Foredrag med Michael Jodehl Den 19. maj, ZBC Næstved

Foredrag med Michael Jodehl

Hvornår?

19. maj, kl. 08.45: Vi kører i bus fra ZBC Vordingborg

Vi kører fra Næstved kl. 11.30 og er i Vordingborg ca. kl. 12.00

Om Michael Jodehl

Michael Jodehl kom galt af sted i en gymnast ulykke mens han gik på efterskole i 2001. Under et spring, får han et blackout, mens han hænger i luften og lander direkte på hovedet. Han blev lam fra ryggen og ned efter og fik af vide han aldrig kom til at gå. Alligevel gik han op af trapperne på Stevns i 2015 og på fredag går han op i Rundetårn. Han har en utrolig fightervilje, er spændende at høre på.

Hvem vil med?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.