SUITEST Řešení je jenom jedno

Suitest je webové řešení pro všechny profesionály. Nejnovější technologie, jednoduché ovládání a radikální změna ve vašem přístupu k práci. Suitest je nová platforma správy technologií.

KE KAŽDÉ TELEVIZI SVÉHO SPRÁVCE? RŮZNÉ OVLADAČE A RŮZNÉ SYSTÉMY JSOU MINULOSTÍ. NOVÁ DOBA SI ŽÁDÁ NOVÉ POSTUPY. SUITEST S TAKOVÝM POSTUPEM PŘICHÁZÍ.

Co je Suitest?

SuiteCloud, protože proč chodit po zemi, když můžete být v oblacích

SuiteOS, protože nejlepší operační systém je ten, který si sami vytvoříte

SuiteHardware, protože vlastní výroba je nejspolehlivější

UNIKÁTNÍ SERVIS

Jak to funguje?

Televizní propojení za pomoci Wifi3G naším hubem okamžitě odesilá data na SuiteCloud. Na jeho OS s moderním GUI pracujete právě vy. Potřebujete opravit nástroj u klienta? Potřebujete naprogramovat spotřebiče ve vaší firmě? Nebo si chcete jen usnadnit život ve vaší domácnosti? Suitetest se postará o vše. Všechna zařízení máte pod kontrolou.

ČAS NA ZMĚNU

Nový model správy elektrospotřebičů

Integrovaný systém monitorace změn v reálném čase

Platforma ve vaší dlani pro ovládání, kontrolu a nastavení

Credits:

Created with images by Marco Nürnberger - "Going Home" • wilhei - "electricity voltage light" • ** RCB ** - "alt-reality" • RonPorter - "food mixer hand held electric" • apple_pathways - "P1010207"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.