Loading

De Driesprong nieuwsbrief 2 september 2019

Start schooljaar

Afgelopen maandag hebben we op een feestelijke manier het schooljaar geopend. Wat is het goed om iedereen weer te zien en elkaar te spreken of gewoon te spelen. Volgens goede traditie werd allereerst de vlag gehesen door de jongste en de oudste leerling van de school (Loes Vossebeld en Lisa van Silfhout). Vervolgens hebben alle kinderen het schooljaar ingeblazen met hun bellenblaasset.

Feestelijke opening schooljaar

Nadat iedereen had laten weten erg veel zin te hebben in het nieuwe schooljaar zijn we samen met veel ouders de school binnengegaan om ons nieuwe plekje op te zoeken. Het was een gezellige drukte. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik om onder het genot van een kopje koffie even bij te praten. Het schooljaar is dus goed begonnen, ook voor juf Sharon Nijzink als nieuwe leerkracht in groep 7/8. We heten haar van harte welkom op de Driesprong en hopen dat ze zich gauw thuis voelt in onze gezellige school.

Welkom! De namen van alle kinderen staan op de deur of het raam van hun klas. Verzorgd door de thema-versiercommissie onder leiding van juf Erna Kalenkamp.

Even voorstellen

Mijn naam is Sharon Nijzink- Scheppink en ik ben 27 jaar jong. Ik ben getrouwd en woon in Rijssen. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met haken, macramé of andere creatieve bezigheden. De afgelopen 6 jaar ben ik in Bunschoten-Spakenburg werkzaam geweest. Hier heb ik altijd met veel plezier voor de groepen 6 of 7 gestaan. Daarnaast was ik ook leesspecialist. Vanwege de behoorlijke reistijd elke dag ben ik op zoek gegaan naar een leuke christelijke school wat meer in de buurt en ben ik terecht gekomen op De Driesprong. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de groep en de collega's en is de prettige en vriendelijke sfeer me opgevallen. Ik heb er heel veel zin in om er samen met de collega's en de kinderen een geslaagd schooljaar van te maken.

Welkom nieuwe leerlingen

Na de vakantie is Kayleigh van Joost in groep 5 begonnen. Verder is Rik Mensink vorige week begonnen bij de kleuters en begint Catharina Dollen vandaag. Hartelijk welkom op onze school.

Schoolkalender

Inmiddels hebben alle oudste leerlingen een schoolkalender meegekregen. Hierin vindt u alle wetenswaardigheden van de school. De kalender wordt mede mogelijk gemaakt door enkele sponsoren. Deze staan voorin vermeld. We danken hen hartelijk voor deze bijdrage en de betrokkenheid bij de school. Gezien de drukkosten wordt er slechts één kalender per gezin verstrekt. We hopen dat deze informatieve kalender een mooi plekje krijgt bij u thuis.

Controle hoofdluis

Zoals gebruikelijk starten we na iedere vakantie met de controle op hoofdluis. De data staan vermeld in de schoolkalender. Wilt u rekening houden met vlechten en gel op de dagen van de controle? Bij voorbaat dank.

Informatieavond

Aanstaande maandag, 9 september, houden we onze jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze avond willen we u informeren over het jaarprogramma van onze school en na de pauze over het programma in de groepen. Als gastspreker zal Anique Rutgers van Fysio Westeinde u bijpraten over het programma “Zit met pit” waar wij als school aan deel gaan nemen. Hierbij leren kinderen alles over gezond gedrag rondom beeldschermgebruik. Ook voor u als ouders/verzorgers heeft ze handige tips. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond die om 20.00 uur begint.

Inloopochtend voor de groepen 1, 3, 5, 7

Twee maal per jaar wordt er een inloopochtend georganiseerd door de hele school. U wordt om 8.30 uur tegelijk met de kinderen op school verwacht en gaat dan samen naar de klas waar u de gelegenheid krijgt om te kijken hoe een onderwerp in de praktijk handen en voeten krijgt.

De eerste inloopochtend is op dinsdag 10 september en wel voor de oneven groepen. Op donderdag 9 januari is er een inloop van de even groepen. U bent van harte welkom!

Schoolfotograaf

Op maandag 16 september worden de schoolfoto’s gemaakt. Om 8.30 uur worden allereerst de broers en zussenfoto’s gemaakt. Hierbij kunnen ook niet schoolgaande broers en zussen aansluiten. Op deze dag wordt tevens alvast een afscheidsfoto gemaakt van groep 8 met alle leerkrachten.

Schoolzwemmen

Afgelopen woensdag gingen alle kinderen van groep 2, 3 en 4 naar de Kolk voor de eerste zwemles van dit schooljaar. Voor veel kinderen van groep 2 was het ook echt hun allereerste zwemles ooit. Het ging super! De kinderen deden geweldig hun best en hebben genoten.

Overblijven

Uiteraard bieden we ook dit schooljaar de gelegenheid om over te blijven. U kunt uw kind op maandag, dinsdag en donderdag laten overblijven tijdens de middagpauze. Mocht u gebruik willen maken van deze regeling, geef dit dan even door. De kosten bedragen € 1,50 per kind (betalen voor max. 2 kinderen indien 3 of meer overblijven). Uw kind moet zelf eten en drinken meenemen. Meer informatie over deze vorm van tussenschoolse opvang vindt u op onze website en op het prikbord in de gang.

Gevonden voorwerpen

Zo nu en dan blijven er spullen (gymkleren, fruittassen of handschoenen bv.) op school liggen, waarvan we niet weten wie de eigenaar is. Als u spullen van uw kind mist kunt u even bij de leerkracht van uw kind informeren of het op school gevonden is, daarnaast staat er in de gemeenschapsruimte een mand waarin we gevonden voorwerpen bewaren. Wat na lange tijd nog niet is opgehaald, gaat naar stichting Oost Europa. Omdat we hiertoe binnenkort weer overgaan willen we u nog even in de gelegenheid stellen te komen kijken als u wat mist.

Gebedsgroep

Iedere laatste vrijdag van de maand komen een aantal ouders op school om te danken en te bidden voor onze school, de kinderen en hun families en leerkrachten. We vinden het belangrijk dat er gebed is in goede tijden, maar ook wanneer er zorg is. Gebed is krachtig, zeker als we dat samen doen. Het mooie is dat kinderen (en leerkrachten) gebedspunten aandragen. Mooi om te merken dat ze begaan zijn met de wereld om hen heen en gebed vragen voor familie en vrienden. We merken dat het groepje ouders steeds kleiner wordt. Het zou jammer zijn dat we zouden moeten stoppen met de gebedsgroep, omdat er niet genoeg ouders zijn. Als u gebed ook belangrijk vindt, willen we u vragen zich aan te sluiten. U hoeft geen “bidder” te zijn. Alleen uw aanwezigheid is al krachtig.

Het is fijn om samen met andere ouders je te richten op God, samen te bidden in een ontspannen sfeer. Niets moet. We ervaren dat het ook voor onszelf opbouwend is.

Data en tijd vindt u in de schoolkalender. Indien gewenst kan dit uiteraard worden aangepast in onderling overleg met de groep. Mocht u deel willen nemen dan kunt u contact opnemen met Sylvia van Silfhout of bel of mail even met de school.

Lied van de maand september Psalm 100

Agenda

Oud papier, pleinvegen

Jarig

Created By
Team Driesprong
Appreciate

Credits:

Foto's door Joke Verhage en Sharon Nijzink. Created with images by MabelAmber - "dock feet footwear" • Hal Gatewood - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.