Loading

firemní management a právo Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Informace o zaměření

Zaměření Firemní management a právo je orientováno hlavně na provoz organizací. Proto je studium doplněno a rozšířeno o problematiku práva, marketingu a managementu, bankovnictví nebo mezinárodního obchodu. Součástí výuky je i studentská firma.

Profil absolventa

V zaměření na řízení firem se absolvent uplatní kromě ekonomické agendy také v oblasti právní - orientuje se v oblasti pracovněprávních vztahů, smluv, managementu, marketingu, mezinárodního obchodu a dalších oblastí spojených s chodem společnosti. Absolvent se uplatní na trhu práce v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích a to jak v pozici zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Rovněž má předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou vykonávat například tato povolání: ekonomický manažer, personalista, marketingový pracovník, všeobecný a mzdový účetní, bankovní poradce, osobní poradce v pojišťovně, finanční konzultant, odborný ekonomický pracovník ve státní správě, administrativní pracovník a další.