Loading

REDDERNYT 4. udgave mandag den 18. oktober 2021

Kære medlemmer

Tak til jer. Vi har haft succes med at sætte fokus på reddernes arbejdsvilkår over for arbejdsgivere, regionspolitikere, i medier og i offentligheden i over seks måneder. I har anerkendt vores indsats, for flere reddere har meldt sig ind i hos os i Reddernes Fagforening. Vi har haft en fremgang i antal medlemmer på 15 procent det seneste halve år. Det takker vi jer for. Velkommen til jer nye medlemmer.

Det går godt i RF. Vi har løst faglige sager for vores medlemmer, forhindret fyringer, mindsket arbejdspres ved at få indsat flere ST-biler i flere regioner. Vi har hjulpet flere medlemmer med forståelse for deres lønsedler, tillæg og overenskomster. Vi har haft informationsmøde i Hornslet og planlægger flere på andre stationer, hvor vi fortæller om at være medlem hos os, og hvad vi arbejder for i RF. Vi har været flittigt nævnt i flere landsdækkende medier som Reddernes 'egen' Fagforening bl.a. i Danmarks Radio og har her talt om de dårlige arbejdsvilkår, redderne har. Den store medieopmærksomhed betyder, at flere regionspolitikere vil tale med os. De har sagt ja til at arbejde for at reddere får bedre arbejdsvilkår. De anerkender den vigtige samfundsrolle vi har, når vi redder liv.

Selv om det går godt i RF, så er der stadig store problemer med arbejdsvilkårene ude på stationerne. Vi kører stadig flere og flere kørsler på en vagt, og mange er blevet tvunget til at tage ekstravagter, som vi har fortalt i tidligere numre af Reddernyt. Det næste år vil vores branche være plaget at hjemtagelser og arbejdsgiverskift for rigtig mange reddere. Det betyder, at mange kommer til at skifte arbejdsgiver, overenskomst, fagforening og pensionsordning. Det kan betyde dårligere løn, arbejdsvilkår og pension for mange.

I dette nummer af Reddernyt sætter vi derfor fokus på pensionsopsparinger især i forbindelse med de hjemtagelser flere af jer står over for. RF synes nemlig, at hjemtagelserne giver reddere rundt om i landet urimelige vilkår. Det kan betyde en dårligere pensionsordning. De problemer kunne undgås, hvis reddere i hele Danmark arbejdede under en overenskomst på tværs af arbejdsgivere og regioner - en overenskomst, som kun gælder for reddere, og som er forhandlet af reddere. Det er netop det RF arbejder for - og vi håber derfor, at den positive tendens med nye medlemmer fortsætter langt ind i det kommende år, så vi hurtigere kan få forhandlingsretten til overenskomsten.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Reddernes Fagforening

Synes du, at vi reddere kan få bedre arbejdsforhold og mere indflydelse ved selv at forhandle en overenskomst kun for reddere, så kan du melde dig ind hos os her.

Møde om Reddernes Fagforening i Horsens

Redderes Fagforening holder informationsmøde onsdag den 27. oktober fra klokken 10 til 12 ved Brand og Rednings mødelokaler på genbrugsstationen på Endelavevej 5, 8700 Horsens om hjemtagelse i Region Midtjylland. Hvis reddere i andre områder af landet gerne vil høre mere om vores arbejde og et medlemskab hos os, besøger vi jer meget gerne, når det passer jer. Skriv til kontakt@reddernesfagforening.dk for at få et informationsmøde med os.

NB: Tegningen er en karikatur egnet til at pådrage sig læserens opmærksomhed.

Reddere risikerer lavere afkast på pension ved hjemtagelser i Jylland

Over 400 reddere skal hjemtages i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det kan gå ud over størrelsen af deres pensionsopsparing. For hvor meget en pensionsopsparing vokser afhænger bl.a. af, hvilket selskab den ligger hos. Det viser en mindre sammenligning udført af Reddernes Fagforening.

Over 400 reddere i Jylland står over for at skulle hjemtages i løbet af de næste syv måneder. Det kan betyde, at de får færre penge til deres alderdom. Det viser en mindre sammenligning, som Reddernes Fagforening har fortaget via pensionsbranchens eget sammenligningsværktøj: 'Fakta om Pension'.

Redderne skal ved hjemtagelse skifte pensionsordning fra PensionDanmark til PenSam. Det betyder, at de har udsigt til et nettoafkast på godt 2,9 procent årligt frem for de godt 7,3 procent, som de har været vant til hos PensionDanmark. Forsikringerne i pensionsopsparingen i PenSam er tilsyneladende også ringere, end forsikringerne i PensionDanmark er. Forsikringerne i begge selskaber er også ringere, end flere af de forsikringer andre danskere tilbydes i deres pensionsordninger.

