BJELLVÅG Krakalia og Omegn

Agnes + Martin Bjellvåg
Bjellvåg / Averøy
Agnes Dorthea Helset Bjellvåg 1909-1983
Slåttonna
Hjalmar eller Magne og Trygve på kjelke ?
Edland
Agnes Bjellvåg og Gammelstuå
Agnes, Hjalmar og Asbjørg
Hjalmar og .... ?
Martin
Agnes og Anna
Magne Bjellvåg
Trygve Bjellvåg og Brunen
Kæm e ta her da ?
Kæm e ta her da?
Asbjørg Bjellvåg
Kæm e de som e i Krakalia ?
Dagny
Foran: Paul Hjellnes, Johnny Kristvik, Jørgen Avseth. Bak Reidar Indrebø. Magne Bjellvåg, Bjarne Krakeli
Fra venstre.: Martin og Beret Eide, deretter Jenny, Borgny, Martin, Oddlaug, Petra, gutten ligner på Hjalmar Bjellvåg, Agnes Bjellvåg.
An-Helen , Marianne Vetvik, Ingebjørg Hjellnes og Åshild Ellingaard
Ingebjørg og Peder Jonny Hjellnes
Ann Helens 10-årsdag
Karl, Agnes, Martin, Asbjørg og Ann-Helen på biltur
Agnes og Martin, Ole Folland, Dorthea Emilie Bjellvåg (10.03.1898 - 01.01.1975) Karl Olai Bjellvåg (14.06.1892 -05.08.1978). Petrine og Ole Folland, og Guri Bjellvåg (Dåpsbarn)
Ann-Helen, Haraldr og melkerampen
Created By
haraldr bjellvåg
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.