Of Coons Heaven Maine coon cattery

Wij zijn een kleinschalige cattery, begonnen in 2014. Occasioneel zullen we een nestje hebben.

Aangezien wij gezond en verantwoord willen fokken zijn al onze katten getest op erfelijke ziektes zoals: HCM, PKD, PKD-def, SMA, PL en HD.

Het is ook onze doelstelling om inteelt zo laag mogelijk te houden en om kittens voort te brengen die voldoen aan de rasstandaard van de Maine Coon.

Je zal in onze Cattery vooral het klassieke type Maine Coon terug vinden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.