Loading

ALKEV Hazırlık Sınıfları 4.Selİm DEMİREN Proje Sergİsİ - 2020 ALKEV ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ - PROJE HAZIRLAMA DERSİ

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN AMACI

Anadolu ve Fen Lisesinde verilen Proje Hazırlama Dersinin genel amacı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Proje hazırlama dersi, öğrencilerimizin bilimin hayattaki önemini kavramalarına ve derslerinize daha yüksek motivasyonla devam etmelerine yardımcı olur. Belirledikleri konularda kendi keşiflerini yapma olanağı sunar. Hazırlayacakları projeler aracılığı ile derslerden, kitaplardan ve laboratuvar uygulamalarından öğrendiklerini pekiştirirler. Proje çalışmalarına katılarak henüz öğrenciyken, bilimsel alanda yapabileceklerinin farkına varabilir, başarılı bir bilim kariyerinin kapılarını aralayabilirler. Böylece gelecekleri için daha doğru seçimler yapabilir ve yeni alternatifler üretebilirler.

HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI - MELSU KAHRAMAN - DURU ULUER

ADIM ADIM ALMANYA’NIN LİDERLİĞİ

"Bir projenin hazırlanması esnasında hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini,hangi yöntemlerin kullanılacağını,nasıl bir düzen içinde raporlama yapılacağını,akademik dürüstlük ilkeleri içinde,APA uygulaması doğrultusunda takip edilmesi gereken basamakları tek tek uygulayarak öğrendim ve kişisel gelişimime katkı sağladığını söylemek isterim."

Duru Uluer/Hazırlık Anadolu A/19

HAZIRLIK FEN A SINIFI - ECEM MERAL - UYGAR AYDIN

Okul Başarısı Nedeniyle Ailelerin Çocukları Üzerinde Kurduğu Baskı ve Çocukların Psikolojilerine Etkileri

Proje hazırlama dersinde öğrendiklerimiz bize hem okul hayatımızda hem de iş hayatımızda kullanabileceğimiz çok şeyler kattı.

ECEM MERAL / HFA

ALKEV' de proje hazırlama dersinde proje eğitimi 12 aşamada gerçekleşmektedir.

HAZIRLIK FEN A SINIFI - ONUR AVCIOĞLU - LARA DOĞAN

Ergenlerde Modayı Takip Etme, Marka Seçimi ve Arkadaş İlişkisi

Lara Doğan ve benim yaptığımız proje çalışmasında sürecin bizi araştırma soruları doğrultusunda literatür tarama yapma, yöntemi kurma ve uygulama gibi konularda önemli bir şekilde geliştirdiğini düşünüyorum. Ayrıca akademik dürüstlüğün ve zaman yönetiminin proje hazırlarken en başta gelen kriterlerden biri olduğunu öğrendim. Proje Hazırlama Dersi'nin ilk ödevi olan "21.Yüzyıl Becerileri" konusunu yıl boyunca yeteneklerimiz doğrultusunda kullandığımızı fark ettim.

ONUR AVCIOĞLU / HFA

PROJE HAZIRLAMA DERSİNİN HEDEFLERİ

Proje hazırlama dersi ile çevresine bilimsel bir gözle bakabilen, kendi yeteneklerinin farkına varan, yeni beceriler geliştirebilen ve merak ettiği konular hakkında bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak yeniden yapılandırıp, kendi oluşturduğumuz müfredatta yer alan kazanımların eksiksiz verilmesi hedeflenmektedir. Geliştirdiğimiz “Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programının” temelleri proje hazırlama aşamaları ile ilgili uygulama gerektiren, araştırma becerileri, rapor hazırlama becerileri ve sunum becerileri üzerine kurulmuştur.
Tüm bu çalışmalar yapılırken öğrencilerimizde üç temel becerinin oluşması hedeflenmektedir. Bunlar; Zaman yönetimi ve planlama becerileri, bilgiye ulaşma yolları ve bilgiyi kullanma becerileri, akademik dürüstlüktür.

HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI - ALİ DEMİR ULUCAN - NEHİR TANRIVERDİ

İstanbul' da Çıkan Büyük Yangınlar Ve Etkileri

HAZIRLIK FEN A SINIFI - Burak TOPALOĞLU — Canpolat OCAK

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göçü

Proje hazırlamak, üretmek zor olsa da yöntemini öğrendikten sonra kolaylaştığını görüyoruz. Aynı zamanda zevkli çalışmalarda yapılıyor. Çalışma bittikten sonra karşılığını almak, bir şeyler ürettiğini görmek çok güzel...

Burak TOPALOĞLU / HFA

PROJE HAZIRLAMA DERSİ İLE...

