Loading
Anette & Morten Aune

Et år av oppmuntring og velsignelse

2018 har vært et nytt godt år for Pinsekirken, Sandvika. Vi har opplevd at mottoet "Et år av oppmuntring og velsignelse" har lagt som en undertone gjennom hele arbeidsåret. Selv om vi har mer å gå på, opplever mange mennesker at det å komme til Pinsekirken og ikke minst, det å være en del av Pinsekirken er til stor oppmuntring og velsignelse i deres liv.

Heb.10:24 sier: Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Anette og jeg er utrolig takknemlig for året vi har lagt bak oss. Vi også føler oss oppmuntret og velsignet. Å stå sammen med så mange medarbeidere og ledere som helhjertet ønsker å bygge kirke er en utrolig oppmuntring. Vi opplever Guds velsignelse over oss alle og det slår seg ut på mange måter og områder. Mange nye mennesker har kommet og søkt felleskap, nye mennesker har kommet inn i tjeneste, og mange har også i 2018 vært med å så inn av sin tid og økonomi inn i kirken.

Det er mange høydepunkter vi kunne tatt frem fra året som har gått, men det kan leses i resten av rapporten, men ett av de store og spennende oppmuntringer som vi fikk oppleve var at på slutten av 2018 begynte det å åpnes dører for mulighet til å bygge et eget nytt bygg midt i Sandvika. Dette blir utrolig spennende å følge med på i tiden fremover.

Til slutt, tusen takk til alle som opplever Pinsekirken i Sandvika som sin kirke. Takk for alt dere er med og bidrar med på så mange plan. Vi opplever at Gud har gitt oss en visjon og et mandat til å bygge kirke midt i Sandvika. Det har vi ikke tenkt å slutte med, men heller intensivere, oppgradere og fortsette med til oppmuntring og velsignelse for mange, mange mennesker.

Guds rike velsignelse

Vi vil bygge en sunn og betydningsfull menighet gjennom livsnære relasjoner og Guds kraft

Hjerterom og husrom

Pinsekirkens arbeid bæres av et stort antall frivillige medarbeidere som stiller opp i ulike roller og utfører forskjellige oppgaver. I løpet av en vanlig uke er rundt 200 ledere og medarbeidere engasjert i gjennomføring av aktiviteter, gudstjenester, gruppesamlinger og arrangementer. På denne nettsiden kan du bli kjent med noen av menneskene bak og aktivitetene vi har hatt i 2018.

Tor er en av mange riggere i Kulturhuset
Susanne og Malan engasjerer barna i PKkidz
Noen har full kontroll på lyd, lys og bilde

Tusen takk for fantastisk innsats!

Administrasjon og økonomi

Åse Flatner, kontorleder // Jørgen Bjelke, FL økonomi // Tor-Henry Spjelkevik, ledere AR

Etter hvert som flere velger Pinsekirken som sin kirke, vokser også behovet for flinke administrative ressurser. Åse har jobbet som kontorleder i mange år. Hun sikrer at kommunikasjonen med medlemmene fungerer og at koordinering av medarbeidere går så smidig som mulig. Åse er også en skikkelig solstråle på kontoret :-)

Jørgen er ansatt som Pinsekirkens økonomiske leder. Sammen med Økonomirådet (Kjell Morten Hamre, Kjell Rune Runde og Morten Aune) har de igjen sørget for at regnskap og styring av budsjetter har foregått på en trygg og god måte. Når status er gjort opp for året, viser tallene en solid økning i innsamlede midler på 10 % og et overskudd på 454 000. Pinsekirken vil gi alle dere som er med og sår inn i Guds rike, en STOR TAKK!

Administrasjonsrådet (AR) holder i mye av det praktiske rundt driften av Pinsekirken. Det omfatter eiendom, vaktmestertjeneste, kommunale avtaler, teknisk utstyr, inventar og mye annet. Tor-Henry tok over lederansvaret i AR ved årsskiftet. Øvrige ressurser i AR er Marius Rødven, Åse Flatner, Anders Matre, Nishan Selvendran og Terje Gulbrandsen. Gjennom året har det vært mange større og mindre oppgaver å ta tak i, men mest sentralt har vært arbeidet med håndtering av personopplysninger (GDPR), en forsikringssak etter innbrudd, og å få på plass teknikerkonsoll og lysstyring i Pinsekirken.

Misjon i Bulgaria

Pinsekirken har det siste året fortsatt arbeidet blant ca. 35 sigøynermenigheter i Bulgaria med godtresultat. Vi har hatt 5 lederseminarer med overnatting i huset som vi har satt i stand i Nova Zagora, ca. 1,5 timer fra Burgas ved Svartehavet. Seminarene fokuserer på grundig bibelundervisning, fellesskap, utrustning og inspirasjon til tjeneste og menighetsbygging.

