מדברים באותה שפה הילדים שלנו מדברים באימוג'ים... כמעט לכל רגש, אמירה יימצא אימוג'י מתאים. נבחן כיצד אפשר לרתום את השפה הזו אל תהליכי הלמידה בכדי ליצור חיבור ועניין ללומד. אנו ניצור חידות לימודיות על ידי אותם סמלילים.

אני מזמינה אתכם לקרוא מאמר על שפת המדיה הדיגיטלית.

האם אבולוציית השפה במדיה הדיגיטלית מהווה מנוף או מכשול בתהליכי ההוראה והלמידה? הקליקו למענה

כעת אתם בוודאי מבינים שלכל "פפפחחחח" או "{ }" יש משמעות רגשית בעולם בני הנוער בפעילות זו נתנסה כיצד ניתן להיעזר בכך ולשלב זאת בהתאם למטרות ההוראה . חידות יוצרות הנעה ללמידה עצמית וקבוצתית. התלמידים נעזרים זה בזה, נוצר סיעור מוחות במטרה לפתור את החידה.

?הנה מספר דוגמאות מהרשת של חידות אשר שולבו במערכי שיעור.

:מהו הביטוי באנגלית המסתתר באימוג'ים הבאים

Coffee Break

אימוג'י מאפשרים ביטוי רגשי בקרב לומדים. לדוגמה הקיפו את האימוג'י המביע כיצד הרגשת במהלך השיעור. והסבר מדוע מבחרת בדמות זו.

אימוגי בשיעור הבעה או ספרות: הקיפו את האימוג'ים המשקפים את הלך הרוח של הדמות בסיפור בהתאם להתפתחות הדמות.

אימוג'י המבטא חידה לתחילת נושא ... או שיעור. שערו על מה יהיה השיעור היום?

צרו פעילות לימודית המתאימה ללומדים, לנושא הלימודים ולמטרות ההוראה הפעילות תכלול שימוש בשפת האימוג'ים

העלו את הפעילות לפאדלט האישי ששלכם, שלבו הסבר על הפעילות. תמונות הממחישות אותה ונשמח לראות אף תגובות של התלמידים שלכם.

CC- Wicker Paradise תמונת השער צולמה על ידי

Created By
Limor Harary
Appreciate

Credits:

CC- Wicker Paradise

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.