Loading

2017 The arctic as - årsrapport

2017 i retrospekt

2017 har vært et spennende år for The Arctic AS. Et år hvor selskapet har prioritert spillutvikling over noe annet, noe som har resultert i mye spennende:

  • Selskapet deltok på NM i Gameplay (regi av Norsk Filminstitutt)
  • Spillprosjektene PIRAMIDA og Ruija har blitt videreutviklet
  • Vi fullførte utviklingen av NOAIDEN prototypen
  • Selskapet har også arbeidet med innovative VR (Virtual Reality) opplevelser

The Arctic AS lager innovative digitale produkter. Vi tilbyr et unikt fokus på produkt og målgruppe, samt enestående erfaring innen digital produktutvikling.

Dette er noe av hva The Arctic AS har arbeidet på i 2017:

NM i Gameplay - The Application

The Application ble utviklet på en uke, av en utvikler, i den ledende spillmotoren Unreal Engine 4. Se video av spillet under.

Ruija - et webspill om Kvensk kultur

The Arctic AS har de siste årene samarbeidet med Mohdi Rohkee i utviklingen av webspillet Ruija. Ruija er et 2D plattform spill utviklet i HTML 5. Utviklingen startet i 2016 og vi fullførte del to av prosjektet i 2017.

PIRAMIDA

PIRAMIDA er et intenst arktisk action-horror spill plassert på Svalbard. Spillet har fått støtte fra Norsk Filminstitutt og er laget i Unreal Engine 4. Les mer om spillet på IndieDB sine nettsider: PIRAMIDA.

Prosjekt: NOAIDEN

"Prosjekt: Noaiden" er et 3D action adventure spill med utgangspunkt i samisk kultur og mytologi. Spilleren får en unik mulighet til å utforske samisk mytologi, oppleve fantastiske omgivelser og bli med på en reise helt utenom det vanlige.

HVA MED 2018?

2018 kommer til å bli et meget spennende år for The Arctic AS. Vi har allerede signert oppdrag for året og vi har ekspandert vår portefølje til også inneholde digital kinoreklame. Vi har fremdeles god kapasitet i 2018 og vil gjerne hjelpe deg/dere i året som kommer. Vi kan tilby tjenester innen:

  • Spill- og Apputvikling
  • VR (virtual reality) utvikling
  • Konsulenttjenester innen digital produksjon og kommunikasjon
  • Digital innovasjon (utvikling av innovative interaktive produkter)
Bildene er hentet fra The Arctic AS produkter.

Kanskje det er noe vi kan hjelpe dere med? Ta kontakt: contact@the-arctic.com

Credits:

The Arctic AS - 2018

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.