Album eller lyxig fotobok?

I mina fotograferingar ingår från början alltid ett stort album. Om ni vill kan ni uppgradera det till en fotobok istället

Albumet som ingår i er fotografering ser ut så här:

Albumet är 22x22 cm stort och ligger i en fin låda.

Albumet har 17 uppslag och rymmer max 32 bilder. Ni kan välja att fylla det med 32 bilder eller ha vissa sidor tomma.

Ni kan välja mellan små eller stora bilder till albumet. De små bilderna är 8x12 cm och de stora är 13x18 cm. Bilden nedan visar en bok med små bilder och en med stora bilder bredvid varann. Lägg märke till att det blir betydligt mera luft runt varje bild med små bilder.

Album är fint, men fotobok är något alldeles extra

Jag gör layouten och designar er bok efter just era bilder

Fotoboken ovan är i svart skinn.

Uppslag med flera mindre bilder...

...varvas med bilder som ligger över hela uppslaget och då blir riktigt stora!

föreställ er bilden ovan i 40 , 50 eller 60 cm bred!

Fakta fotoböcker

  • I en fotobok ska det vara skillnad på de olika uppslagen. Några rymmer bara en enda bild över hela uppslaget medan andra rymmer flera mindre bilder. Hela er bok utgår helt ifrån just era bilder och er bok kommer därför att få en helt egen design som ingen annan har.
  • Fotoböcker finns i flera olika storlekar 20x20, 25x25 eller 30x30 cm
  • Passar bra när man vill få med många bilder eller få till en berättelse...

Alla fotoböcker blir unika, klicka nedan så kan ni se exempel på hur en fotobok kan se ut.

Fotoböcker finns i flera olika storlekar (och rymmer olika många bilder) beroende på hur många timmar ni bokat. Pris från 3 400 kr.

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.