Portrettoppgave

Til venstre er det stor blender åpning (det minste F-tallet) som skaper blurry bakgrunn og til høyre er det liten blender (største F-tallet) åpning som gir mer fokus. (OPPGAVE 1)
Bilde til venstre har lukkertid på 1/20 sekund. Vi ser med engang at bilde tar fokus på ansiktet og overkropp mens bakgrunnen er fortsatt i "motion". Bilde til høyre er det 1/25 lukkertid og med blitz, her er det enda mer fokus på ansiktet og overkropp en bilde til venstre. Det som skjer med bildene når vi bruker lukkerstyrt program er at det gir mer fokus på selve portrettet. (OPPGAVE 3)
Til venstre er det på den laveste ISO-verdi innstilt med 1/4 lukkertid og til høyre er det høyeste ISO-verdi innstilt med 1/2000 lukkertid. Det som skjer når vi tar ISO-en så høyt er at bilde blir veldig kornete. (OPPGAVE 2)
Til venstre er bilde på lukkertid 1/10 og iso på 400, men til høyre er det lukkertid på 1/15 og 800 iso + blitz. (OPPGAVE 4)
Til venstre er iso'en nede på 200 og lukkertid på 1/10 og bilde er zoomet inn, til høyre er det også zoomet inn, eneste forskjell er at det er blitz på og 1/20 lukkertid med 800 iso. I konklusjon vil jeg sie at med zooming og lukkertid på portrettbilde så skaper det en effekt som drar deg inn i bilde. (OPPGAVE 4)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.