Loading

Jan Barbier Nieuwsbrief 11 december 2020

Nieuwsbrief week 50 / 11 december 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),

De laatste nieuwsbrief van 2020. Hierin de volgende onderwerpen:

  • Opening
  • Kerst
  • Schooltijden na de kerstvakantie
  • Kerstpakketten actie
  • Licht aan
  • Start thema Gorgels
  • Meester Christiaan: Een vaste benoeming
  • Terugblik Sint
  • Nieuws vanuit de MR

Wat een jaar…

Terugblik

We kijken terug op een bijzonder jaar. Niemand had afgelopen januari, bij alle nieuwjaarswensen, bedacht dat 2020 zo zou verlopen. Termen als quarantaine, anderhalve-meter-maatschappij of teststraat, daar hadden we nog nooit van gehoord. De één is relatief goed door het afgelopen jaar gekomen, een ander heeft het zwaar gehad. We proberen het samen zo goed mogelijk te doen. Maar ondanks alle maatregelen is het coronavirus nog niet onder controle.

Ook als school hebben we geprobeerd om onze weg te vinden rondom alle Corona-maatregelen. Het was voor ons één grote ontdekkingsreis: hoe konden we, ondanks alle beperkingen en onwetendheid, toch het onderwijs aan uw kind(eren) en onze leerlingen, zo goed mogelijk blijven verzorgen. We hebben met het hele team de mouwen opgestroopt en hard gewerkt om afstandsonderwijs te realiseren. Om vervolgens weer onderwijs in school te verzorgen passend binnen de maatregelen. Een groot compliment aan onze leerkrachten en leerlingen. Want ook voor de leerlingen was het omschakelen. Een veilige omgeving die je goed kent, ineens aan veranderingen onderhevig. Goed om te zien hoe flexibel de kinderen zijn en de nieuwe situatie snel eigen maken. En ondanks dat we elkaar minder makkelijk konden ontmoeten was er echt verbondenheid voelbaar. Het was een intensief jaar, maar de vele reacties die wij van jullie ontvingen gaven heel veel energie om er iets goeds van te maken.

Vooruitblik:

Wij wensen dat 2021 een jaar wordt waarin we meer en meer terug kunnen naar een samenleving met meer sociale mogelijkheden en ook als school zijnde weer volop activiteiten kunnen organiseren. Hoe mooi zou het zijn als we komend jaar weer samen met u thema's kunnen afsluiten, een voorleeswedstrijd kunnen organiseren, Sinterklaas kunnen ontvangen en feesten kunnen vieren. Wij kijken ernaar uit...

Namens het team van de Jan Barbier,

Marloes Joosten

Kerst:

Viering:

Komende donderdagochtend vieren we in de groepen kerst. Naast het kerstverhaal de liedjes en overdenkingen wordt er ook ontbeten in de klas. De ouderraad ondersteunt ons in de organisatie van kerstontbijt.

Vrijdag voor de kerstvakantie:

Vrijdag 18 december begint de kerstvakantie. De kinderen mogen deze dag, als ze dit leuk vinden, gekleed in het thema kerst naar school komen. Bijvoorbeeld in een foute kersttrui, met een kersmuts of versierd met een kerstslinger. Maar dit is absoluut geen verplichting! Wij willen u niet op kosten jagen. En een creatieve outfit gemaakt met oude kerstspullen is super gaaf!

Kerstvakantie:

Op vrijdag 18 december start om 12.30u de kerstvakantie. Op maandag 4 januari 2021 beginnen we weer.

Kerstpakketten-actie:

We zijn al een flinke periode met het zendingsgeld aan het sparen voor deze actie. Al jaren lang organiseert de Raad van Kerken Hellendoorn - Nijverdal een kerstpakketten-actie voor minimagezinnen in onze omgeving. Een actie om gezinnen die dit nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven tijdens de kerstdagen. Vanwege Corona worden er dit jaar echter geen pakketten samengesteld. Om toch iets voor deze gezinnen te kunnen betekenen is de Raad van Kerken nu voornemens om geld in te zamelen. Een minimagezin krijg vervolgens een enveloppe met daarin een cadeaubon, een wenskaart en een brief met aanvullende informatie. Het gezin wordt dan in de gelegenheid gesteld om voor een bedrag van € 25.- extra kerstinkopen te doen in één van de plaatselijke supermarkten.

Aankomende maandag overhandigen wij een cheque aan de Raad van Kerken en wordt het ingezamelde bedrag bekend gemaakt. De lokale pers van HOI! zal hierbij aanwezig zijn.

Bedankt voor de vele giften!

Schooltijden na de kerstvakantie:

Door de voortdurende Corona-periode zullen we ook na de kerstvakantie ons Corona-rooster blijven hanteren. Dat wil zeggen dat we op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30u tot 14.30u op school zijn en op school lunchen. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 08.30 tot 12.30u.

Zet je licht aan!

Het wordt echt winter. De temperatuur daalt en het is nog donker als de school begint. Het is erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Wilt u regelmatig samen met uw kind de verlichting van de fiets controleren?

