E-Team op tour Samenloop vooR hoop

Het E-Team haalt geld op voor het KWF en staat op Zaterdag 4 februari op de hobbybeurs op de Dr.A. Schweitzerlaan 2 te Benthuizen

Ibiza woondecoraties

Onze styliste Mariska is druk bezig met woondecoratie voor thuis. Ze heeft oog voor nieuwe trends en let op elk detail. Hier enkele mooie voorbeelden. Ze kosten tussen de 3,50 (klein) 4,00 (middel) en 6,00 (groot) euro.

Mariska's ibiza woondecoratie

De gehele opbrengst gaat naar het KWF voor verder kankeronderzoek

Ook zijn er leuke armbanden en sleutelhangers. Kijk ook eens op de website:

Op www.ellensieraden.nl te koop en de opbrengst is voor het KWF
Ook het beeld en de theelichtjes zijn te koop

Help mee voor de strijd tegen kanker en doe een donatie en koop een leuk artikel. Je steunt het KWF en verder kankeronderzoek.

20 en 21 mei SamenLoop voor Hoop

Bedankt en hopelijk zien we je op de SamenLoop voor Hoop op het Van Tuyllpark te Zoetermeer.

Created By
Ellen Van Latum
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.