BLACKBOX REVIEW

Mooi voor vermaak.

Ik zag het spel staan en ik dacht bij mezelf : Dat ziet er echt leuk uit. Mijn verwachtingen waren waar. Ben jij iemand die van spelletjes houd waarbij je goed moet nadenken dan is dit spel wat voor jou.

Wat maakt het zo mooi?

Nou het doel van het spel is om puzzels toe doen zonder dat je je scherm aan moet raken. Dit is een hele innovatieve manier om te puzzelen. Je moet bijvoorbeeld een puzzel halen doormiddel van de brightness van je scherm omlaag te zetten of je lader aan te sluiten.

Screenshots

*Screenshots van het spel*

Bedankt voor het lezen van deze review. Een fijne dag verder.

Created By
Kyle Van den Boom
Appreciate

Credits:

All screenshots are taken from the game : Blackbox - Thinking Outside The Box

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.