de Computer wat is dat eigenlijk..?

dingen die je met een computer kunt doen...

persoonlijke zaken;

 • Adresboekje - - - - - - - - - bijhouden van contacten, adressen,
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - email-adressen, telefoon nummers
 • Agenda - - - - - - - - - - - - - afspraken bijhouden, verjaardagslijsten
 • Notities, Reminders - - notities, lijstjes, herinneringen

voor bedrijven en organisaties, maar ook persoonlijk;

 • Tekstverwerken - - - - - - brieven schrijven, correspondentie,
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - documenten, een artikel of boek...
 • Boekhouden - - - - - - - - - Administratie, Facturen, Boekingen,
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rekenbladen (Spreadsheets; Excel)
 • Inventaris - - - - - - - - - - - Voorraadbeheer, Bezittingen bijhouden

voor navigatie en locaties;

 • Landkaarten - - - - - - - - -Geografie, navigatie, landen, plaatsen

hobby's

 • Foto's en Video's - - - - - maken, opslaan en bewerken
 • Muziek - - - - - - - - - - - - - beluisteren, maken, neem op en bewerk
 • Spelen - - - - - - - - - - - - - Spelletjes (Games) schaken, kaarten,
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - patience, puzzels, rollenspellen, WordF..
 • Tekenen - - - - - - - - - - - - crea..., schilderen, hobby of technisch
 • Simulaties - - - - - - - - - - treinen, vliegtuigen, raceauto’s

en heeel belangrijk...

 • Communiceren - - - - - - telefoneren, video-telefoon (Skype)
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - emailen, SMS’en, chatten (WhatsApp)
 • Websites - - - - - - - - - - - - maken & beheren of alleen bezoeken
 • Social Media - - - - - - - - - Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs
maar.., net als bij wasmachines, radio's, TV's, magnetrons of andere apparatuur...

het apparaat moet eerst aangezet worden en heel belangrijk: voor al die verschillende dingen is een

apart eigen programma nodig

en...

er kan maar één programma tegelijk lopen

- . -

'computer'-les bestaat dus eigenlijk niet...

je moet alleen maar leren met de

verschillende programma's om te gaan

- . -

in't Engels heet zo'n computer-programma een

Application (een toepassing)

een App dus...

met andere woorden, die App's waar iedereen het over heeft

zijn niets meer dan doodgewone computer-programmaatjes....

zo'n programma bestaat uit stap-voor-stap simpele instructies, achter elkaar gezet net als een recept voor het bakken van een taart en opgeslagen in het geheugen van de computer.

je kunt ze niet zien of vastpakken, ze zitten ìn de computer

een hele reeks nullen-en-enen achter elkaar, ze zijn abstract, virtueel.

daarom noemt men de programma's SOFTWARE

- . -

In tegenstelling tot het apparaat zelf, het toetsenbord, de muis, het scherm, die zijn écht, bestaan en kunnen vastgepakt worden.

ze zijn concreet en heten daarom HARDWARE.

ons lichaam is de hardware en onze gedachten zijn de software...

een computer heeft natuurlijk ook zelf een programma nodig om te kunnen werken en dat heet het Operating System, in het kort: OS.

Door middel van de instellingen van dat Operating System passen we de computer aan onze voorkeuren aan. We sluiten hem aan ons netwerk aan, aan geheugen-schijven of aan een printer. We kunnen de taal bepalen en het beeldscherm instellen qua helderheid enz.

bekende Operating System's voor PC's zijn:

Windows 10 (Microsoft), OS X (Apple), Linux

en voor mobiele apparaten (telefoons en tablets):

Android (Google) en iOS (Apple)

dit basis-programma, dat OS, zorgt er dus alleen maar voor dat de computer werkt zoals wij dat willen

na het aanzetten van de computer maakt het operating-systeem een inventaris van wat hij om zich heen heeft, zoals beeldscherm, muis, toetsenbord, harde schijven e.d., zet al die apparaten aan en wacht tot je het door jou gewenste programma (toepassing - App) kiest.

- . -

een stukje geschiedenis, het ontstaan, de ontwikkeling, de technische evolutie van de computer en 'waar-zijn-we-nu' wordt in de volgende presentatie besproken

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.