Belasting betalen is goed!!! Economie les 6.2

Vandaag

  1. Welkom en lesdoel
  2. Mindmap les 6.1
  3. "Wat doet de overheid?" en "Waar doet de overheid het van?"
  4. Bezoek gemeentehuis
  5. Volgende week....

Lesdoel vandaag

Jullie kunnen na afloop van de les vertellen wat de overheid doet en dit toelichten met enkele voorbeelden

Jullie kunnen na afloop van de les vertellen waar de overheid het van doet en ook hier een aantal voorbeelden van noemen

mindmap 6.1

"Wat doet de overheid?" en "Waar doet de overheid het van?"

De overheid heeft veel taken. Zo is de overheid bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het onderwijs. Daarnaast zorgt de overheid voor bescherming van burgers en bestrijden van de criminaliteit. De beslissingen worden genomen door gekozen vertegenwoordigers.

De overheid heft belastingen zoals loonbelasting en belasting over de winst. Daarnaast ontvangt de overheid premies voor sociale zekerheid. Op producten zoals alcohol, tabak en benzine wordt accijns geheven; dit is verbruiksbelasting. Gemeenten heffen gemeentebelastingen.

Bezoek Gemeentehuis

Volgende week woensdag (10 mei) worden we om 12:45 uur op het gemeentehuis in DUIVEN verwacht. Daar hebben we een interview met de wethouder dhr. van Groningen.

Braakliggend stuk grond.... WAT KUNNEN WE DOEN?

Tussen beide locaties van het Candea College ligt een stuk grond waar niks mee wordt gedaan. Wat zouden jullie hier willen?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zo'n idee wordt uitgevoerd?

Ga samen met je buurman/buurvrouw een aantal vragen bedenken zodat we weten wat we moeten doen om het te realiseren. Dus: wat moeten we doen om het bespreekbaar te maken bij de gemeente? Hoe komt de gemeente aan geld? enz.

Bedenk in de komende 10 minuten per duo ongeveer 5 vragen. Jullie moeten ze allebei kunnen opnoemen.

Klaar? Kijk of je nog 2 reserve vragen kunt bedenken die je ook graag wilt weten. Hulp nodig? Eerst zelf, na 5 minuten maak ik een rondje.

De vragen

Ieder duo benoemt de 2 belangrijkste vragen.

Volgende week

Volgende week woensdag (10 mei) om 12:45 uur bij de ingang van het gemeentehuis DUIVEN.

HUISWERK voor over 2 weken:

Werk je mindmap bij met alle belangrijke begrippen uit hoofdstuk 6.2 en 6.3. Dit bespreken we op 17 mei.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.