MAKE! 3D-printing 3D-printing is de toekomst!

MAKE! is opgericht door een aantal studenten van ROC Rivor in Tiel. Samen met een aantal sponsoren heeft MAKE! een concept store gehad in Tiel, hier konden mensen kennis maken met het 3D printen en een 3D print laten maken. De winkel was van november t/m februari geopend. In februari hebben ze de winkel gesloten en zijn een aantal studenten gestopt met MAKE!. 1 student is hiermee verder gegaan en vond het een mooi project om voorlichting te gaan geven op scholen, bedrijven en open dagen. Hier zijn nu in totaal 4 studenten mee bezig.

Credits:

Created with images by splotramienny - "prostetic proteza 3d" • mebner1 - "printer 3d pressure" • fdecomite - "50 cents 3D printing" • splotramienny - "prostetic proteza 3d" • fdecomite - "Shadows of 3D printed objects" • Creative Tools - "Printrbot 3D-print v012" • 3dilla - "3D Printed Eiffel Tower" • tonnerrelombard - "3D-Printed Algorithm" • dam - "3D Printed Mouse Enclosure (car)" • fdecomite - "Yet Another 3D Printed Star"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.