Loading

ANews Buletinul informativ lunar al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Serie nouă (III). Nr. 136, mai 2019

În cuprins: Știri. Evenimente. Perspective de învățare: Săptămâna Europeană a Tineretului 2019 – RO.EU & DEMOCRAȚIA - implicarea tinerilor în democrația participativă —— Masă rotundă cu studenții Erasmus+ în Alba Iulia —— 9 mai – Ziua Europei este și despre includere prin Erasmus+ —— Proiecte finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021 ——— Învățământ universitar în Erasmus+: Study in Romania participă la NAFSA 2019 —— Summit academic european la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu —— Săptămâni internaționale de predare sau formare ——— Învățământ profesional și tehnic în Erasmus+: Speranță și experiență pentru Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau” din Brănești ——— Educație școlară în Erasmus+: Valorificarea patrimoniilor literare naționale prin intermediul parteneriatului școlar Erasmus+ KA2 „Our Common European Tale” ——— Educația adulților în Erasmus+: DECENT – un set de instrumente util pentru scăderea analfabetismului funcțional ——— Tineret în Erasmus+: YOUTHPRENEURS – LEARNING BY DOING: O experiență europeană în domeniul antreprenoriatului ——— Eurodesk România te informează ——— Multilingv. Multicultural: European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică ——— Publicațiile Eurydice: Integrarea elevilor proveniți din familii de imigranți în școlile din Europa: măsuri și politici naționale

Știri. Evenimente. Perspective de învățare

Săptămâna Europeană a Tineretului 2019, #SET2019

Pe 29 aprilie, a fost lansată în toată Europa seria evenimentelor dedicate Săptămânii Europene a Tineretului, un adevărat fenomen care implică zeci de mii de tineri, aflat deja la cea de-a 9-a sa ediție. Momentul 2019 a adus o serie de noutăți care au determinat amploarea specială a abordării evenimentului în statele membre UE dar și la nivel european. Astfel, spre sfârșitul anului trecut a fost lansată noua Strategie pentru tineret care a precizat și noile obiective stabilite pentru dezvoltarea acestui domeniu, se lucrează intensiv la finalizarea documentațiilor pentru noua generație de programe, Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, 2019 este primul an de implementare a Corpului European de Solidaritate și cel de al doilea an de implementare a inițiativei DiscoverEU.

2019 este și anul alegerilor de deputații pentru Parlamentul European. De aceea, majoritatea activităților desfășurate în Săptămâna Europeană a Tineretului a transmis tuturor tinerilor cu drept de vot mesaje care să îi motiveze să se implice cu seriozitate și responsabilitate în participarea la vot și la acțiunile civice care îi privesc.

Pentru România, #SET2019 a însemnat, în plus, și participarea din perspectiva Președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul fiind promovat în medii foarte variate, către organizații și instituții care au organizat foarte multe activități cu tema „Eu și democrația“ și implicând colaborarea între rețele active la nivel național.

Evenimente organizate în Săptămâna Europeană a Tineretului, în Europa și în România

Evenimentul central, organizat de Comisia Europeană, cu ocazia Săptămânii Europene a Tineretului 2019 (SET), s-a axat pe alegerile europarlamentare și, în special, pe un set de activități care să-i determine pe tineri să conștientizeze importanța prezenței la vot și a implicării în viața comunităților din care fac parte.

Săptămâna Europeană a Tineretului 2019 a fost organizată de Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură din cadrul Comisiei Europene, în parteneriat cu Parlamentul European și cu participarea altor 13 direcții generale ale Comisiei și a altor parteneri, printre care Agențiile Naționale Erasmus+, Eurodesk, ESN, European Youth Card Association, centre de resurse (SALTO, Corpul European de Solidaritate) etc..

Două evenimente emblematice majore – la care a participat și a contribuit într-o mare măsură și comisarul Navracsics – și care au abordat teme privind democrația și Corpul European de Solidaritate, au reunit peste 600 de participanți în hemiciclul Parlamentului European. Aceste 2 evenimente au lansat în dezbatere teme care preocupă tinerii europeni, cum ar fi: promovarea oportunităților de studiu, formare și muncă oferite de Uniunea Europeană, mobilitatea europeană și internațională, simplificarea procedurilor de participare la proiectele europene, asigurarea accesului cât mai larg la ofertele existente al persoanelor cu posibilități și oportunități reduse. Temele cel mai frecvent aduse în discuție, inclusiv de tinerii din România, au fost acelea privind lărgirea accesului la informație și promovarea programelor europene despre care aceștia susțin că „se cunosc foarte puține lucruri“. Evenimentele au constituit în același timp și loc de dezbatere, unde tinerii au avut posibilitatea de a-și exprima propriile opinii, precum și de a adresa întrebări la care a răspuns Comisarul pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură, Tibor Navracsics .

S-au prezentat experiențe, testimoniale și povești inspiraționale de către tineri și studenți participanți la mobilități europene prin Programul Erasmus+.

Trei sesiuni derulate în paralel au oferit apoi ocazia abordării unor subiecte ca: Erasmus+, voluntariatul, alegerile, imigrația, predarea și învățarea limbilor străine, programele spațiale, drepturile egale, dezinformarea, mediul, schimbările climatice, tehnologiile contemporane și altele. Acestea au avut loc sub forma unor dezbateri de grup, a unor discuții interactive, a unor ateliere, a unor jocuri educaționale și a unor sesiuni de colaborare în rețea.

