Utvecklare? utan ett jobb?

utbildning + praktik

Hos oss på Lexicon kan du gå en utbildning på totalt 28 veckor, 16 veckor är utbildning och 12 veckor är praktik.

Full Stack

Utbildningen är utformad för att ge dig det du saknar för att kunna jobba som Full Stackutvecklare. Kursinnehåll och material är framtaget tillsammans med konsultföretag och programleverantörer.

CERTIFIERING

Några av de som blivit certifierade

Utbildningen kan leda till certifiering som ökar din attraktionskraft på arbetsmarknaden. De certifieringar som är aktuella är ISTQB, OCA, MCP med flera.

Kursinnehåll

Node.js

In this course, you learn how to code using JavaScript and the Node.js framework—to create client-side web applications using the JavaScript language and server-side components used by the Node.js framework. By taking this course,you will receive a solid basis in JavaScript and Node.js programming and realworld coding skills upon which to base continued work and training.
 • Node.js
 • Agile
 • Scrum
 • Sprint
 • Git/Github
 • Test Driven Development (TDD)
 • och mycket mer

Java

This Java Fundamentals training enables those with little or no programming experience to learn Java programming. This training has video lectures, hands-on practices, and a team project through which you will learn how to create applications in Java. In addition, and importantly, you will learn fundamental programming concepts and current real-life workplace practices such as Agile Development. This training provides a solid foundation to build upon throughout your software development career.
 • Java SE 8
 • Git
 • JSON
 • REST
 • cURL
 • och mycket mer

förkunskaper och förutsättningar

För att vara aktuell för denna utbildning ser vi helst att du har någon form av relevant utbildning och likaså erfarenhet.

HTML, CSS och grundläggande JavaScript är ett måste men också något du själv kan lära dig ganska kvickt.

Testmodul

Oavsett vilket så inleds utbildningen med en tvåveckors förberedande utbildning där vi testar dig på en del områden och informerar om utbildningen.

Nästa steg

Kontakta din handläggare och boka ett möte med oss på Lexicon så hjälper vi dig.

Created By
PETER ROBINSON
Appreciate

Credits:

Created with images by markusspiske - "code programming programming language"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.