Loading

Het DNA van een Kempenpact2030-project

Drie hoofdthema’s keren voortdurend terug in het Kempenpact2030, en sluiten aan bij de drie ambities van onze gemeenschappelijke horizon. Samen willen we bouwen aan een Kempense samenleving die:

  • innoverend en ondernemend is,
  • duurzaam is,
  • en warm, zorgzaam en inclusief is.

Vertrekkend vanuit deze holistische visie brengt ieder Kempenpact2030-project een bijdrage tot deze drie ambities. Innovatie die de zorgsector verder helpt, talentontplooiing en tewerkstelling die inclusief is én bijdraagt tot ondernemerschap met impact, ondernemerschap dat aan de basis ligt van innovatie en een duurzame economie, en een gezonde en gelukkige Kempenaar die zijn bijdrage levert aan een bloeiende Kempen.

Een Kempenpact2030-project is per definitie gestoeld op partnerschappen van meerdere actoren en behoort niet tot de kernactiviteiten van één actor. De gehanteerde werkwijze is niet-exclusief en open-minded: partners die een bijdrage willen leveren om de doelstellingen te realiseren kunnen aansluiten.

Regiobelangen primeren hierbij boven sectorale of organisatiebelangen.

Kempenpact2030-projecten zijn met andere woorden projecten die de Kempen versterken. Dit wil evenwel niet zeggen dat ze per se binnen de grenzen van de Kempen beperkt blijven of het hele Kempense gebied moeten omvatten. De Kempen is geconnecteerd en ook projecten die de Kempen versterken zijn dat.

En…actie!

Tien langetermijnprojecten staan nu – najaar 2020 - klaar in de startblokken. Deze projecten zijn ambitieus. De lat ligt hoog, de horizon is 2030. De projecten gaan voorbij het evidente en zijn daarom niet met één vingerknip te realiseren. Gezien hun DNA wordt in deze fase vaak de nadruk gelegd op het consolideren van de partnerschappen en het uitwerken van een doeltreffende strategie.

Wat volgt is een omschrijving van de Kempenpact2030-projecten en hun actiepunten voor de periode 2020-2022. Waarom 2020-2022?

Omdat dit Kempenpact2030 een startpunt is, en geen eindpunt. We houden ten allen tijden de vinger aan de pols. Voortschrijdend inzicht, overwonnen obstakels, en veranderende omstandigheden zullen in de volgende tweejaarlijkse actieplannen zichtbaar worden in de vorm van aangepaste acties en nieuwe projecten.

De projectbeschrijvingen die volgen tonen je, meer in detail, de inspirerende samenwerkingen. Partnerschappen die de basis vormen voor meer.

Doe je ook mee?