"Det er yderst utilfredsstillende for de reddere, der skal hjemtages, at de har udsigt til færre penge i deres alderdom, fordi regionen har besluttet at hjemtage ambulancerne i de to regioner. Det er også utilfredsstillende, at vores pensionsordninger både i PensionDanmark og i PenSam ser ud til at være ringere, end mange af de andre pensionsordninger, som eksisterer på markedet i Danmark," siger Kim Volder Hammershøj, formand i Reddernes Fagforening.

Een overenskomst for reddere

Han mener, at de problemer kunne undgås eller løses, hvis alle reddere i Danmark arbejdede under én overenskomst forhandlet af én fagforening kun for reddere. Da ville alle have samme vilkår også for pensioner. Det ville desuden give mulighed for at få andre og bedre pensionsselskaber i spil til at varetage reddernes pensioner.

"RF arbejder for én overenskomst for alle reddere på tværs af arbejdsgiver og regioner. Samtidig arbejder vi for, at man hvert femte år sender pensionsordningerne i overenskomsten i udbud, så man sikrer mere konkurrence og dermed også, at redderne får det bedste pensionsselskab til at varetage deres opsparinger. Vi tror ikke på, at man skal have et pensionsselskab tilknyttet en fagforening. Det er en gammeldags løsning, og i dag ender man som kunde med at få de dårligste produkter på markedet," siger han.

Unge har udsigt til mindre i pension

FOA og 3F har som de overenskomstbærende fagforeninger lavet en aftale med arbejdsgiverne om, at de reddere, som skal hjemtages i Region Midtjylland, og som er over 50 år gamle, kan få lov at fortsætte med at indbetale deres pensioner til PensionDanmark. Det kan de selv om de skifter arbejdsgiver og dermed overenskomst og i princippet burde indbetale til PenSam fremadrettet.

"Det er jo som udgangspunkt rigtig godt, men vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor dette kun skal gælde for dem over 50 år i Region Midtjylland. Dem under 50 år og dem i andre regioner bliver jo lige så hårdt ramt af problemet. Ja faktisk har dem under 50 år udsigt til et lavere afkast i endnu længere tid, end dem, som kun har 15 år til pensionsalderen. Det er ren aldersdiskrimination. Valgfriheden burde gælde for alle," siger Kim Volder Hammershøj.

Mindre dækning af forsikringer i PenSam

En kort sammenligning via de to selskabers hjemmesider tyder på, at forsikringerne i PenSam, som skal give en redder penge at leve af, hvis han bliver for syg til at arbejde, dækker mindre, end i PensionDanmark. Reddernes Fagforening ville gerne have betalt en professionel pensionsekspert for at sammenligne de to ordninger, men det ville PensionDanmark ikke være med til. Så reelt ved vi ikke, hvilken en der er bedst.

"Især PenSam giver sine kunder det laveste afkast på markedet. Noget tyder desuden på, at både PenSam og PensionDanmark har nogle af de ringeste forsikringer af kundernes indtægt, hvis kunderne skulle blive for syge til at arbejde. Vi kan simpelthen ikke forstå, hvorfor redderne, som har et job, hvor der er høj risiko for at blive for syg til at arbejde, skal have ringere forsikringer, end mange andre i Danmark. Vi kan slet ikke forstå, hvorfor PensionDanmark ikke vil være med til, at deres kunder får mulighed for at sammenligne deres pensionsordninger med andre selskabers pensionsordninger," siger Kim Volder Hammershøj.

Sådan fungerer systemet

Som det er i dag, sætter arbejdsgiverne hver måned en procentdel af en redders løn ind på en pensionsopsparing, så han har penge at leve for, når han når sin alderdom og ikke længere skal arbejde. Redderen selv er tvunget til at indsætte en procentdel, som han selv betaler ud af sin løn.

De præcise procentdele afhænger af, hvilken overenskomst en redder arbejder under - 3Fs eller FOAs. Den ligger mellem 10 og 12 procent samlet set. Det er også overenskomsten, der bestemmer, hvilken pensionskasse, din opsparing indsættes hos. Arbejder du under FOAs overenskomst indsættes din pension hos PenSam. Arbejder du under 3Fs overenskomst indsættes den hos PensionDanmark.

Problemet er, at der kan være stor forskel på, hvor meget disse selskaber får en pension til at vokse, og hvordan en kunde er dækket af forsikringerne i ordningen, hvis han dør eller bliver syg. Hvordan man specifikt er dækket ved sygdom og død, kan man se ved at logge ind med NemID på pensionsinfo.dk. Her kan man også se, hvad man har udsigt til at få udbetalt, når man går pension.

