Fair play Femke brandenburg J2D

Ik vind fair play belangrijk omdat ze elkaar dan als iemand valt helpen met opstaan.

Bij turnen is veiligheid heel belangrijk want als iemand een blessure krijgt en ze traint 20 uur in de week en je krijgt blessure dan kan je niet meer door gaan.

Als we met gym gaan voetballen of een andere sport vind ik dat meedoen leuker is want ik vind winnen niet belangrijk maar als je het echt voor geld doet snap ik dat je wel wilt winnen of dat het je er heel goed in bent.

Ik vind niet dat de speler hoeft te protesteren want ik vind dat het maar een spel is.

Ik vind dat je niI tegen de scheidsrechter mogen schelden want als die hele erge woorden zegt vind ik dat niet normaal want als die gewoon met sukkel scheld snap ik het wel.

Ik zal als het erg word er wat van zeggen maar als het minder erg is zal ik er niks van zeggen of gewoon dat die moet oprotten.

Credits:

Created with images by FaceMePLS - "ADO-Heracles 2-2"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.