Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Håndball Brasil

David Lesto-Raad (32), Oslo

David giftet seg senere med Julie som også gikk på Skogn Folkehøgskole.

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg var elev på Skogn Folkehøgskole i 2005 til 2006.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Jørn Kristian Berg. Verdens kuleste fyr og en superdyktig håndballtrener og menneskekjenner. Kom tett på ham gjennom vår daglige kontakt, og jeg ble veldig glad i ham. Han hadde til og med en liten helsing i bryllupet til meg og kona mi. Som også gikk på SkoFo.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Ville ha et år der jeg kunne satse på håndballen, samtidig som jeg fikk møte nye mennesker og nye plasser.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- En av to linjer som hadde håndball som valgfag i Norge. Samtidig hadde jeg ei venninne som gikk der før meg, som anbefalte SkoFo veldig sterkt.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Forventningene var å bli en bedre håndballspiller, samtidig som jeg kunne få nye bekjentskaper. Og lære meg sjøl og kjenne bedre.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Fikk mange venner, og kjæreste. Som jeg i dag er gift meg.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- Treningene med Christian Berge og turen vi hadde til Barcelona.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

-Nei.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Er gift med en av de som gikk i klassen min, Julie.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. hvorfor?

- FHS burde vert obligatorisk for alle, då man er altfor ung til å vite hva man vil gjøre videre i livet. Så kan man ha et år, der man bli kjent med mange nye mennesker. Lærer veldig mye om seg selv, og hvordan fungerer sammen med andre som man lever veldig tett på.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.