Om den mindre sammenligning

Reddernes Fagforenings lille sammenligning af pensionsordninger er foretaget på pensionsbranchens egen sammenligningsportal Fakta om Pension. Den viser, at PensionDanmark gennemsnitligt skaffer større nettoafkast til sine kunder end PenSam. Et nettoafkast er kort fortalt, det som selskabet får de penge, som en redder har indbetalt på sin pension, til at vokse med hvert år, når selskabet har trukket omkostningerne fra. Omkostningerne er det beløb, som pensionsselskabet tager sig betalt for at få pensionen til at vokse.

Ifølge Fakta om Pension er der over en periode på tre år en forskel på det gennemsnitlige årlige nettoafkast på hele 4,4 procentpoint mellem PensionDanmark og PenSam. Dette gælder for en person på mellem 40 og 45 år, der årligt indbetaler mellem 30.000 og 80.000 kroner til pension, og som har godt 500.000 kroner sparet op.*

Det er vigtigt at påpege, at PensionDanmarks pensionsordning er en markedsrente-pension. Det vil sige, at kunden har risikoen, hvis finansmarkederne en periode giver negative afkast. PenSam er en gennemsnitsrente-pension. Dermed garanterer PenSam et vist afkast også i dårlige tider på finansmarkederne. Det er årsagen til forskellen i afkast. Det koster dyrere for kunden at få garanteret et vist minimumsafkast, også i tider, hvor det står skidt til på finansmarkederne. Men det ændrer ikke ved, at pensioner hos PensionDanmark de seneste tre år ser ud til at være vokset mere end dem i PenSam.

Grafik: Sammenligning fra Fakta om Pension (pensionsbranchens eget værktøj til sammenligning af pensionsselskabers evne til at skaffe afkast af pensionsopsparinger).

* Fakta om Pension er et sammenligningsværktøj, som pensionsbranchen har lavet, så forbrugere kan sammenligne pensionskasser og pensionsselskaber med hinanden. Tallene i eksemplerne er ikke udtryk for, hvad du præcis har fået i afkast af din pension, men en generalisering. Du skal logge på din pensionskasses hjemmeside med fx. dit NemID for at få et overblik over, hvad du specifikt har fået i afkast af det beløb, som du har indbetalt på din pension. Den konkrete sammenligning udført af Redderens Fagforening på Fakta om Pension har sammenlignet to forskellige slags produkter (markedsrente med gennemsnitsrente). Der er forbehold ved denne sammenligning. Det første produkt (PensionDanmark) pålægger kunden risiko for tab, mens risikoen for tab på det andet produkt (PenSam) påhviler pensionskassen. Men sammenligningen kan give en indikation af, hvor meget ens pensionsopsparing gennemsnitligt vokser hvert år over en treårig periode, hvor det går nogenlunde på de finansielle markeder.

Ambulanceredder Chris frygter for sin pension ved hjemtagelse

Redder Chris Bang Richter er tvunget til at skifte fra sin pensionsopsparing hos PensionDanmark med et gennemsnitligt afkast på syv procent årligt over til en pension i PenSam med et gennemsnitligt afkast på cirka 3 procent hvert år. Det sker når Region Midtjylland hjemtager ambulancedriften, der hidtil har været kørt af Falck. Det er Chris som mange af sine kollegaer ked af.

Chris Bang Richter er 30 år og har arbejdet som redder i 10 år i Region Midtjylland hos Falck. Han har tre børn med sin kone.

Fra første december skal han hjemtages. Det betyder, at han skal skifte arbejdsgiver fra Falck til regionen. Det betyder også, at han skifter pensionsopsparing fra PensionDanmark til PenSam. Det er han ked af. Han frygter, at det vil betyde færre penge til alderdommen.

"Pensionen er en stor del af min løn, og det er simpelthen træls, at jeg nu er tvunget til at sætte penge i en pension, som jeg ved giver et lavere afkast. Jeg vil meget hellere selv kunne bestemme mere over, hvordan mine pensionsmidler skal investeres," siger han.

Forskelsbehandling ved alder

Region Midtjylland og de overenskomstbærende fagforeninger FOA og 3F har aftalt, at reddere på over 50 år godt kan få lov at blive ved at indbetale til PensionDanmark frem for at starte en ny pensionsopsparing i PenSam. Men Chris Bang Richter mener, at den mulighed bør tilbydes alle de reddere, der hjemtages.