Seminaret i januar ble som vanlig ledet av pastor Kalin Chepilev, vår samarbeidspartner, mens de fire øvrige har hatt besøk fra Pinsekirken. I februar var vi en flott gruppe med Tom Aune, Øystein Husvik, Terje Gulbrandsen, Morten Aune og undertegnede. Vi underviste om pastoralt lederskap og besøkte mange menigheter til stor velsignelse. Ikke minst ble Tom og Øystein sterkt verdsatt, og Guds nærvær var påtakelig. Samtidig fikk vi en grundig gjennomgang av huset med tanke på videre utvikling. Det siste medførte en ekstra tur for meg i mai for å undersøke muligheter for videre leieavtale eller mulig kjøp. Vi har til nå valgt å fortsette å leie.

I overgangen mai/juni hadde vi et seminar om disippelskap og ungdomsarbeid, og jeg var så heldig å ha med Thomas Almnes til å undervise sammen med meg. Som tidligere ungdomsleder hadde han også mange konkrete tips å gi til ungdomsledere. Det er mange barn og ungdommer blant sigøynerne, så dette er et viktig satsingsområde. Høstens seminarer ble avholdt i oktober og desember, og handlet om forkynnelse og prekenforberedelse og helliggjørelse eller «Frelst av nåde, men hellig ved gode gjerninger?» Religiøsitet og loviskhet er en stor utfordring i Bulgaria, og mange trenger å forstå at det nye livet kommer innenfra!

Det var flott å ha besøk av Nina og Kalin i Pinsekirken på Internasjonal søndag i september, og Kalin delte både med humor og alvor sin takk for at vi står sammen med dem i arbeidet. Vi fikk også tid til å planlegge et nytt steg med å jobbe tettere sammen med noen menigheter av gangen, og forsøke å hjelpe dem også med praktiske behov. Et svært viktig bidrag til dette var hjelpesendingen fra Pinsekirken som Kalin hadde tatt imot to dager før han kom hit – en stor trailer med 11 tonn klær, leker og møbler! Menighetene distribuerer dette i landsbyen for en liten slant eller gir det bort til dem som trenger det, og slik blir det vi sender nedover til dobbel velsignelse.

Ved slutten av året er også planleggingen av ny misjonstur for ungdommene neste sommer i gang. De 54 billettene vi hadde reservert på flyet, ble revet bort allerede før jul! Det blir spennende å se hva Gud vil gjøre. Takk for din trofasthet med bønn og gaver som gjør alt dette mulig!

Arne Mella, Bulgaria-misjonær

Sang og musikk

I Pinsekirken har sang og musikk en veldig fremtredende plass, spesielt i gudstjenestene og på ungdommenes PULS-samlinger. Det er Martin Gulbrandsen som leder dette arbeidet og har med seg et lederteam bestående av Filip Aune, Anna Rebecca Rognsvåg og Anette Aune. Sammen leder de et team på rundt 40 sangere og musikere.

I tillegg til å lede oss i lovsang uke etter uke, arrangerer teamet mange konserter i løpet av et år. På våren hadde vi en lovsangsfest under tittelen BLESSED og på høsten inviterte vi til felleskonserten REAL LIFE med ungdomsbandet CONNECT og barnekoret BIT. Vi fikk også bidra fra byscenen i Sandvika på under jubileumsmarkeringen av FNs menneskerettighetsorganisasjon og Sandvika Byfests gudstjeneste. Året ble selvfølgelig avsluttet med julekonsert i desember.

Martin Gulbrandsen, leder PK Sang & musikk
Mange sangere og musikere i tjeneste gjennom året
Julekonsert i Bærum Kulturhus, desember 2018

PKung er under stadig vekst og samler rundt 50 ungdommer til PULS hver fredag kveld. Gjennom året har vi også hatt ulike typer aktiviteter og samlinger.

Vårhalvåret startet med medarbeidersamling og PULS FUN. I april inviterte vi til både jentekveld og vår årlige overnattingstur, SPRING BREAK. I mai deltok ungdommene på Pinsekirkens godhetsuke. Vi bidro blant annet med bilvask og vaffelutdeling. Det var god stemning!

På høsten fikk vi besøk av André Birkeland fra Bergen og Blake Cross fra Dallas, USA. Sammen har vi vært på arrangementer som Oslofest og Get Focused, hvor begge arrangementer har vært inspirerende. Selv har vi arrangert Guttekveld og Julepuls.

Ledergruppen i PKung har dette året bestått av Daniel Bjerke Fleischer, Edvard Skaaheim, Rikke Fjeldberg, Simon Mella, og Benjamin Aune.

Tentro-kullet 17/18

Tentro-avslutning for kullet 17/18 ble avholdt på Kulturhuset søndag 6. mai. Det var 12 ungdommer som ble ”uteksaminert”. Et nytt kull startet opp allerede etter sommerferien. Det er Daniel Fleischer og Edvard Skaaheim som har hovedansvaret for undervisningsopplegget, mens Madeleine Åbyholm, Charlotte Almnes og Kristian Bekkvik Sandli bidra på mange ulike måter. Marty Gallagher fungerer som foreldrekontakt.

