Styrketrening Treningslære 1

Egenskapen det stilles mest krav til når man løfter en tung vekt kalles styrke. Styrke brukes hele tiden i hverdagen, når man skal løfte, bære, dra, stort sett når man bruker kroppen til et arbeid bruker man styrke. Muskelstyrke blir definert som evnen en muskel eller muskelgruppe har til å trekke seg sammen. Vi har forskjellige typer muskelarbeid når det gjelder styrke. dynamisk (med bevegelse) og statisk (uten bevegelse). Dessuten har man definert om arbeidet utføres vekk fra (eksentrisk) eller mot (konsentrisk) sentrum av muskelen.

Hvilke typer styrketrening har vi?

Styrke deles inn i 3 underkategorier etter hva hensikten med styrketrening er. Er man fks. bryter har man godt av å trene Maksimal styrketrening, her trener man med lavt antall repetisjoner og tung belastning. Idretter som inneholder mye spurting og hopping pleier utøverene å trene eksplosiv styrketrening. Her er fokuset å løfte vekten så fort som mulig, for å trene på at muskelen blir god til å utøve styrke når den skal trekke seg sammen raskt. til slutt har vi utholdende styrketrening, gunstig for fks. langrennsløpere eller langdistanseløpere, hvor man trener muskelen til å holde ut i mange repetisjoner med lav belastning.

Retningslinjer for når man skal begynne med styrketrening
  • Varm alltid godt opp!
  • bruk lav belastning i starten for å innøve riktig teknikk
  • i begynnelsen bruk/lær øvelser som trener de store sentrale muskelgruppene
  • Øk antall treningsøkter (hyppighet) før du øker belastning (intensitet) og lengde på øktene (varighet)
  • Velg øvelser i forhold til treningstilstand og målet du har med treningen. eks: Fotballspiller? knebøy - Langrennsløper? Kroppshevinger
Muskelens oppbygning

Musklene er festet med et utspring og feste, som går over 1 eller fler ledd. Musklene er kledd med en tynn hinne, kalt muskelfascien. Inni muskelfascien finner vi muskelbunter, klaser med mange hundre muskelfibre tett sammen. Muskelfibrene er bygd opp av de kontraktile filamentene aktin og myosin, som ligner spagettitråder. Disse trekker seg inn i hverandre når muskelen trekker seg sammen.

Credits:

Created with images by skeeze - "weights lifting power" • skeeze - "weight lifting competition silhouette" • skeeze - "fitness muscles exercise" • bycfotografem - "man male boy"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.