In ziua de 29 aprilie a avut loc și lansarea platformei EU Youth Strategy Platform care s-a dorit a fi un spațiu de dialog și prezentare de rezultate, precum și de dezbatere asupra posibilităților de îmbunătățire pentru a asigura un impact optim la nivelul politicilor de tineret. Platforma își dorește să fie un spațiu de dialog și dezbatere la care să contribuie statele membre, dar și un spațiu de legătură între sursele de finanțare disponibile și tineri. La lansare au fost prezenți: Directorul Agenției pentru Tineret JIINT, Hoen Lambert, Martha Melninska, Andreas Schveider și Dragos Mihai din partea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

In ziua de 30 aprilie a avut loc panelul Jump into the future of Erasmus Programme la care au participat Jacqueline Pacaud – director sector, Mathieu Orphandes – Manager Program Erasmus, Amy Rockler, Elena Tegovska și Sarah Lynch. Aceștia au răspuns la întrebările tinerilor legate de participarea la viitoarele generații de programe europene dedicate educației și tineretului.

În paralel, în Piața Parlamentului au funcționat standuri unde au fost prezentate programele și politicile finanțate de UE pentru tineri, precum și expoziția de proiecte finanțate prin Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Proiectul ales să reprezinte România în cadrul expoziției de proiecte a fost „Com’ON Europe – European Platform of Participatory Budgeting“ al Grupului PONT din Cluj-Napoca.

Prezența la European Youth Week ne-a oferit posibilitatea de a interacționa în mod direct cu factori de decizie și alți factori interesați în subiectul bugetării participative de tineret în Europa. Am avut posibilitatea de a invita acești factori la evenimentul de închidere al Com’ON Europe din Cluj-Napoca, din iunie 2019. De asemenea, ne-a oferit posibilitatea de a ne conecta la prima inițiativă de a forma și operaționaliza Platforma pentru Strategia Europeană de Tineret, o inițiativă a Comisiei Europene de a conecta un cerc al factorilor interesați în implementarea strategiei la nivel național, regional și chiar și local. Nu în ultimul rând, participarea la diverse dezbateri și discuții tematice ne-a dat un context prielnic de a planifica valorificarea rezultatelor proiectului nostru în contextul unor tendințe curente europene în domeniul tineretului.“ – András FARKAS, manager proiect, Com’ON Europe

Vizita la Bruxelles mi-a dat șansa de a vizita locul unde se decid sorțile a peste 500 de milioane de cetățeni ai UE (Parlamentul European), de a participa la evenimentele din cadrul Săptămânii Europene a Tineretului, dar și de a cunoaște mai bine istoria Uniunii Europene (prin vizita la muzeul Parlamentarium).“ – Vasi Andrei Varga, facilitator grupuri de tineri, Com’ON Europe

RO.EU & DEMOCRAȚIA - implicarea tinerilor în democrația participativă

Pe 10 mai, 60 de tineri au participat la un dialog cu democrația la Spațiul Public European din București. Evenimentul a fost dedicat Săptămânii Europene a Tineretului 2019 și s-a concentrat pe modalitățile prin care tinerii pot influența deciziile politice și pot participa activ la viața societății. Sunt invitați să participe tineri, lucrători de tineret, voluntari, cadre didactice, elevi de liceu și studenți din întreaga țară.

Masă rotundă cu studenții Erasmus+ în Alba Iulia

Pe 9 mai 2019, în cadrul evenimentului “Exploratory Workshop Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards” organizat de Centrul de Relații Internaționale al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a avut loc masa rotundă cu tema „Erasmus+ mobility – developing multicultural and civic competences, expanding democratic values and attitudes”. Această activitate a fost dedicată Săptămânii Europene a Tineretului (SET) 2019 cu tema ”Eu și democrația” și a sprijinit totodată și inițiativa Erasmus Vote Power a fundației internaționale GaragErasmus. La eveniment au luat parte studenți internaționali aflați în mobilitate Erasmus+ în Alba Iulia, precum și reprezentanți ai universităților din Columbia, Bosnia și Herzegovina, Marea Britanie, Polonia, România, Rusia, Serbia și Turcia.

Discuțiile au plecat de la o scurtă analiză a statisticilor extrase de ANPCDEFP care arată o parte din impactul mobilităților asupra foștilor studenți Erasmus+, din 2014 până în prezent, în ceea ce privește participarea mai activă în societate, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE etc. Ana Faria, ambasador Erasmus Vote Power în România a evidențiat importanța alegerilor europarlamentare pentru Uniunea Europeană, iar studenților Erasmus le-a amintit câteva informații esențiale referitoare la modul în care pot participa la vot, chiar și de la distanță, în timpul mobilități.

O parte din sesiune a fost dedicată unei dezbateri bazate pe întrebările dintr-un chestionar online care ajută alegătorii să compare punctele de vedere proprii cu deciziile luate de politicienii europeni. Pentru fiecare întrebare, participanții și-au putut exprima părerile și votul, decizia grupului fiind luată prin majoritate. Acesta a fost un exercițiu democratic care a stârnit dezbateri între participanți și a atras atenția asupra nivelului de interes și informare asupra deciziilor de la nivel european care influențează diferite aspecte ale vieților noastre.

At the round table event about Europe, it was possible to see that students are aware of the problems that the EU is facing now. Like migration, youth unemployment, security, climate change etc. They have a strong opinion about it and their own arguments. They know the importance of voting and they also know that they do not vote just for a better Europe, but for a better world, a better future.

Ana Faria, ambasador Erasmus Vote Power în România

Îți dorești să faci un masterat în Europa, dar nu găsești soluții pentru a-ți acoperi taxele de școlarizare sau cheltuielile curente?

Luna trecută a avut loc semnarea primului acord de garantare Erasmus+ din România, între Fondul European de Investiții și instituția financiară nebancară FINS, care va permite FINS să ofere un nou produs de creditare pentru studenții care doresc să își continue studiile de master în străinătate. Datorită acestei garanții, aproximativ 450 de studenți vor beneficia de credite în condiții favorabile pentru a studia într-o altă țară participantă la programul Erasmus+.