Vaste benoeming meester Christiaan:

Meester Christiaan is al sinds 2008 werkzaam op onze scholen. Hij is ‘vroeger’ begonnen als stagiaire op de Jan Barbierschool en is na een paar jaar ook gaan werken op de Blenke en de Es. Tot en met afgelopen periode was dit nog vrijwilligerswerk. Nu, na al die jaren, is het eindelijk gelukt om hem een contract aan te bieden. Iets waar wij als school heel er blij mee zijn! En voor Chris is dit een fantastische nieuwe stap. Hij neemt ons zoveel werk uit handen en is in al die jaren een onmisbare schakel binnen onze scholen geworden. Via deze weg willen we meester Christiaan dan ook ontzettend feliciteren met zijn benoeming op Jan Barbier en de Es!

Terugblik Sint:

Vorige week bracht de Sint een bezoek aan de Jan Barbier. Hieronder enkele sfeerfoto’s van een geslaagde dag:

Nieuws vanuit de MR:

Zoals beloofd, beginnen we met een terugkoppeling n.a.v. de vacature voor een ouderlid voor de MR. Daar kunnen we heel kort over zijn: er hebben zich geen ouders gemeld, die graag deze taak op zich zouden willen nemen. Dit betekend, dat we Silvia van Dijke hebben gevraagd om deze functie voort te zetten. Zij is nu officieel ouderlid van de MR. Niet geheel onbelangrijk is het te melden, dat zowel Jacolien als ik zelf, als voorzitter MR, aftreden als leden van de MR. De invulling voor het team, wordt gezocht binnen het team en de invulling voor mij als voorzitter, wordt volgend jaar uitgezet. Dus mocht iemand van jullie als ouders dit graag willen, dan geeft dit aan bij mij en dan is er altijd de mogelijkheid om een keer mee te draaien in de vergaderingen. We houden jullie op de hoogte.

Schooltijden: Er is in corona-tijd gekozen voor een soort van continue-rooster. We hebben met de MR van de Es een commissie in het leven geroepen, die gaat inventariseren hoe we hiermee omgaan en wat een vervolg zou kunnen zijn. Wellicht zal er middels een enquête gekeken worden wat ouders hierin prettig vinden.

Visie en toekomst Jan Barbier: In deze roerige tijd van corona, lerarentekorten hebben we gesproken over onze visie en toekomst. Waar staan we als Jan Barbier, wat is onze kernwaarde en hoe kunnen we deze zo goed mogelijk borgen in een onderwijsplan, passend bij onze school. Wat is hiervoor nodig en welke stappen moeten gezet worden. We zullen jullie het komende jaar hierin meenemen.

Dit geldt ook voor het “Groene Schoolplein”. Inmiddels staat er al een mooi project op het kleine plein, wat tot stand is gekomen door gelden vanuit Plaatselijk Belang(cheque) en gelden van het afscheidscadeau van Meester Roel aan onze school. Dit helemaal in het licht van vernieuwing en ontwikkeling. Middels lichtenergie komt er met een druk op de knop water uit de pomp….hoe mooi is het om zo kinderen te betrekken bij wat mogelijk is en hoe dingen werken. Het zet ons in ieder geval aan het denken wat mogelijkheden zijn. Ook dit blijft op de agenda voor komend jaar.

Verder is er nog te melden, dat het zandbakprotocol stichting breed zal worden opgenomen in het beleid en dat er controles zullen komen door het jaar heen.

Voor ons als MR en ik hoop ook voor jullie als ouders, vonden we het prettig dat er in tijden van Corona, veel transparantie was, veel nieuwe overlegmogelijkheden en dat we mee zijn genomen in maatregelen, die nodig waren om het onderwijs op de been te houden, maar ook te zorgen voor de gezondheid van ons allemaal.

Mochten jullie nog op- en of aanmerkingen hebben n.a.v. bovenstaande dan kunnen jullie ons altijd aanspreken.

Groet, namens de MR,

Linda Berentschot

Nieuw thema: De Gorgels

Na de kerstvakantie starten we met ons nieuwe thema: De Gorgels, naar het boek van Jochem Myjer. We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereiding. We kunnen in ieder geval verklappen dat de opening van het thema bijzonder wordt...

We verwachten dat dit thema net zo gaat leven als het thema ‘Sjakie and the chocolate factory’ van vorig jaar. De Gorgels is een thema over verwondering, landschappen, vogels en gletsjers. Natuurlijk zal er voorgelezen worden uit de boeken. We hebben er zin in!

Online teamavond

Afgelopen donderdagavond hebben we, om 2020 goed af te sluiten, een online teamavond gehouden. Een online pubquiz. Er werd fanatiek gespeeld en gelukkig ook een hoop gelachen. Uiteindelijk gingen meester Christiaan en meester Nils (De Es) er met de winst vandoor!

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Ikaika - "christmas lights christmas lights" • meelina - "new year christmas xmas"