een mail van de VoorleesExpress waarin zij onze school nogmaals hartelijk bedanken voor de cheque. Ze geven aan er mooie voorleesboeken van aan te gaan schaffen. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben na het voorleesfeest een flyer over de VoorleesExpress meegekregen. Aanmelden hiervoor kan nog bij juf Arianne.

Welkom Remco Stout

Remco Stout is in de vakantie 4 jaar geworden en is deze week bij ons op school begonnen in groep 1. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag Remco, leuk dat je bij ons op school komt. We wensen je een fijne tijd toe op "de Driesprong".

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 juni.

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.