Creditul se acordă atât pentru plata taxelor de școlarizare, cât și pentru cazare și masă, pe durata studiilor, și are o valoare de maxim 12.000 euro/an sau de 18.000 euro/2 ani. Se acordă un an de grație după finalizarea studiilor, an în care studenții își pot găsi un loc de muncă.

Studenții trebuie să depună cererea la o sucursală a băncilor, la universități sau on-line, împreună cu următoarele documente:

 • ultima diplomă obținută
 • chitanța pentru taxa de înscriere SAU un document care să confirme înscrierea și să menționeze costul programului de masterat

Un program de masterat în străinătate poate fi un pas important pentru cariera ta. Finanțează-l cu ajutorul împrumutului Erasmus+ pentru masterat!

Alegerile europene vor avea loc între 23 și 26 mai 2019, când toți cetățenii majori din statele membre ale UE vor avea ocazia să își aleagă reprezentanții în Parlamentul European. Contribuie la conturarea viitorului Europei, mergând la vot! Ultimele alegeri europene din 2014 au fost cele mai mari alegeri transnaționale organizate vreodată în același timp. De data aceasta, miza este și mai importantă. Votând, vei contribui la deciziile privind Europa următorilor ani. Alegerile europene din mai 2019 vor avea un impact direct asupra vieții tale. Reprezentanții aleși vor decide cum va acționa Europa în următorii ani pentru a răspunde preocupărilor tale legate de locurile de muncă, de afaceri, securitate, migrație și schimbările climatice. Deoarece Europa este a noastră, a tuturor, ar trebui să luăm aceste decizii împreună. Așa că nu este important să votezi doar tu, ci și familia, prietenii, vecinii și colegii tăi. Când toată lumea votează, toată lumea câștigă!

9 mai – Ziua Europei este și despre includere prin Erasmus+

Ziua Europei nu este ceva elitist, de care să se bucure doar o categorie privilegiată. De aceea, noi, cei care facem parte din programul Erasmus+ avem partea noastră de contribuție la acest spirit european. Iar povestea nu se rezumă doar la ceea ce facem noi, ci și la diversele experiențe ale elevilor, ale profesorilor, ale părinților care au fost „legați“ de un proiect Erasmus+. Pentru noi, un proiect înseamnă în primul rând oameni, experiențe și trăiri.

Iată o parte din povestea unui elev cu cerințe educaționale speciale, din clasa a X-a, de la un liceu tehnologic din Timișoara, care a făcut parte dintr-un proiect Erasmus+ și a participat la o mobilitate în Germania. Paragraful următor face parte dintr-o scrisoare de mulțumire pe care am primit-o la inspectorat, din partea tatălui elevului. Nu prea primim scrisori de mulțumire în instituție!

"Obiectivul proiectului a vizat îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru elevii participanți, precum și pregătirea lor în a se adapta unor cerințe culturale și sociale din cadrul societății în care trăim, obiectiv atins fără echivoc, însă dumneavoastră (n.r. – echipa de implementare a proiectului) ați reușit mult mai mult decât atât, un lucru la care noi, în calitate de părinți, visam de ceva vreme și așteptam să se întâmple și anume acceptarea și integrarea lui într-un colectiv, cu toate problemele și responsabilitățile necesare. Acest progres, pe care noi îl vedeam cu pași mici, în ceea ce privește integrarea lui socio-profesională, s-a conturat brusc, fiind vizibile unele schimbări în comportamentul lui, atât pe perioada de desfășurare a proiectului, cât și după, schimbări cu care ne surprinde acum în fiecare zi. A prins încredere în propria persoană, contribuie activ la o discuție, dezvoltând-o de altfel, și adresându-se foarte relaxat unor terțe persoane. Lista continuă dar acordați-ne șansa de a ne bucura de aceste lucruri pe măsură ce le descoperim."

Prof. Ciprian Blaj, Inspector școlar pentru proiecte și programe europene, ISJ Timiș

Proiecte finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Județul Alba face parte din Regiunea de Dezvoltare CENTRU și este unul dintre județele cu aproape 350.000 de locuitori din România. Prin proiectul „Agentul schimbării“ – implementat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Alba în parteneriat cu NEWSCHOOL din Norvegia – este sprijinit învățământul preuniversitar românesc și școlile din județ, urmărindu-se creșterea calității educației.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de pregătire a inspectorilor școlari de la ISJ Alba și a cunoștințelor cadrelor didactice care predau în învățământul preuniversitar, prin mobilitatea efectuată de aceștia în Norvegia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt definite astfel:

 1. Îmbunătățirea competențelor și abilităților din domeniul democrației, drepturilor omului și incluziunii în scopul furnizării de servicii educaționale de calitate prin participarea la o mobilitate în Norvegia a 10 inspectori școlari.
 2. Facilitarea dezvoltării competențelor și abilităților sociale a 131 cadre didactice pentru: Construirea de “echipe de schimbare” în școală; Abordarea deschisă a relației FAMILIE-ȘCOALĂ; Integrarea în echipă și asumarea unor roluri diferite în cadrul acesteia; Introducerea de practici inovatoare în şcoli; Transformarea profesorilor în facilitatori ai învăţării într-un sistem de educaţie centrat pe elev; Încurajarea autodepășirii; Accentuarea importanței PROCESULUI educațional în detrimentul FINALITĂȚII Utilizarea instrumentelor şi metodelor neconvenţionale în proiecte interdisciplinare; Promovarea, în rândul elevilor, a tehnicilor de învăţare bazată pe rezolvarea de probleme etc.
 3. Creșterea calității educației, a nivelului de cooperare și parteneriatul dintre educație și piața forței de muncă pentru trecerea elevilor la viața activă - modele de excelență transferate din Norvegia și adaptate pentru România.
Deși participanții la mobilitate sunt doar 10 inspectori școlari de la ISJ Alba, proiectul va avea un impact mai extins, urmând să producă efecte asupra unui număr de 27 inspectori școlari și 131 cadre didactice din școlile din Alba-Iulia, dar și asupra elevilor și părinților acestora. Beneficiile participării la proiect și ale implicării inspectorilor școlari în activitățile prevăzute de partenerul norvegian se vor putea observa mai degrabă pe termen lung. Ne-am planificat să dezvoltăm cooperarea europeană în domeniul educației și să ne îmbunătățim abilitățile în domeniile democrației, drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii sociale.

