Riitta Turpeinen CV

YHTEYSTIEDOT

RIITTA TURPEINEN

OSOITE: Lakkakuja 10, 74130 Iisalmi

Työpuhelin: 040 1778 589

Oma puhelin: 044 530 4664

Sähköposti: riitta.turpeinen@ysao.fi tai riitta.turpeinen6@gmail.com

KESKEINEN OSAAMINEN

Yksilö- ja ryhmäohjaustaidot, pedagoginen osaaminen, organisointitaidot, työvoimahallinnon tuntemus, suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemus, erityispedagoginen osaaminen, verkostotyötaidot, vuorovaikutusosaaminen

VAHVUUDET

Kyky tehdä monia asioita rinnakkain ja samanaikaisesti, stressinsietokyky, rohkeus tarttua uusiin haasteisiin, työtä pelkäämätön asenne, kyky innostua ja innostaa muita, optimistinen perusasenne elämään

HENKILÖTIEDOT

Olen syntynyt 17.8.1968 Sotkamossa. Perheeseeni kuuluvat aviomies Kimmo

sekä viisi lasta

Konsta syntynyt vuonna 1996
Roosa syntynyt vuonna 1999
Riina syntynyt vuonna 2001
Ronja syntynyt vuonna 2005
Riia syntynyt vuonna 2011

KOULUTUS

2013 Kasvatustieteen maisteri, pääaineena aikuiskasvatustiede, sivuaineet erityispedagogiikka (60op) ja psykologia, Itä-Suomen yliopisto

2013 Aikuisopettajan pedagogiset opinnot (60 op) Itä-Suomen yliopisto

2011 Näyttötutkintomestari (25 op) Hämeen ammattikorkeakoulu

2010 Ohjauksen koulutus (20 op) Itä-suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

1995 Sosiaalikasvattaja, Iisalmen Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitos

1988 Lastenhoitaja, Kemin Sairaanhoito-oppilaitos

1987 Ylioppilas, Sotkamon lukio

LISÄKOULUTUKSET

2015 Vaitiolovelvollisuus ja viranomaisyhteistyö, Snellman-kesäyliopisto

2014 Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus –koulutus- ja kehittämisprosessi (yhteensä 7 tuntia), YTY –hanke, Ammattiopisto Luovi

2014 Ratkaisukeskeinen työyhteisö, YSAO

2014 Irti kapulakielestä! –Selkeä viestintä monikulttuurisessa asiakastyössä (0,5op) Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

2013 Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa (5op) Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2013 Matikkako kantona kaskessa – matematiikan oppiminen ja opettaminen (12 tuntia) YTY –hanke, Ammattiopisto Luovi

2011 Monimediaiset sisällöt oppimisessa (3op) Itä-Suomen yliopisto

2011 Projektiosaajaksi EU-hankkeisiin valmennus (35pv) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/Kehittämistoiminta

2011 Monikulttuurinen perhe - kuinka kohdata eri kulttuureista ja uskonnoista tulevat perheet (3 op), Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy

2009 Erityistä tukea tarvitsevan aikuisopiskelijan tukeminen ja oppimisen ohjaaminen (6 op), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2009 Tietokoneen käyttäjän A-ajokortti, Ylä-Savon ammattiopisto

2008 Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille – koulutus, Niilo Mäki Instituutti

TYÖKOKEMUS OHJAUS- JA OPETUSALALTA

2015 - aikuisopettaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO: ohjaamosuunnittelija, aikuisten erityisen tuen koordinaattori, opsodiili-hanke opsoagentti, Snellman-kesäyliopiston suunnittelija, NAO -yhdyshenkilö, koulutusvalmentaja, arvioija(Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto ja Työvalmennuksen erikoisaammattitutkinto)

2013 - 2015 aikuisopettaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO: aikuisten erityisen tuen koordinointi, NAO (Nuorten aikuisten osaamisohjelma)-yhdyshenkilö, OpinOvi -ohjaaja, koulutusvalmentaja, arvioija (Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto ja Työvalmennuksen erikoisaammattitutkinto)

2009 - 2011 aikuisopettaja (20% työajasta), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO: ohjaavat koulutukset ja Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, projektikoordinaattori (80% työajasta) Kompetenssi II hanke, OpinOvi ohjaus- ja neuvontapalvelut

TYÖKOKEMUS KOULUTUS JA OPETUSALALTA

2008 -2009 aikuisopettaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, ohjaavat koulutukset

2008 - kevät päätoiminen tuntiopettaja, Savon aikuis- ja ammattiopisto, Kasvatusala ja erityiskasvatus

2007 - syksy sivutoiminen tuntiopettaja, Savon aikuis- ja ammattiopisto, Kasvatusala

2007 aikuisopettaja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO, työnhakuvalmennukset, työnhakuklubi

MUU TYÖKOKEMUS

2007 tukihenkilö / työhönvalmentaja Process Valmennus, Tukihenkilöpalvelu

2003-2005 kouluttaja, Process Valmennus, ohjaavat koulutukset, työnhakuvalmennukset ja ammattitaitokartoitukset

2001 lastenhoitaja, Iisalmen sairaala, Naistentautien- ja synnytysosasto

1998-1999 lastenhoitaja, Iisalmen sairaala, Naistentautien- ja synnytysosasto

1996 tutkimuksen tekijä, Nuorten kesätyöprojekti, Iisalmen kaupunki/Vapaa-aikapalvelukeskus

1995 nuorisotyöntekijä, Iisalmen kaupunki / Vapaa-aikapalvelukeskus

1993 ohjaaja, Nuorisotyö, Iisalmen kaupunki/Vapaa- aikapalvelukeskus

1989-1992 lastenhoitaja, Kainuun keskussairaala, Lasten infektio-osasto ja Naistentautien- ja synnytysosasto

LUOTTAMUSTOIMET: Nuorisokuoroyhdistys Allegro ry:n hallituksen sihteeri

KIELITAITO: englanti ja ruotsi hyvä

HARRASTUKSET: lasten kanssa puuhaileminen, lukeminen ja lenkkeily

SUOSIKKI AFORISMI

Kaikki on mahdollista. Mahdottoman toteuttaminen vain vie hieman enemmän aikaa.

- Tuntematon

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.