Inleiding Op bezoek bij Diëtiste Eline Cuyvers

Voor onze opdracht werkveldinitiatie heeft ons groepje uit interesse gekozen om op bezoek te gaan bij een diëtiste. Na wat opzoekwerk op internet zijn we op de zelfstandige diëtiste Eline Cuyvers gestoten. Ze is afgestudeerd met een bachelor voeding- en dieetkunde en heeft deze behaald op Thomas More (Geel). Op 14 maart hebben we een bezoekje gebracht om haar werkomgeving en dagelijkse taken beter te leren kennen, om zo een beter beeld te verkrijgen over 1 van de uitstroommogelijkheden die onze richting te bieden heeft.

Centrum De Berk - Herentals

Eline werkt op verschillende plaatsen doorheen de week. Wij zijn op bezoek gegaan bij de praktijk waar ze op dinsdag- en donderdagavond werkt (16-20u). Ze werkt hier als diëtiste en is deel van een multidisciplinair team.

Bovendien heeft ze ook een thuispraktijk waar ze op afspraak cliënten ontvangt. Hier zijn we niet op bezoek gegaan.

Thuispraktijk: Diëtiste Eline Cuyvers

We hebben Eline Cuyvers uitgebreid geïnterviewd en een kijkje genomen in haar kantoor in het centrum De Berk. Zo hebben we een beter beeld kunnen vormen over haar taken, opleidingen, zoektocht naar werk, hulpmiddelen en ervaringen als diëtiste.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.