Newschool este o agenție de design educațional de mici dimensiuni specializată în crearea de instrumente vizuale care favorizează colaborarea și facilitează experiențe de învățare corespunzătoare nevoilor contemporane de predare/învățare. Agenția este, de asemenea, specializată în managementul proiectelor, punând un accent puternic pe inovarea bazată pe cercetare în domeniul tehnologiei educației. Newschool are birouri în Oslo — Norvegia și este membru al Centrului nordic pentru inovare socială, unde a avut loc și cursul structurat dedicat ISJ Alba. Echipa agenției are o experiență bogată în gestionarea schimbării, o perspectivă unică asupra tendințelor din domeniul forței de muncă, precum și o experiență internațională solidă în domeniile inovării în educație, proceselor de colaborare, dezvoltării afacerilor, managementului tehnologiilor, organizării de cursuri de formare, cercetării în domeniul științelor învățării, elaborării și implementării de politici.

Activitățile principale ale proiectului „Agentul schimbării“ le-au constituit mobilitățile la Oslo, din decembrie 2018 și februarie 2019, la care au participat două echipe formate din câte cinci inspectori școlari. Aceștia au experimentat o nouă direcție pe care o vor aplica în educația copiilor sau a adulților, direcție care are la bază creșterea motivației și a interesului pentru școală. Experiența cursului dar și a contactului cu o altă țară, cu o cultură diferită, a avut un impact puternic asupra participanților, contribuind la dezvoltarea lor personală și profesională, dezvoltându-le competențe de facilitare a predării-învățării-evaluării, într-un sistem educațional centrat pe elev, printr-o abordare interdisciplinară. Participanții au descoperit noi abordări ale educației democratice, care vor fi implementate corect și sistematic în școlile din județ, pentru a putea conduce la creșterea calității procesului instructiv – educativ și la îmbunătățirea relațiilor profesionale între factorii implicați în educație.

Rezultatele principale ale proiectului: un suport de curs pe metodele nou învățate în mobilitatea din Norvegia și un curs opțional pe dreptul omului la educație, educație incluzivă și multiculturală, cetățenie activă, învățare centrată pe elev, vor avea în vedere următoarele teme de actualitate și interes pentru elevi:

 • Gândire critică și drepturile copiilor
 • Stereotipuri și prejudecăți
 • Bullying
 • Incluziune și excluziune socială
 • Democrația în școală. Școala în democrație
 • Cetățean activ în comunitatea mea
 • Curajul de a spune ”DA” sau ”NU”
 • Democrația de mâine
 • Arta de a fi fericit
 • Respectă dacă vrei să fi respectat
Participarea la cursul de formare a fost o invitație la acceptare, asumare, provocare și schimbare. Împreună cu noi descoperiri profesionale, am realizat importanța muncii în echipă și valoarea aportului personal în ciuda diversității caracterelor și personalităților fiecăruia. Am parcurs acest drum în două sensuri. primul, spre descoperirea potențialului personal și îmbogățirea achizițiilor personale, iar cel de-al doilea, spre descoperirea celui de lângă mine. Într-o manieră elegantă și relaxată, am descoperit că pot învăța lucruri serioase și că fiecare acțiune de succes trebuie prezentată atractiv celor pe care dorim să-i determinăm să îmbrățișeze schimbarea. mi-a FOST spulberat MITUL MODELULUI IDEAL DE PROFESOR și am înțeles că pe primul plan trebuie pusă dragostea pentru frumosul din noi. Un profesor de succes este un om care reușește să stabilească relații sănătoase cu cei din jurul său, din cancelarie, în sala de clasă și până în comunitate. Au fost și momente în care limitele personale mi-au fost puse la încercare. AȘA am învățat să mă accept pe mine și pe ceilalți și să mă axez pe ceea ce putem realiza împreună și nu pe diferențele care ne separă. Am învățat că nu orice pierdere e definitivă, la fel cum nu orice câștig poate asigura succesul absolut. Felul în care am împletit achizițiile personale cu cele profesionale au dat farmecul întregului curs și sunt fericită că sunt o parte din schimbarea începută în județul nostru. (L.P., 38 ani, participant)

Învățământ universitar în Erasmus+

Study in Romania participă la NAFSA 2019

În perioada 26 – 31 mai 2019, o delegație formată din reprezentanții a 24 de universități din România va participa la conferința NAFSA 2019 Annual Conference & Expo în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii, cu sprijinul Consiliului Național al Rectorilor și participarea UEFISCDI si ANPCDEFP. Evenimentul este unul dintre cele mai cunoscute în domeniul educației la nivel internațional, iar tema de anul acesta este “Global Leadership, Learning, and Change”. Peste 10000 de profesioniști din domeniul univeristar vor lua parte la conferință, membrii Study in Romania numărându-se printre ei. Cu această ocazie, reprezentanții României vor oferi informații despre sistemul educațional din România, vor promova universitățile ca facilitatori și parteneri strategici în vederea cooperării în domeniile internaționalizării și cercetării.

Pe 29 mai, între orele 14:00 – 15:00, la standul Study in Romania (nr. 2339) va avea loc tradiționala Recepție a României în cadrul căreia participanții conferinței și colaboratorii universităților din România vor fi întâmpinați pentru o degustare de vin românesc oferit de USAMV București.

