Loading

Sto lat Polskiego Towarzystwa Fizycznego Andrzej Kajetan Wróblewski (Uniwersytet Warszawski)

Polskie Towarzystwo Fizyczne powstało 11 kwietnia 1920 roku w Warszawie.

Podam pewne nowe fakty dotyczące okoliczności tego wydarzenia. Następnie omówię najważniejsze działania i dokonania Towarzystwa, wynikające z postanowień statutowych.

Są to: Zjazdy Fizyków Polskich, Popularyzacja fizyki, Wydawnictwa PTF, w tym „Postępy Fizyki”, Nagrody i wyróżnienia.

Andrzej Kajetan Wróblewski jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie emerytowany).

Był rektorem uczelni (1989-1993). Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym PAU, członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jego specjalności naukowe to fizyka wysokich energii (wprowadził m.in. współczynnik tłumienia kwarków dziwnych) i historia nauk fizycznych.

Jest autorem monografii „Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności” (2006 i kolejne dodruki) oraz „Historia fizyki w Polsce” (2020).

Wykład inauguracyjny, 16 października 2020 r. godz. 11:45

Aula Fizyki Politechniki Warszawskiej

Credits:

Photos by Narodowe Archiwum Cyfrowe, Andrzej K. Wróblewski