Een ander mens Twee vrouwen met NAH, vilein, muzikaal en vol humor en mededogen

Na de succesvolle theatertournee van Een ander mens door 5 mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) gaat de voorstelling in een verkorte versie door de twee vrouwelijke spelers Annemarie van der Storm en Jacqueline Scheuter in 2017 opnieuw op tournee

In al hun kwetsbaarheid, zetten zij zichzelf in de spotlights om te laten zien welke invloed NAH op hun leven heeft. Een voorstelling die de blik van de toeschouwer spiegelt en diep naar binnen gaat. Aangrijpend authentiek, po√ętisch,muzikaal en vol zwarte humor. Een veerkrachtige voorstelling waar zij zelf centraal in staan. Twee vrouwen met NAH, vilein, muzikaal en vol humor en mededogen .

Voorstelling boeken

Mocht u deze bijzondere voorstelling willen boeken of zien neem dan contact op met regisseur Jos Spijkers via spijkersjos@gmail.com of bel 06-18217053.

Impressie

Reacties bezoekers

Bedankt voor een prachtige voorstelling! Bijzonder om te ervaren dat je eerst alleen maar naar een handicap/ beperking kijkt als je binnen komt, maar dat je na de voorstelling de mens achter de handicap/ beperking ziet. Indrukwekkend dat iedereen eerst gezond was, een handicap/ beperking krijgt en dan toch de draad weer op weet te pakken met ups en downs. Het kan ons allemaal overkomen, dat realiseerde ik me gisteren maar al te goed.
Bedankt voor de prachtige en aangrijpende voorstelling! Alsof we bij jullie op visite waren, heel laagdrempelig, goed en persoonlijk verwoord en gezongen. Het was zoals ik verwacht had. Dapper en doorzetters zijn jullie! Veel succes bij de volgende voorstellingen, jullie zijn nog lang niet uitgespeeld mag ik hopen! ;-)
Ik was en ben nog zwaar onder de indruk van het optreden. Hoe kwetsbaar en open de verhalen van de acteurs. Hoe goed aan elkaar gevlochten met beelden - muziek en zang.

Niet aangeboren hersenletsel

NAH kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een CVA, ongeluk, tumor, hersenontsteking of zuurstoftekort. Hersenletsel levert een "breuk in de levenslijn" op, er is duidelijk een "voor en na" het ontstaan van het letsel. Wanneer men dan na enige jaren vastloopt omdat de dagelijkse dingen niet meer zo gewoon zijn als zij vroeger waren, en vaak niet meer lukken, begint een zoektocht die vaak vele frustraties oplevert. Men loopt nogal eens aan tegen het feit niet serieus genomen te worden, of niet gehoord te worden. De directe omgeving van de persoon in kwestie, begrijpt vaak niet wat nou precies het probleem is? Want hij of zij ziet er goed uit, dus zal alles wel weer bij het oude zijn? Maar dit is vaak niet het geval.

(h)erkenning

Wat wij graag willen bereiken met de voorstelling is kweken van begrip en (h)erkenning. Door de omgeving van het slachtoffer. Maar ook door verpleegkundigen, doktoren, huisartsen en professionals. We willen op deze manier ons steentje bijdragen aan een goede informatievoorziening.

Credits:

© Een ander mens

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.