Håndballdag J10 i Rindalshuset 22.1.2017

Takk for en kjempefin dag til alle besøkende, spillere, dommere, støtteapparat og sponsorer!

Ansiktsmaling

Frøya, Kyrksæterøra, Orkdal, Orkdal 2, Rindal, Skaun

Masse publikum

Kims lek

Kast flaske

Created By
Stian Bekken
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.