Loading

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2019! Jukka Sundberg ja Zenablen tiimi kiittää yhteistyöstä kuluneena vuonna. Lahjoitamme tänä vuonna joululahjarahat kriisialueiden lasten koulumahdollisuuksien tukemiseen UNICEFin kautta.

Credits:

Created with images by Aaron Burden - "Snowflake macro"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.