"Vi unge har jo udsigt til dårligere afkast i langt længere tid, og vi får derfor en langt dårligere indtægt, den dag vi går på pension," siger han.

Én overenskomst kun for reddere

Han mener, at redderne burde have én overenskomst på tværs af arbejdsgivere og én pensionsordning, som alle benytter. Den kan man så sørge for kommer i udbud hver gang, der forhandles overenskomst, så man sikrer, at pensionsselskaberne konkurrerer om at få redderne som kunder.

"På den måde sikrer vi valgfrihed kollektivt. Det tror jeg ville betyde nogle langt bedre pensioner og nogle langt bedre forsikringer for os alle sammen. Som det er i dag, så er vi tvunget til at bruge PensionDanmark eller PenSam, som er tæt knyttede til FOA og 3F," siger han.

Tvunget til ringe forsikringer

Han er også utilfreds med de forsikringer, som begge selskaber har til kunderne. Det handler om de forsikringer, som dækker ham og hans familie, hvis han en dag mister evnen til at arbejde og dermed til at forsørge sine børn.

"Jeg har hørt, at der er langt bedre forsikringer på markedet, men dem kan vi ikke få del i, fordi vi er tvunget til at benytte enten PensionDanmark eller PenSam, og deres forsikringer er nogle af de ringeste på markedet. Det er meget utilfredsstillende, især når jeg har en lille familie, som jeg skal forsørge som ung familiefar," siger Chris Bang Richter.

Mere valgfrihed i pensionerne

Han og konen forsøgte at købe forsikringerne privat hos en bank, men det kostede 3.000 kroner om måneden - en al for dyr pris for den lille familie. Det var også dyrere skattemæssigt, fordi forsikringerne ikke var fradragsberettigede. Derfor ønsker han større valgfrihed i de store pensionsordninger i form af fx tillægsprodukter.

"Det er simpelthen ikke rimeligt, at en stor del af danskerne har adgang til bedre forsikringer i deres pensionsopsparinger, mens vi reddere er tvunget til at blive i nogle pensionsselskaber, som ikke har de samme udvalg af forsikringer," siger han.

Det er igen et problem, som han mener, at én overenskomst kun for reddere forhandlet af reddere ville kunne løse.

Mister sin sundhedsforsikring

Han er også meget ked af at miste den sundhedsforsikring, som han har adgang til via PensionDanmark i forbindelse med hjemtagelsen. Det er en forsikring han mener, at han får brug for, fordi man som redder kan få brug for kiropraktor eller andre sundhedstiltag, som det offentlige ikke kan tilbyde gratis.

"Reddernes arbejde er både fysisk og psykisk belastende. Derfor er det rart at vide, at man har en sundhedsforsikring, der giver adgang til billige behandlinger, som man ikke ville kunne få betalt i det offentlige system," siger han.

Som noget nyt har FOA dog fået en sundhedsordning fra 1. januar 2022. Den dækker dog ikke hurtig udredning, diagnose og behandling sådan som den sundehedsordning, som redderne i PensionDanmark er vant til.

Håber på regionens nåde

Han håber, at regionen og de overenskomstbærende fagforeninger FOA og 3F vil godtage, at også reddere under 50 år kan få lov at blive i PensionDanmark ved hjemtagelse.

"Både min kone og jeg tænker meget på det, og det fylder meget i øjeblikket. Vi vil jo gerne have en god alderdom, den dag vi er færdige med arbejdslivet," siger han.

Foto: Privat foto af Chris Bang Richter og hans tre børn, som er med på besøg i en ambulance.

Reddernes Fagforening presser Region Midtjylland med underskrifter for valgfri pension

24 reddere i Region Midtjylland har skrevet under på, at de nægter at opsige deres stillinger hos Falck, hvis ikke Regionen inden hjemtagelsen giver dem mulighed for valgfri pensionsordninger. Men regionen vil ikke love noget. Dog lægger den op til at redderne får en dispensation.

Reddernes Fagforening har netop fået svar fra Region Midtjylland vedrørende valgfri pension for reddere, der hjemtages til regionen. Reddernes Fagforening har via en underskriftindsamling foreslået, at også reddere, der er under 50 år gamle kan få adgang til frit pensionsvalg i forbindelse med hjemtagelse af redderne i Region Midtjylland.

24 reddere har nemlig skrevet under på, at de ønsker valgfri pensionsopsparing ved hjemtagelser, og de har også skrevet under på, at de ikke vil opsige deres stillinger i Falck inden 1. december, hvis ikke de får en løsning.

Regionen lover intet

Regionen har svaret Reddernes Fagforening på sin henvendelse. Den vil ikke lover noget.