Godhetsuken

Godhetsuken ble første gang arrangert av IMI-Kirken i Stavanger i 2006 og har siden blitt et tverrkirkelig og landsomfattende arrangement. Visjonen springer ut fra et ønske om følge i Jesu fotspor.

Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og (…) gikk omkring overalt og gjorde godt… (Apg 10, 38)

Pinsekirken arrangerte i 2018 Godhetsuke for andre gang. En stor gjeng frivillige deltok disse dagene med gratis innsats til glede for svært mange i vårt nærmiljø. Til sammen nærmere 600 timers arbeidsinnsats med snekring, maling, hagearbeid, matlaging, bilvask osv. ble nedlagt til stor glede og inspirasjon både for mottakere og deltakere.

Omsorg

Aud og Tom Aune, ledere for omsorgsfunksjonen.

Omsorgsfunksjonen omfatter omsorgsteam, forbønnsteam, seniorarbeid, familiearbeid, besøkstjeneste og samtaler. En torsdag i måneden er det TORSDAGSTREFF der vi samler rundt 40 personer til fellesskap med sang, musikk og litt godt å spise. Vi hadde også i 2018 vår seniorfest som ble godt besøkt med rundt 70 mennesker. Dette året hadde vi gleden av å ha besøk av Arild Nesbakken og sanggruppen GOD ÅRGANG. Tusen takk til alle som er med og bidrar inn i denne viktige tjenesten.

LIFE-gruppene i Pinsekirken møtes i hjemmene 2-3 ganger hver måned til fellesskap, bønn, omsorg og bibel. Vi har et felles tema for måneden som utgangspunkt for samtale.

Vi har som tidligere hatt ledersamlinger for alle LIFE-ledere hver siste torsdag i måneden med fokus på inspirasjon, trening, erfaringsdeling og presentasjon av månedens samtaleopplegg. Vårens høydepunkt var inspirasjonshelg for alle LIFE-ledere på Storaas gjestegård. I år deltok 29 personer, inkludert pastorparet.

Rune Gulbrandsen overtok lederansvaret for LIFE-gruppene ved årsskiftet. Ved utgangen av 2018 har vi 24 aktive LIFE-grupper.

Rune Gulbrandsen, leder PK LIFE
Wanda Håbrekke, leder PKkidz

2018 har vært et år med mye aktiviteter og fortsatt bra vekst i PKkidz. Vi har over 250 barn registrert og tre søndager i måneden er det full aktivitet på våre fire ulike søndagsskolegrupper. Den siste søndagen i måneden er vi ofte delaktige i Familiegudstjenesten. Vårt barnekor BIT er alltid på scenen og fra tid til annen bidrar vi med dans, drama eller andre innslag. Også i år fikk vi dele ut en barnebibel til alle våre førsteklassinger.

Tradisjonen tro har vi invitert til Slora-leir, CandyParty, ChurchOut og KidzChurch, med god deltagelse. På våren reiste søndagsskolens XL-gruppe på tur for å styrke samholdet og knytte gode vennskap. I november hadde vi oppstart av noe helt nytt; Dance Crew. Dette er en dansegruppe for gutter og jenter i aldersgruppen 4. - 10. klasse, under ledelse av Rebekka Gravdahl. Helt i slutten av året var vi engasjert på arrangementet JUL I PK. Barna samlet inn gaver til Hjertelag som sender pakkene til barn i Bulgaria.

Pinsekirkens Podcast

Vår Podcast blir mer og mer besøkt og mange langt utenfor våre rekker klikker seg inn for å høre taler fra Pinsekirken. Rapporter kommer inn om hvordan Gud virker i menneskers liv gjennom vår Podcast. Ta gjerne turen innom og få med deg noen gode taler fra 2018.

Gjestetalere 2018

Andreas Hasseløy, Daniel Egeli, Laila Egeli Austeng, André Birkeland, Benjamin Jensen, John Cross og Blake Cross

Siste søndag i hver måned har vi invitert til AfterChurch. I år har vi vært på aking, og skøyter, gått på toppturer og kost oss på Kalvøya. Hensikten med AfterChurch er å bli godt kjent med nye og gamle i fellesskapet. En stor takk de som har stått for alle arrangementene dette året.

Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling

I Paulus andre brev til korinterne 9:6-8 står det

"Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning."

Om du kjenner i ditt hjerte, etter å ha lest igjennom denne rapporten, at du ønsker å være med å så inn i Pinsekirkens visjon og arbeid, så kan du gjøre det på flere måter. Du kan overføre penger via bank. Kontonummeret til Pinsekirken er 1627.07.29227. Du kan også bruke VIPPS og sende til #15875 (Pinsekirken i Bærum Gave). Merk overføringen med "GAVE" i meldingsfeltet.

Gud velsigne deg!

Pinsekirken, Elias Smiths vei 13, Sandvika // Bærum Kulturhus, Claude Monets allé 27, Sandvika

www.pinsekirken.org

Created By
Pinsekirken Sandvika
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.