Summit academic european la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), în colaborare cu Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning București, a organizat, la Universitatea din Sibiu, Conferința Internațională „Viitorul Europei. Perspectivele evoluțiilor contemporane”, în perioada 8-10 mai 2019, în contextul desfăşurării, tot în acest oraş, a Summit-ului Consiliului European, în data de 9 mai 2019. Ea s-a înscris în cutuma think – tank-urilor internaţionale de a dezvolta, în marja marilor summituri – NATO, UE, tematice – şi reuniuni de dezbatere la nivelul experţilor şi formatorilor de opinie.

Evenimentul s-a desfăşurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub Patronajul Președinției Române la Consiliul Uniunii Europene.

Obiectivul evenimentului a fost acela de a permite dezbaterea internaţională, la nivelul oficialilor, lumii academice şi grupurilor de reflecţie în legătură cu evoluţiile curente şi procesele de referinţă ale evoluţiilor contemporane cu impact asupra continentului european, Uniunii Europene, statelor europene şi a cetăţenilor europeni. În conferinţă, au fost abordate principalele teme stringente ce desenează viitorul Europei, miezul întregii dezbateri fiind, fireşte, evoluţia Uniunii Europene.

La Conferinţă, au fost prezenţi, ca invitaţi speciali, vorbitori de prestigiu: şefi de stat şi de guvern, reprezentanţi ai Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai unor think tank-uri internaționale de prestigiu, cât şi oficiali români prezenţi în cadrul Summit-ului, pentru a putea derula acest proiect la nivelul de exigenţă al unei conferinţe de top desfăşurată la Sibiu, la Universitatea „Lucian Blaga”.

Conferinţa s-a desfăşurat sub egida Sibiu - Capitală Universitară Europeană, proiect ce se află la ediţia a V-a şi care aduce anual Sibiul în postura de centru important de creaţie şi diseminare de iniţiative culturale şi educaţionale, oferind acces publicului larg la evenimente şi concepte de interes major pentru societate.

Organizarea unei astfel de conferinţe la Sibiu, la Universitatea „Lucian Blaga”, a fost un câştig enorm pentru experți, societatea civilă și grupurile de reflecție românești și internaționale, lumea academică, studenţii şi tinerii atât de interesaţi de tema viitorului Europei.

Panelul care a pregătit deschiderea lucrărilor acestui eveniment de marcă al României a fost dedicat în totalitate educaţiei și cercetării şi a fost intitulat „Educaţia și cercetarea încotro?”. La acest Panel, au fost prezenţi reprezentanţi ai învăţământului academic românesc, cercetători și studenți. De asemenea, ne-am bucurat de prezenţa Doamnei Monica Calotă, Directorul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în calitate de panelist. Printre subiectele abordate, s-au numărat: Universităţile Europene, mobilităţile Erasmus, internaţionalizarea, procesul Bologna şi aria europeană a cercetării.

Săptămâni internaționale de predare sau formare

Universitățile din România organizează periodic evenimente de tip Staff Week, acestea luând forma unor săptămâni internaționale de predare sau formare pentru personalul universitar în cadrul căreia sunt invitați participanți din diferite țări ale programului Erasmus+ sau partenere, aceștia luând parte la diverse activități specifice. Platforma online pe care sunt promovate numeroase evenimente de acest tip la nivel internațional este IMOTION.

Vă prezentăm câteva dintre evenimentele care s-au desfășurat luna aceasta în trei universități din Alba Iulia, Brașov și Sibiu.

Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba Iulia

După celebrarea centenarului anul trecut, anul 2019 a început cu o altă realizare majoră a țării noastre, si anume faptul că deținem președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Ca o instituție de învățământ superior care se concentrează puternic pe internaționalizare, Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a organizat evenimente internaționale pentru partenerii și studenții universității care avansează obiectivele pe care le are UE în domeniul educației și cercetării, în special prin programele Erasmus+ și Orizont 2020. În săptămâna 6 – 10 mai 2019, UAB a fost gazda celei de-a noua ediții a Săptămânii internaționale Erasmus pentru predarea și formarea personalului (6-10 mai 2019), a șasea ediție a Festivalului zilelor interculturale ale tinerilor (6-10 mai 2019), precum și cea a Atelierului de explorare - Internaționalizarea învățământului superior: provocări și recompense (9-10 mai 2019).

În ultimii cinci ani, UAB a organizat atelierul de explorare, fiind singura conferință a unei universități din România dedicată obiectivului de asigurare a responsabilității instituționale a strategiilor de internaționalizare dezvoltate de instituțiile de învățământ superior, de integrare a acestora la nivelul instituție, prin implicarea tuturor părților interesate (adică studenți, personal didactic și de cercetare, personal administrativ din cadrul instituției, precum și parteneri instituționali și colaboratori).

Pe măsură ce sunt recunoscute importanța pluriculturalitații și plurilingvismului pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, dar și importanța consolidării cooperării cu partenerii internaționali și promovarea obiectivelor comune în ceea ce privește internaționalizarea învățământului superior, UAB a decis să organizeze o săptămână de evenimente care urmăresc atingerea acestor obiective. Politicile de internaționalizare nu sunt concepute să răspundă doar așteptărilor personalului universitar, motiv pentru care Săptămâna Internațională a fost organizată cu și pentru studenții internaționali ai universității, iar Festivalul Zilelor Interculturale ale Tineretului UAB aflat la cea de-a șasea ediție a fost un prilej excelent pentru a oferi studenților universității o voce în aceste chestiuni.

