Digt Om velsignede børn

Kom glæde luk dig bare ind

Du har selv nøgle til mit sind

Her findes, hvad der findes kan

I hjernen på en simpel mand.

Når nøglen drejes i en lås

Og døren åbnes og væggen nås

Så drej kun kassen en lille tørn

Ser du billedet af mine børn?

Og går du frygtløs i kassen ind

Så vil du mærke strøg på din kind

Af varme, bløde hænders aen

Jeg ved du kommer ud, betagen.

Den næste dør er med dobbelt lås

Den må slet ikke dobbelt flås

Her finder du mine børnebørn

Smukke, glade og klar til en tørn.

Den sidste dør er nys bygget på

Her skal du stille ved låsen stå.

Når først du har åbnet og set derind

Så ved du, hvad der rører mit sind.

Slægten, arven og stærke kvinder

Skaber børn, og mange minder

Det gør livet meningsfuldt og hot

Og livets mening stærk og flot.

Created By
Kurt Wissendorf Møller
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.