Az isten kardja Attila

Honnan tudta Attila, hogy övé lesz a kard?

Ki találta meg a csodás kardot?

Miért gondolhatta a pásztorfiú, hogy Attilát illeti a kard?

Mit tett Attila mikor kezébe vette a kardot?

Attila a hunok királya

Húzd alá a szövegben mit látott a pásztorfiú a kard körül!

Attila kardja

Pótold a mondatokban a hiányzó főneveket! Mf. 47. oldal 3.

Egyszer Attila egy különös ____________ látott álmában. Amikor a kezébe vette, maga előtt látta az egész ______________ . A _______________ megfejtette az álmot. Hamarosan az őrök egy _______________ vezettek a király elé, aki egy _______________ nyújtott át neki. ________________ ráismert az álombeli fegyverre, mellyel meghódította a ________________ .

Created By
Barbara Nyuzó
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.