"Vi kan simpelthen ikke forstå, at FOA, 3F og regionen ikke presser hårdere på for at få en løsning på problemet. Det er alt for mange reddere, der har udsigt til en dårligere pensionsordning som følge af hjemtagelsen. Det er ikke rimeligt uanset, hvilken alder man har som redder," siger formand for Reddernes Fagforening Kim Volder Hammershøj.

Reddernes Fagforening vil nu kontakte 3F og FOA for at presse på for at få en løsning, så redderne ikke skal få ringere afkast og forsikringer, end de havde før hjemtagelsen.

"Vi ser gerne, at alle reddere får lov at blive i PensionDanmark ved hjemtagelse, hvis de helst vil det," siger Kim Volder Hammershøj.

Her er Region Midtjyllands svar på Reddernes Fagforenings henvendelse.

Foto: Adobe Stock

Ny medarbejder til Reddernes Fagforening. Karina Maria Reland er ny sekretær hos os fra 1. oktober. Hun har en baggrund i regnskab, HR og bogføring. Velkommen Karina.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling

Da to af Reddernes Fagforenings syv dygtige bestyrelsesmedlemmer har valgt at forlade bestyrelsen af private årsager, skal der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Samtidig vil Reddernes Fagforenings bestyrelsesarbejde og tidsforbrug være på dagsordenen. Derfor inviterer vi medlemmer af Reddernes Fagforening til ekstraordinær generalforsamling:

Reddernes Fagforening afholder ekstraordinær generalforsamling fredag d. 19. november klokken 13:00 på H. J. Holst Vej 3, 2605 Brøndby.

RF Formand: Valgfri pensioner også til reddere

Ikke nok med at hjemtagelse betyder usikkerhed for reddere hver gang. Hjemtagelser kan forringe vores vilkår både, når det gælder løn og arbejdspres, men tilsyneladende også vores pensioner. Derfor vil vi gerne have større valgfrihed for reddere, når det gælder indbetaling til pension.
Kim Volder Hammershøj, formand for Reddernes Fagforening

Kære kollegaer,

Reddernes Fagforening har foreslået Region Midtjylland, at alle reddere, der står over for at skulle hjemtages får valgfrihed i forhold til, hvor de vil indbetale pensionerne. Men vi har endnu ikke fået et svar, og datoen for hjemtagelsen nærmer sig med hastige skridt.

Vi er stolte af at være reddere, og vi elsker vores arbejde. Derfor gør det ekstra ondt, at regionen tilsyneladende ikke prioriterer vores arbejdsvilkår særlig højt.

Én overenskomst kun for reddere

Det understreger også vigtigheden af, at vi arbejder på at få én overenskomst kun for reddere forhandlet af reddere. På den måde undgår vi, at udbydere af ambulancedrift konkurrerer ved at forringe vores vilkår.

I Reddernes Fagforening arbejder vi for at få forhandlingsretten til overenskomsten. Vi nærmer os de 500 medlemmer, og vi har flere på vej. Får vi forhandlingsretten vil vi bruge den.

Bedre pensionsordninger til redderne

Den skal blandt andet bruges til at få nogle bedre pensionsordninger til os alle sammen. Det skal være en pensionsordning, som giver et ordentligt afkast til vores alderdom. Og så skal den sikre os en månedlig indtægt i de perioder, hvor vi er for syge til at arbejde. Det har andre danskere adgang til, hvorfor så ikke os.

Bestyrelsen arbejder strategisk med pressen og politikkerne på Christiansborg samt i regionerne. Vi er snart den forening, som får spørgsmålene om emner i vores branche. Flere journalister og politikere ved, at vi er specialisterne inden for vores område. Fordelen ved os er, at vi er skabt af reddere for reddere. Så vi ved mest om vores egne vilkår, og vi har de bedste forslag til løsninger.

Vi håber, at regionen svarer os snarligt, og at flere reddere vil underskrive at de vil have valgfri pension ved hjemtagelse, så vi kan lægge større pres på regionen.

Fremadrettet udkommer Reddernyt seks gange om året. Bestyrelsen har besluttet at bruge endnu flere ressourcer på politisk arbejde i form af aktindsigter til regionerne, høringssvar til politikere, sikring af vilkår via breve til arbejdsgiverne og undersøgelser der dokumenterer reddernes arbejdsvilkår. Vi vil fortsat være synlige omkring vores politiske arbejde både på vores Facebook kanaler og via vores pressemeddelelse. Næste gang Reddernyt udkommer er december 2021.

Credits:

Giv os et like, hvis du kan lide Reddernyt.