Zeur niet Britts' logo ontwikkeling

Zeur Niet! is in 2010 opgericht door John ter Weyden. John werd geïnspireerd door de veelzijdige componist Harry Bannink. Daarnaast was hij onder de indruk van de erg goede tekstschrijvers waarmee Harry nauw samenwerkte, zoals b.v. Willem Wilmink. Annie M.G. Schimdt en Eli Asser.

De topjaren van Harry Bannink lagen in de periode 1965-1975. Hij maakte toen samen met Annie M.G. Schmidt een aantal succesvolle musicals, alsmede de zeer populaire tv-serie ‘Ja zuster nee zuster’. Een andere topper was de muziek uit de tv-serie ‘Het Schaep met de 5 pooten’ met teksten van Eli Asser.

Harry Bannink was zonder twijfel Nederlands beste en populairste kleinkunst componist in het lichte genre van de vorige eeuw.(1929-1999)

Hij heeft meer dan 3.000 nummers gecomponeerd. Niet alleen gezellige meezingers maar ook mooie rustige nummers.

Bij Zeur Niet zie je duidelijk dat rood het thema is. Dat wil ik ook graag terug laten komen in het logo. Muziek is uiteraard ook een thema. Als idee heb ik een muziekboek waarin je de naam ziet staan. Ik heb de website goed doorgelezen en weet dus precies wie ze zijn. Ik hoop dat dit het maken van het logo ook makkelijker maakt.

Mijn eerste schets was een G-sleutel. Dit figuur vind ik heel klassiek en goed bij het 'ouderen' koor passen. Mijn tweede schets is een dubbele noot. Daarop drie zingende vrouwtjes. Mijn derde schets is van 2 vrouwen en 2 mannen die aan het zingen zijn, zij houden alle 4 een boekje vast. Met ZE UR NI ET. Dat boekje heb ik er in gehouden, en de vrouwen weg gelaten omdat ik dat te groot vond worden.

Mijn eerste echte logo is een muziek boek geworden met aan het begin de g-sleutel en dan Zeur niet Thema koor en dan een muziek noot. Ik heb voor rode kleuren gekozen omdat ik dat bij hen vindt passen.

Dit is het eerste logo. Ik vind hem persoonlijk nog een beetje simpel, maar dat heb ik express gedaan zodat het niet te over dreven wordt.

Deze is nog simpeler. En daarom heen duidelijk. Ik heb de noten zelf gemaakt en het boek iets speelser overgetrokken.

Dit is mijn eind resultaat, ik ben er heel trots op. Ik heb het lettertype aangepast in een klassieker type. Dit vind ik mooier bij het koos passen.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.