Loading

„Modré zlato“ a jeho úloha v naší budoucnosti

Michaela Toperczerová, analytička ČSOB Asset Management
„Voda hraje v ekonomické a politické agendě stále důležitější roli. Zvyšující se globální poptávka po vodě je v naprostém rozporu s jejím nedostatkem. Společnosti přispívající k řešení nedostatku vody si proto zasluhují naši pozornost více než kdy dříve.“

Tři způsoby, jak investovat do akcií firem z oblasti vodohospodářství:

  1. Strukturální nedostatek vody vyžaduje více investic
  2. Stabilní příjmy a růst zisků
  3. Správné ocenění nabízí příležitosti
1. Strukturální nedostatek vody vyžaduje více investic

Voda je vzácná a není rovnoměrně rozložena.

70 % povrchu Země tvoří voda, ale pouze 1 % z toho je voda pitná. Ta je navíc velmi nerovnoměrně rozložená. Čtyři země – Brazílie, Rusko, Kanada a USA – jsou domovem 10 % populace světa, ale přitom drží téměř 40 % celkových rezerv vody. Oproti tomu Čína a Indie dohromady tvoří více než 30 % globální populace, ale přitom disponují jen 10 % zásob vody.

Naše spotřeba je vysoká.

70 % globální spotřeby vody připadá na zemědělství a živočišnou výrobu; průmysl využívá 20 % a domácnosti 10 %. V průměru každý z nás spotřebuje za den více než 100 litrů vody.

Poptávka roste.

  • Je nás stále víc. To znamená, že také spotřebujeme více vody. Očekává se, že celkový počet lidí na naší planetě vzroste do roku 2050 asi o dvě miliardy na téměř 10 miliard.
  • Spotřeba vody přitom roste dvakrát rychleji, protože zároveň stoupá i náš životní standard. To je zvlášť patrné v rozvíjejících se zemích, například v Indii nebo Číně. Stále více domácností má přístup k základním vymoženostem, jako jsou sprcha, splachovací toaleta nebo pračka a tisíce litrů vody se také spotřebovávají na výrobu produktů, jako jsou chytré telefony nebo auta.

Zásoby se přitom tenčí.

Potřebujeme více investic.

Abychom překlenuli propast mezi nabídkou a poptávkou, je nutné nejenom využívat vodu udržitelnějším způsobem, ale také investovat. Podle výzkumu společnosti McKinsey je nutné do infrastruktury investovat kolem 12 bilionů USD, pokud chceme poptávku po vodě uspokojit i v roce 2030.

2. Stabilní příjmy a růst zisků

Nedostatek pitné vody, nutnost udržovat a rozšiřovat infrastrukturu a vyšší standardy kvality vody znamenají pro vodohospodářské společnosti stabilní růst příjmů. To se projevuje v růstu zisků, což vysvětluje, proč se za posledních deset let těmto firmám na akciových trzích tak dařilo.

zdroj: Thomson Reuters Datastream

Investice do vody jsou jak cyklické, tak necyklické.

  • Vodohospodářská infrastruktura je například velmi cyklická. Když se ekonomice daří dobře, staví se více domů, stoupají veřejné investice a soukromé firmy více investují do údržby a rozšiřování. Očekávané oživení ekonomického růstu po koronavirové krizi spolu se zvýšenými vládními investicemi by pro tyto firmy mělo být motivací.
  • Společnosti aktivní v segmentech, jako je testování kvality vody nebo její úprava, jsou na ekonomickém cyklu méně závislé. Často se pohybují ve specifických tržních oblastech a vyznačují se dobrými finančními výsledky a vysokou likviditou.

Poptávka po vodě bude existovat, ať se stane cokoliv, vodohospodářské společnosti se tak o svůj byznys nemusejí obávat.

3. Správné ocenění nabízí příležitosti

Růst vodohospodářského odvětví má ale jeden háček – poměr ceny a zisku je zde tradičně vyšší než v případě zbytku trhu. Ocenění těchto vysoce kvalitních společností výrazně kleslo během korekce trhu, kterou vyvolala koronavirová krize. Otevřely se tím tak nové investiční příležitosti. Jakmile se ekonomika zotaví a veřejné investice budou nasměrovány k novým infrastrukturním projektům, budou z tohoto vývoje vodohospodářské společnosti těžit.

Co jsou přesně vodohospodářské společnosti?

Věděli jste, že…

…kapající potrubí hledáme pomocí akustiky

„Akustické monitorování“ nám pomáhá odhalit netěsnosti v potrubí a díky tomu zabránit nákladným ztrátám vody. V noci se používají zvláštní přístroje, které hledají „zvuk kapání“ nebo vibrace. Tyto akustické monitory se obvykle používají spolu s chytrými vodoměry. Data jsou pak shromažďována, předávána dál a analyzována. Díky tomu je jednoduché určit, kde fyzicky k úniku dochází, takže je možné jej opravit rychleji a efektivněji.

Surovina pro vaše investice

Investováním do těchto společností přispějete k řešení celosvětového problému s vodou. A můžete vydělávat na rychle rostoucím vodohospodářském odvětví. Investujte odpovědně s fondem ČSOB Akciový vodního bohatství.

Aktualizováno 19. 3. 2021. Tento dokument je publikací společnosti KBC Asset Management NV (KBC AM). Zde uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění a neposkytují žádnou záruku do budoucnosti. Žádnou část tohoto dokumentu nelze reprodukovat bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti KBC AM. Informace zde uvedené se řídí zákony Belgie a podléhají výlučné pravomoci jejích soudů.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

Created By
ČSOB AM
Appreciate