Loading

Så vet du om ditt husdjur har mask Upptäck Drontal-familjen - Den gröna serien för enkel och snabb avmaskning.

De flesta hundar och katter får mask någon gång i livet och vid behov kan du själv avmaska din katt eller hund med hjälp av receptfria produkter som du hittar på ditt apotek. Alla produkter i Drontal-familjen har en koncentrerad effekt mot maskar i tarmen. Av denna anledning rekommenderas produkterna i Drontal-familjen vid riktad behandling mot alla relevanta tarmmaskar hos hund och katt i Sverige.

7 tecken på mask

Ditt husdjur kan smittas av mask via ägg från andra hundars och katters avföring samt larver från smittade bytesdjur. Valpar kan även smittas i livmodern och via modersmjölken och kattungar kan smittas via digivning. Det är inte alltid en maskinfektion märks på din hund eller katt men ibland kan vissa typiska symptom visa sig. Hos valpar och kattungar är det vanligare att se symptom än hos vuxna hundar och katter.

 • Minskad aptit: En framskridan maskinfektion kan få din hund eller katt att bli uppsvälld vilket kan leda till tappad matlust.
 • Kräkningar: Ibland kan maskinfektionen orsaka kräkningar och det kan komma upp hela spolmaskar när hunden elle katten kräks.
 • Svullen mage: Det är inte ovanligt att kattungar och hundvalpar får en svullen mage av spolmask.
 • Sämre päls: Om maskinfektionen leder till undernäring hos din hund eller katt, kan pälsen se matt och livlös ut.
 • Åker kana: Din hund eller katt kan börja dra baken längs marken eller golvet, detta är vanligast bland hundar och det kan bero på en bandmaskinfektion som ger klåda.
 • Överdriven tvättning av baken: Om din hund eller katt tvättar sin bak oftare än vanligt, kan detta beto på att det kliar på grund av maskinfektion.
 • Diarré: Diarré orsakad av maskinfektion är särskilt vanligt hos valpar och kattungar.

Du kan själv avmaska vid symptom eller misstanke om mask, prata med din veterinär om du är osäker. Drontal-familjen är effektiv mot både rundmaskar och bandmaskar, inklusive rävens dvärgbandmask.

Var särskilt uppmärksam på risken för rävens dvärgbandmask

I februari 2011 gjordes det första fyndet av rävens dvärgbandmask i Sverige, och den finns sedan lång tid i Syd- och Mellaneuropa. Parasiten kan vara dödlig för människor. Hundar och rävar smittas av rävens dvärgbandmask genom att äta små bytesdjur men visar inga symptom på smitta och utgör en smittkälla till människor. SVA rekommenderar det aktiva ämnet prazikvantel till behandling av rävens dvärgbandmask.

Enkel och snabb avmaskning

Se till att din fyrbenta vän har hälsan på topp och låt upptäcksfärderna ta fart. Vuxna hundar och katter avmaskas vid behov. Dock kan valpar och kattungar, katter som jagar och äter möss, hundar och katter med tillgång till rått kött eller som drabbas av loppor behöva behandling oftare än andra.

Drontal-familjen är störst inom riktad avmaskning och med en engångsbehandling med lokal effekt i tarmen blir det en enkel och snabb behandling för ditt husdjur.

I Drontal-familjen ingår:

 • Droncit för riktad behandling mot bandmask (inklusive rävens dvärgbandmask) för både katter och hundar. Har du planer på att resa med ditt husdjur till Centraleuropa, Danmark och Norge skyddar Droncit även mot Rävens dvärgbandmask.
 • Dronbits och Drontal Comp. Forte till kombinationsbehandling med god köttsmak mot rund- och bandmask hos hund.
 • Drontal vet. vid behov av kombinationsbehandling mot rund- och bandmask hos katter och kattungar.
 • Welpan till behandling av rundmask hos valpar och unga hundar.

Alla produkter har en koncentrerad effekt i tarmen och de aktiva ämnena har lämnat kroppen efter två dygn.

Drontal-familjen i den gröna förpackningen är lätt att känna igen på apoteket.

