Loading

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2018! Jukka Sundberg ja Zenablen tiimi kiittää yhteistyöstä kuluneena vuonna. Lahjoitamme tänä vuonna joululahjarahat kehitysmaiden lasten koulumahdollisuuksien tukemiseen www.toisenlainenlahja.fi

Credits:

Created with images by annca - "christmas bauble ball christmas"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.