Windmolens Door: jelle

Wat zijn windmolens

Er komt niet zomaar energie bij maar energie gaat ook nooit weg. Een windmolen maakt het energie uit wind om te zetten naar elektriciteit. Wind laat de vleugels draaien en daarmee de veugels draaien waardoor de generator in bewegin komt.

Als je steeds hoger in de lucht komt gaat het steeds harder waaien. Daarom zijn de windmolen ook zo groot. Windmolens zijn goed maar als het hard waait kunnen de vleugels afbreken en dan kan de generator niet werken en kan er een storing komen in de stad waar het heen gaat.

Er zijn veel windmolens in Nederland. Maar alsnog is het maar 4.8 procent van de energie wat word gemaakt. maar het is ook niet mooi als je heel veel wind molens in een land plaats.

Bij harde storm, 25 meter per seconde, stopt de windmolen automatisch om geen schade op te lopen. Het bovenste deel van de windmolen wordt de gondel genoemd. Daar zit ook de generator in. Een windmolen is een molen die op windkracht werkt. Een windmolen heeft altijd vleugels die ga rond draaien als de wind ertegen aan gaat . Door die beweging ontstaat er energie die gebruikt kan worden om bijvoorbeeld graan te malen of elektriciteit op te wekken. Modern windmolens worden eigenlijk vooral nog gebruikt om elektriciteit op te wekke. Die moderne windmolens worden ook windturbines genoemt. We gebruiken de hele dag energie. Energie is bijvoorbeeld elektriciteit uit het stopcontact. Elektriciteit heb je bijvoorbeeld nodig voor de tv, computer en koelkast.. Maar energie is bijvoorbeeld ook de voor de auto. Net als elektriciteit. Dat gebeurt vooral door het verbranden van aardolie, steenkool en aardgas. Dit zijn fossiele brandstoffen die we uit de aarde halen. Deze brandstoffen raken een keertop . maar ook daarna hebben we nog steeds energie nodig. Daarom wordt er gezocht naar duurzame energie. Dat wil naar energiebronnen die niet op gaan, zoals water, wind en zon. En daar zit de windmolen ook bij want wint gaat niet weg. En daarvan kan je elektriciteit van krijgen.

Duurzaam

Hier zie je wat alles is bijv: waar de computer alles word mee bestuurt.

Of de riemschijf daar mee rem je de snelheid af als het te snel is.

De kruimotor heeft als functie de vleugels en de gondel te draaien.

De generator draagt er zorg voor dat de windenergie omgezet wordt in elektriciteit.

Als het is omgezet is krijg je rond 360 tot 600 volt. De tandwiel zorgt voor langzame bewegingen.

Dit duurt ongeveer paar maanden om een wind molen te plaatsen waar die hoort te staan.

Er zijn rond 100 treden in de windmolen waardoor je best wel ff moet omhoog klimmen om helemaal op de top te zijn. Dus als je werkt in de techniek met windmolens en er is wat kapot.

Dan krijg je veel conditie hoor want het is niet altijd goed met de windmolens.

Dit was het hopelijk heb je er veel van geleert, als je meer wild weten druk dan op de video hier onder.

Credits:

Created with images by SiebeSchootstra - "Windmolen"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.