Pablo Ruiz Picasso

Pablos fullständiga namn är Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso. Han är född 25 oktoer 1881 i Malaga, Spanien. Han dog 8 april 1973 i Mougins, Frankrike.

Pablo var en spansk målare som gjorde teckningar, skulpturer, keramiker och scenografier. Han lärde sig bildkonstens grunder, som figurteckning och att måla med olja från sin pappa, José Ruiz y Blasco som var en bildlärare. Hans första kända oljemålning heter Picador och den målades 1889. Vid 10 årsåldern började han att signera sina målningar med sin mammas flicknamn Picasso.

Pablos födsel var inte bra för att han var nära på att dö, men hans farbror och läkaren Don Salvador räddade hans liv genom att andas in cigarrök i Pablos näsborrar så att han vaknade till och börja skrika. Pablo kom därefter inte bara att leva nästan 91 ½ år till utan även bli begåvad med det fullständiga namnet Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso.

Han studerade mest i Barcelona, där han bodde 1895-1904. Han studerade vid flera konstskolor, ofta de där hans far arbetade. Den sista skolan Picasso gick på var San Fernandos Kungliga Akademi i Madrid. Han var där mindre än ett år och tog därför ingen examen.

Hans föräldrar heter José Ruiz y Blasco (pappa) och María Picasso y López. Hans pappa var en målare och konstprofessor.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.