Universitatea Transilvania din Brașov

În cadrul Universității Transilvania din Brașov, s-a desfășurat evenimentul International week – Credit mobility: crossing borders, joining cultures în perioada 13-17 mai 2019, fiind organizat de Biroul Erasmus+. Acest eveniment s-a aflat la a doua ediție, prima având loc în luna mai a anului 2017. Cu această ocazie, au participat 37 de invitați din 19 țări, provenind din 24 de universități atât din țările programului, cât și din țări partenere.

Pe parcursul întregii săptămâni, au fost identificate în cadrul workshop-urilor situații particulare ce țin de organizarea de mobilități prin proiectele International Credit Mobility, exemple de bună practică, experiențe trăite de studenți și de alți beneficiari ai mobilităților. Evenimentul a fost un foarte bun prilej și de schimburi culturale, vizite și activități ce au pus în lumina bogăția tradițiilor și obiceiurilor naționale, dar și zonale. Tot cu acest prilej, s-au întărit relațiile de parteneriat existente și s-au pus bazele unor relații noi. Implicarea participanților, entuziasmul organizatorilor și feedback-ul primit pe parcurs, ne încurajează să ne dorim să găzduim în continuare aceste manifestări.

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Pentru al șaselea an consecutiv, Universitatea "Lucian Blaga” din Sibiu organizează ”Săptămâna Internațională”. În ediția din 2019, Săptămâna Internațională (iWeek) s-a bucurat de prezența a 70 de participanți de marcă din Europa, America, Africa şi Asia (Ucraina, Egipt, Filipine, Uzbekistan, Malaysia, Indonezia, Turcia, Armenia, Austria, Polonia, Spania, SUA, China, Rusia, Burundi, Germania, Serbia, Letonia, Olanda) care au susţinut, pe durata unei săptămâni, prelegeri deschise publicului care au vizat tematici diverse și de actualitate.

"Proiectul este deja o tradiție în cadrul universității noastre și în orașul nostru, Sibiu. Sunt bucuros pentru faptul că în fiecare an evenimentele și activitățile organizate în acest proiect acoperă din ce în ce mai multe subiecte din diverse domenii educaționale. Cred că această săptămână are o semnificație aparte pentru cultura și comunitățile din jurul lumii, toate acestea împreună într-un mediu academic, în care își vor împărtăși cele mai bune practici și își vor îmbogăți propria cultură. Studenții noștri vor avea oportunitatea de a participa la activități din diferite domenii de studiu precum: lingvistică, economie, drept, inginerie, informatică, medicină etc. predate de către experții noștri internaționali. Suntem onorați să găzduim acest eveniment în anul în care Universitatea din Sibiu sărbătorește 50 de ani de existență. Pas cu pas, Universitatea "Lucian Blaga" și-a câștigat poziția printre cele mai prestigioase universități din țară. Săptămâna trecută, Sibiul a fost capitală politică, prin organizarea Summit-ului UE, însă cea mai importantă știre după acest eveniment, lucru care a devenit un brand, un logo, a fost spiritul Sibiului.", a spus prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, rectorul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

În cadrul iWeek 2019 s-au desfășurat 56 de prelegeri, susținute de 38 de profesori străini, restul participanților fiind angrenați în discuții și workshop-uri pe tematici de internaționalizare a învățământului superior. The World Café – From International Higher Education to Global Citizenship organizat în cadrul iWeek, cu participanți din China, Japonia, Filipine, Indonezia, Olanda, Germania, Serbia și Letonia a avut ca scop susținerea unui atelier de lucru creativ pentru schimburi de bune practici în dezvoltarea „Cetățeanului Global”. Acest atelier a urmărit implicarea universitarilor internaționali, sosiți la Sibiu de la instituții partenere ale ULBS, într-o discuție despre Cetățenia Globală și despre contribuția pe care universitățile o pot aduce la formarea Cetățenilor Globali. Prin acest atelier, s-a urmărit ca fiecare reprezentant al instituțiilor de învățământ superior să poată crește gradul de conștientizare a membrilor societății locale cu privire la elementele ce compun conceptul de cetățenie globală, dezvoltate de Institutul Kohnstamm din Amsterdam.

Educație și formare profesională în Erasmus+

Speranță și experiență pentru Liceul Tehnologic ,,Cezar Nicolau” din Brănești

Speranță, pentru că vrem să fim bine pregătiți iar experiența acumulată în cele 10 zile de instruire practică, alături de profesioniștii din Barcelos (Portugalia), Granada (Spania) și Paphos (Cipru) ne determină să credem cu convingere că nu am sperat în zadar!

Plasamente europene în medii concurenţiale – şanse sporite pe piața muncii“, (2017-1-RO01-KA102-036628), este numele proiectului de mobilități Erasmus+ sub egida căruia elevii liceului nostru și-au îndeplinit o parte din visul oricărui cetățean european: acela de a deveni un bun profesionist prin dobândirea cunoștințelor, abilităților și competențelor specifice calificării individuale, într-un mediu real și concurențial. Partenerii care ne-au ajutat să ne atingem obiectivele propuse au fost: Combarcel - Contabilidade de Barcelos Lda, RQ Gabinete de Contabilidade Lda, Hotel do Terco și Terraco dos Petiscos, în Portugalia; Talleres J. Calero Motosport și Jomasur Automocion, în Spania; Aris Fettas Veterinary Clinic și Amargeti Equestrian Club, în Cipru.

Rivensco Consulting Ltd (Paphos), MEP Europrojects (Granada) și Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Barcelos) au fost organizațiile intermediare care au facilitat contactul cu agenții economici pentru stagiile de pregătire practică, suportul logistic și programul cultural, astfel încât experiența noastră europeană să fie extraordinară.

Pornind de la dezbateri și discuții cu privire la condițiile de muncă din organizația de primire, regulile de comportament de la locul de stagiu, relațiile de muncă și cele interumane care au trebuit respectate, elevii s-au întrecut să învețe cât mai multe și despre geografia, istoria și civilizația țărilor gazdă.

