Lelystad Airport de bouw is begonnen!

Lelystad Airport wordt uitgebreid tot vakantieluchthaven. Vanaf april 2019 kunnen de eerste passagiers vanaf Lelystad Airport vertrekken naar aantrekkelijke bestemmingen in Europa en rond de Middellandse zee.

De realisatie van een nieuwe luchthaven is uniek. Wij nemen u graag mee in onze ontwikkeling via een fotoserie. In deze serie is te zien hoe hard gewerkt wordt aan de realisatie van de luchthaveninfrastructuur en de bereikbaarheid van de luchthaven.

Luchthaveninfra,

bestaat uit de aanleg van de start- en landingsbaan, taxibanen, vliegtuigopstelplaatsen en de parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid,

Lelystad Airport wordt straks de best bereikbare regionale luchthaven van Nederland. Om dit te realiseren wordt nu gewerkt aan de ontsluitingsweg en de aanleg van een nieuw kruispunt.

Het uitgestrekte terrein moet optimaal afwateren, wat vraagt om nieuwe voorzieningen.

Onzichtbare bouwers worden zichtbaar

...want veel werk is straks onzichtbaar maar is zeker het bekijken waard!

De weersomstandigheden

...bepalen op het grote terrein van Lelystad Airport de werkomstandigheden. Dit levert mooie beelden op van het werk in soms barre omstandigheden.

Wilt u meer informatie over de uitbreiding? Bekijk onze website.

Created By
Marcel Steinbach
Appreciate

Credits:

Infra Communicatie in opdracht Lelystad Airport

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.