Produktinformation

Droncit vet. tabletter 50 mg. Avmaskningsmedel innehållande prazikvantel mot bandmask hos katt och hund. OTC. ATC-kod: QP52AA01. Indikationer: För behandling av bandmask hos katt och hund orsakad av: Echinococcus multilocularis, Echinoccus granulosus, Multiceps, Dipylidium, Joyeuxiella, Diphyllobotrium och Mesocestoides. Biverkningar: Vid kraftig överdosering kan kräkningar förekomma Dräktighet och laktation: Kan administreras under dräktighet och digivning. Dosering: 1 tablett/10 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller inblandat i foder.

Drontal vet. tabletter till katt innehållande pyrantelembonat 230 mg + prazikvantel 20 mg. Anthelmintikum mot rundmask och bandmask. OTC. ACT kod: QP52AA51. Indikationer: För behandling av blandinfektion orsakad av rundmask och bandmask såsom: Spolmask (T. cati), hakmask (A.tubaeforme, A.braziliense), bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.spp., J.spp.). Kontraindikationer: Skall inte användas till katter som är yngre än 6 veckor. Dräktighet och laktation: Studier har ännu ej utförts med kombinationen av ingående aktiva komponenter på dräktiga eller lakterande djur. Till dess att data finns tillgänglig, skall ej dräktiga eller lakterande katter behandlas. Biverkningar: Dreglande, illamående och kräkningar samt jämviktsrubbning och oredighet kan uppträda som mycket sällsynta biverkningar. Biverkningarna är vanligen lätta, kortvariga och övergående. Dosering: Engångsdos 1 tablett/4 kg kroppsvikt. Tabletterna kan ges direkt eller blandat i fodret.

Drontal Comp. Vet. tabletter/Dronbits tabletter/Drontal Comp. Forte vet. tabletter.: Febantel 150 mg, Pyrantelembonat 144 mg, Prazikvantel 50 mg. Drontal comp. forte vet.: Febantel 525 mg, pyrantelembonat 504 mg, prazikvantel 175 mg. OTC. ATC-kod: QP52AA51. Indikationer: Avmaskningsmedel till hund mot rundmask och bandmask. Spolmask (T.canis, T.leonina), hakmask (U.stenocephala, A.caninum), piskmask (T.vulpis). Bandmask (E.multilocularis, E.granulosus, D.caninum, T.spp., M.multiceps, M.spp.). Dessutom som profylaktisk avmaskning av hundar som vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer, och somsamtidigt antas ha infektion med rundmask. Biverkningar: I ytterst sällsynta fall kan lätta mag-tarmstörningar (t.ex. kräkningar) förekomma. Dräktighet och laktation: Säkerheten av Drontal comp. vet. (forte) har inte undersökts under den första och andra trimestern. Därför bör inte dräktiga hundar behandlas under dräktighetens första 6 veckor. Dosering: Drontal comp. vet./ Dronbits: 1 tablett /10 kg kroppsvikt som engångsdos. Drontal comp. forte vet.: 1 tablett/35 kg kroppsvikt som engångsdos. Tabletterna ges omedelbart före måltid eller blandat i fodret. Inga restriktioner beträffande födointag.

Welpan vet. oral suspension innehållande febantel 15 mg/ml, pyrantel 5 mg/ml. OTC. ATC-kod: QP52AC55. Indikationer: För behandling av rundmask infektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av mask såsom: Spolmask (T.canis, T.Leonina), hakmask (U.stenocephala, A. caninum), piskmask (T.vulpis). Försiktighetåtgärder: Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg. Dräktighet och laktation: Använd inte till dräktiga eller digivande tikar. Biverkningar: I mycket sällsynta fall kan milda och övergående störningar i magtarmkanalen förekomma (t.ex. kräkningar och diarré). Dosering: 1 ml suspension per kg kroppsvikt ges direkt i munnen som engångsdos.Till följd av parasit överföring i livmodern eller via mjölkkörtlarna, kan spolmask uppträda hos hundar i mycket låg ålder. Det rekommenderas att behandlingen påbörjas när valpen är 2 veckor gammal och att den upprepas med lämpliga intervall (t.ex. varannan vecka) tills avvänjning. *Läkemedlets säkerhet har inte studerats hos valpar som är yngre än 2 veckor och väger mindre än 0,600 kg.

Datum för översyn av produktresumén: 2016-08-26. Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. Ombud: Bayer AB (Sverige) Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: www.fass.se.

SE1711Q25

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.