Fiecare zi de proiect venea cu bucuria de a participa la activități, de a descoperi secretul unei meserii de succes: economistul – abil, ospătarul – energic, veterinarul – inimos și mecanicul – iscusit.

Împărtășirea experienței trăite de elevii beneficiari ai stagiilor de practică și certificările internaționale obținute de aceștia au trezit interesul unui număr mare de absolvenți de clasa a VIII-a care s-au înscris sau sunt în curs de înscriere, pentru anul școlar 2019- 2020, în unitatea noastră școlară, dar și al agenților economici de a colabora cu școala, recunoscând creșterea nivelului de pregătire profesională a elevilor, oferindu-le oportunități de angajare.

,,Activitatea din Portugalia a fost ceva unic și de neuitat. Am legat noi prietenii și le-am închegat mai bine pe cele vechi. Ne-am dezvoltat profesional și plan personal. Sunt mândră de ce am realizat! " (Ș.V.V, cl. a X-a, școala profesională, ospătar)

,,Am cunoscut oameni pe care niciodată nu credeam că o să- i cunosc, niște suflete frumoase care m-au învățat ce înseamnă munca în echipă!” (Z.C.I., cl. a X-a, liceu, tehnician în activități economice).

Educație școlară în Erasmus+

Valorificarea patrimoniilor literare naționale prin intermediul parteneriatului școlar Erasmus+ KA2 „Our Common European Tale”

În cadrul parteneriatului Erasmus+ KA2 “Our Common European Tale” dintre cele 6 școli partenere din Ungaria,Croatia, Portugalia, Italia, Danemarca și România, peparcursul celor 2 ani de proiect (2017-2019) ne-am propus să descoperim părți comune ale patrimoniilor naționale, în special ale literaturilor populare și ceea ce leagă spiritualitatea românească de alte țări europene.

Cele 6 subiecte alese pentru materialele didactice bazate pe sistemul de clasificare Aarne/Thompson/Uther sunt: Povestiri animaliere – Ungaria, Povestiri cu monștri naivi – Portugalia, Povestiri religioase – Danemarca, Povestiri magice – Croația, Povestiri realiste – Italia, Anecdote și glume – România. Toți partenerii s-au implicat activ în proiectarea activităților proiectului și în elaborarea acestora, asigurându-ne astfel că proiectul se potrivește nevoilor tuturor partenerilor în ceea ce privește procesul de evaluare a predării-învățării, dar și internaționalizarea, mobilitatea, exploatarea rezultatelor și impactul instituțional.

Dintre produsele finale la care toți partenerii au convenit să contribuie, enumerăm: "Povestea noastră europeană comună" - o fantezie contemporană scrisă colaborativ de elevii din cele 6 țări partenere, pagini web pe platforma etwinning și pe webnode, o carte digitală cu toate materialele produse în timpul proiectului, un canal YouTube pentru promovarea materialelor înregistrate și a scurtmetrajelor.

În cadrul proiectului, în perioada 25-29 martie 2019, Colegiul Tehnic “Ana Aslan” a găzduit ultima mobilitate de proiect, cu tema „Anecdote, snoave și povești populare umoristice din folclorul românesc”. În cele 5 zile au fost programate activități de învățare pentru elevi sub formă de ateliere de teatru, de dans și ore de muzică precum și prelegeri pe tema folclorului popular românesc și a umorului popular.

Produsul concret de proiect la care au lucrat cei 10 elevi străini împreună cu elevii români a fost o piesă de teatru în limba engleză, cu un scenariu original scris de către un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Ana Aslan”, sub coordonarea dramaturgului Alexandra Felseghi, a actriței Raluca Lupan și a doamnei profesor Andreea Suciu, coordonatorul național al proiectului. După 5 zile de muncă intensă și repetiții de teatru, vineri, 29 martie, la ora 11.30 piesa „Păcală’s Doings” a fost prezentată pe scena Palatului Urania în fața publicului format din elevi, părinți și profesori.

Obiectivul acestui schimb de elevi a fost de a încuraja elevii participanți să descopere și să aprecieze patrimoniul cultural național românesc dar și de a consolida sentimentul de apartenență la un spațiu european comun. Pentru a marca ziua internațională a Teatrului, în data de 27 martie, delegația formată din 10 elevi și 8 profesori din cele 5 tări partenere (Ungaria, Croația, Portugalia, Italia si Danemarca) alături de elevii români care i-au găzduit, au fost oaspeți ai Teatrului Național Cluj-Napoca în cadrul activităților organizate cu prilejul Zilei Porților Deschise. Joi, 28 martie au fost oaspeți ai Muzeului Etnografic al Transilvaniei unde au beneficiat de lecții-atelier pe tematica folclorului românesc, a literaturii populare și a dansului popular.

Ne-am dorit să celebrăm patrimoniul național și european prin evenimentele și activitățile gândite pentru a le permite elevilor și profesorilor să se apropie mai mult de tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural, să recunoască contribuția acestuia la modelarea personalității dar și a vieții de zi cu zi.

Coordonator european al proiectului: BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PETRIK LAJOS Két tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma din Budapesta, Ungaria

Școli partenere:

 • Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca, România;
 • Liceo Scientifico Statale B. Rossetti, San Benedetto del Tronto, Italia;
 • Borupgaard Gymnasium, Ballerup/copenhaga, Danemarca;
 • Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, Almada/Lisabona, Portugalia;
 • I. gimnazija Osijek, Osijek, Croatia

Profesor Andreea Suciu, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca

Educația adulților în Erasmus+

DECENT – un set de instrumente util pentru scăderea analfabetismului funcțional

Scăderea analfabetismului funcțional ocupă locul al doilea în rândul priorităților pe educație ale Comisiei Europene. Media la nivelul țărilor Uniunii Europene este acum de 20%, iar ținta este ca analfabetismul funcțional să scadă la 15% în 2020. Din păcate, în România analfabetismul funcțional depășește 40%.

