Mer digitalt innhold TIL VÅRE ABONNENTER

1. februar får alle abonnenter nye løsninger og enda mer innhold

  • Tilgang til alt innhold på nett og mobil
  • Registrere flere familiemedlemmer på samme abonnement
  • Tilgang til eAvis klokka 22:00 kvelden før papirutgivelse
  • Alltid tilgang til oppdaterte nyheter på avisa-st.no
Er du papirabonnent er alt inkludert i prisen. Du trenger bare å logge på!

1. februar lanserer vi vår Pluss-løsning som er merket med ST abonnent. Alle dagens papirabonnenter får nå tilgang til alt innhold på nettavisa. Med ST abonnent har du alltid tilgang til oppdaterte nyheter på avisa-st.no. Som abonnent av papiravisa er dette allerede inkludert i prisen.

Fra februar kommer papiravisen på tirsdager, torsdager og lørdager. Onsdag 1. februar bør du uansett gå i postkassen for å se hva avisbudet har med til deg.

Vil du være med så gå inn på avisa-st.no og logg på fra 1. februar!

Opplever du problemer med innlogging ring oss på 72 48 75 00 så hjelper vi deg. Onsdag 1. februar er vi tilgjengelig til kl. 21:00

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.