web-designer alexandru moise

Alexandru moise este in varsta de 23 de ani acesta a fost participant la Sowl de talente "x factor"

acesta chiar daca a reusit sa impresioneze publicul juratii nu sau aratat chiar asa de impresionati in anul 2014

asa ca Moise Alexandru a revinit si urmatorul an (2015) cei drept nu a reusit sa ii dea pe spate pe jurati insa acesta a avut onoarea de a canta cu tanara jurata DELIA. "ai valoarea mai baiatule" a spus Delia dupa duetul cu Alexandru

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.