Gün geçtikçe gelişen teknolojinin bize sunduğu yeniliklerin en belirgin olarak görüldüğü alanlardan biri şüphesiz ki eğitim. İnsanların birbiriyle iletişim kurması kolaylaştıkça gündelik ihtiyaçlar kadar biz öğrencilerin hazırlandığı hayatın gereklilikleri de değişiyor. Derslerde artık teorik bilgiler kadar bizi düşünmeye sevk eden problemlere ve öğrendiklerimizin günlük hayatla ilişkilerine de yer veriliyor, dolayısıyla bizim kurmamız gereken bağlantılar ve paylaşmamız gereken yaratıcı fikirler de çoğalıyor. Yani, aslında “proje üretme” olarak adlandırdığımız süreç, genellikle bağdaştırıldığı üniversite çağlarından çok daha önce başlıyor. Bu noktada önem kazanan bir diğer unsur ise bu fikirlerin nasıl sunulduğu oluyor, çünkü artık dünya o kadar hızlı işliyor ki birçok soruna birçok yaratıcı çözüm çok kısa zamanda üretilebiliyor. Bu yüzden de fikirde iyi olduğu kadar dinleyeni etkileyebilen, sürdürülebilirliği yüksek projeler ortaya koymak büyük önem arz ediyor. Her alanda gelişmek için sağlam bir temele sahip olmak gerekir, proje çalışmaları da aynı şekilde. Bu yüzden proje çalışmaları ile ilgili eğitim alabilmiş olmak ve teorik bilgilerin pekişebileceği çalışmalarda yer almak, okulumun bana sunduğu en değerli imkanlardan biri. Çünkü proje çalışmalarına dair kazanımları edinmiş olmak ve bu çalışmalarda tecrübe kazanmış olmak sadece eğitimde değil, belirli bir noktada kişisel gelişim açısından da büyük adımlar atmama sebep oldu.

Gökçe Naz OCAK - ALKEV 11 ANADOLU A SINIFI

HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI

Beren HARMAN - Melek NUR / Deri AKDENİZ - Elif ÇUHALI / Eren Alp - Mustafa Candan Yavuz
HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI

HAZIRLIK FEN A SINIFI / Lara DEMİR- Pınar EREN

Romantizm ve Realizm Akımları Arasındaki Tartışmaların Etkilerinin ve Sebeplerinin Tespit Edilmesi

"Bu yıl, proje hazırlama dersinde ileri dönemde ki eğitim ve iş hayatımızı kolaylaştıracak beceriler edindiğimizi düşünüyoruz."

Lara Demir - Pınar Eren/HFA

HAZIRLIK FEN B SINIFI / HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI

Eftelya KAPLAN - Zelal SAPAN / Efe Taha ALTUNCU - Arda GÜVERİ
HAZIRLIK FEN B SINIFI / HAZIRLIK ANADOLU A SINIFI

HAZIRLIK FEN A SINIFI / Betül GENCER - Alya TUMAK

ERGENLER VE SAVUNMA MEKANİZMALARI

Proje hazırlama dersinin ileri ki yıllarda akademik hayatıma sağlayacağı kolaylıklar için teşekkür ederim.

Betül GENCER / HFA

HAZIRLIK FEN A SINIFI / Ece TEKİN-Nehir ERTEN

Trafikte Oluşan Gerginlik ve İnsan İlişkisi

ALKEV Okullarında HAZIRLIK SINIFLARI Proje Hazırlama Dersinde öğrendiklerini her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Selim DEMİREN Proje Yarışması'nda sergilerler. Böylece proje çalışmalarının her aşamasını uygulamalı olarak öğrenirler.

51. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması İSTANBUL Bölge Birincisi - Türkiye Finalisti

Mert Ege ORAL - Umut AKBULUT / 10 A sınıfı

Okuldaki ilk Proje Hazırlama dersine girdiğimizde proje hazırlamanın ne olduğu ve nasıl hazırlandığı ile ilgili detaylı bir bilgimiz yoktu. Dersler ilerledikçe projenin nasıl hazırlanması gerektiği ve proje hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili yavaş yavaş bilgi sahibi olmaya başladık. Daha sonrasında hazırladığımız projeleri Selim Demiren Proje Yarışmalarında sergileyerek derste öğrendiğimiz sunum ve proje hazırlama becerilerini uygulama fırsatına sahip olduk. Proje hazırlama ile ilgili formasyon eğitimimizi tamamladıktan sonra 9. sınıfta Liseler Arası Tübitak için proje hazırlandık. 9. sınıfta hazırladığımız proje ile Tübitak’ın düzenlediği yarışmaya başvurduk. Fakat bazı eksikliklerimiz yüzünden bölge sergilerine seçilemedik. Projemizin eksikliklerini düzelterek ve aynı proje üzerinde 1 yıl boyunca çalışarak 10. sınıfta tekrar Tübitak’ın liseler arası düzenlemiş olduğu proje yarışmasına katıldık. Geliştirdiğimiz proje bu sefer bölge sergilerine seçildi. Ardından Teknolojik Tasarım dalında bölge birincisi seçilerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. 3 yıl önce proje hazırlama derslerinde öğrenmeye başladığımız proje hazırlama teknikleri sayesinde güzel başarılar elde ettik. Öğrendiğimiz bu eğitimler sadece bugünle sınırlı kalmayıp ileride üniversite ve iş hayatında da bize önemli katkılar sağlayacaktır. Öğretmenlerimize bize proje hazırlamayı ve tekniklerini öğrettikleri için teşekkür ederiz.

ALKEV Fen Lisesi her yıl İSTANBUL genelinde düzenlediği Selim DEMİREN Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması ile bir çok okula ev sahipliği yapar. Bilimin önemi vurgular ve bilimsel düşünmenin yaygınlaşmasına katkı sağlar.

Selim DEMİREN Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması
Created By
Murat ÇİL
Appreciate