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură și instituțiile UE indică faptul că analfabetismul funcțional are efecte negative considerabile nu numai asupra dezvoltării personale, ci și în termeni economici și sociali. Deși analfabetismul funcțional a fost foarte mediatizat în mass-media în ultimii ani, există cunoștințe științifice limitate despre persoanele analfabete funcțional.

Analfabetismul funcțional este definit de măsura în care dificultățile legate de citire și scriere împiedică un adult să fie un membru funcțional al societății.

Abilitățile de citire și scriere sunt cheia pentru absolvirea liceului, pentru obținerea unui loc de muncă, continuarea educației, accesarea formării profesionale și avansarea în carieră. De asemenea, posibilitatea de a citi și de a scrie este necesară pentru a utiliza un computer, a trimite e-mailuri și mesaje text prietenilor și familiei, a interacționa în social media și a naviga pe internet.

Un studiu al World Economic Forum arată că, în 2022, principalele abilităţi pe care le vor căuta angajatorii vor fi: gândire analitică şi capacitatea de a inova, învăţare continuă şi strategică, creativitate, originalitate şi iniţiativă.

Șase parteneri, ADES (Asociația de Dezvoltare Economico-Socială)/ România – coordonator de proiect, CWEP (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczosci)/ Polonia, Znam i Moga LTD/ Bulgaria, CSC (Centrul per lo sviloppo creativo "Danilo Dolci")/ Italia, CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology Limited)/ Cipru, FYG (Instalofi Levante SL)/ Spania și-au unit eforturile în conceperea și implementarea unui proiect care să sporească eficacitatea luptei împotriva analfabetismului funcțional în rândul adulților slab calificați, care sunt expuși riscului de excludere socială în cele 6 țări. Așa a luat naștere proiectul: DECENT – „Strategii digitale de îmbunătățire a abilităților de bază în rândul adulților, o șansă de combatere a analfabetismului funcțional", un parteneriat strategic pentru educația adulților, finanțat de UE prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 (Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici) și care este implementat în perioada octombrie 2017 – septembrie 2019.

Prin intermediul activităților proiectului, cei șase parteneri încearcă să dezvolte abilitățile de bază legate de "învățarea citirii", "calculul numeric", "comunicarea eficientă", "utilizarea tehnologiei moderne", precum și înțelegerea generală și utilizarea textelor și calculelor numerice pentru gestionarea sarcinilor cotidiene de trai și sarcinilor de la locul de muncă în rândul adulților cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere social în țările partenerilor. În același timp, activitățile proiectului vor fi un declanșator de conștientizare pentru instituțiile care sprijină adulții expuși riscului de excludere socială (centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială, școli de adulți, universități ale vârstei a treia, asociații care sprijină lupta împotriva analfabetismului funcțional și excluziunii sociale), care vor avea la dispoziție un set de metode și instrumente care le vor permite să contribuie la reducerea analfabetismului funcțional în rândul adulților.

În cadrul proiectului se dezvoltă două instrumente:

 • Cursul „Viață decentă fără analfabetism funcțional“: 6 module care vor putea fi folosite de către educatorii pentru adulți ca un manual independent pentru orele care vizează eliminarea analfabetismului funcțional.
 • eTool pentru combaterea analfabetismului funcțional: un instrument online, cu o bază de partajare a cunoștințelor ușor de folosit, cu posibilitatea de a interconecta pagini și subiecte, include resurse externe, permite comentarii, evaluări și contribuții de conținut.

Comunicarea și colaborarea la nivelul parteneriatului este eficientă datorită implicării în mod echilibrat a tuturor partenerilor în realizarea activităților proiectului. Încă de la început, au fost stabilite de comun acord strategiile necesare derulării proiectului în condiții calitative (planurile de management, de evaluare, de calitate, de diseminare, manualul de management financiar și planul de cercetare). Atât coordonatorul cât și ceilalți parteneri contribuie efectiv și eficient la gestionarea corespunzătoare a etapelor proiectului în sensul evitării unor eventuale riscuri bazate pe neînțelegeri ale unor responsabilități/ sarcini. În acest sens, platforma Admin Project dezvoltată de partenerul polonez este de o utilitate esențială în monitorizarea etapelor de implementare a proiectului, oferind o perspectiva clară asupra evoluției activităților și rezultatelor.

Asociaţia de Dezvoltare Economico-Socială (ADES), coordonatorul acestui proiect, a fost înființată în Curtea de Argeș, în 1995 cu misiunea de a induce schimbarea pozitivă în dezvoltarea socio-economică a comunităţilor din România, într-o manieră profesională, etică şi responsabilă.

Din 1995, ADES a dezvoltat și implementat (ca partener sau coordonator) cu succes peste 30 de proiecte naționale și internaționale finanțate de UE, Banca Mondială, Programul de Dezvoltare a Afacerilor Europene, Fundația pentru o Societate Deschisă, Charity Know-how etc.

ADES a organizat peste 600 de cursuri de formare în mai mult de 30 de meserii (calculatoare, abilități antreprenoriale, igienă, barman, croitor, contabilitate, managementul pensiunilor B & B etc.) pentru peste 6.000 de participanți (șomeri și/ sau persoane cu nivel scăzut de calificare, angajați, manageri la toate nivelurile de conducere). ADES a colaborat cu peste 10 comunități pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor locale pentru dezvoltarea socială, culturală și economică.

Tineret în Erasmus+

YOUTHPRENEURS – LEARNING BY DOING: O experiență europeană în domeniul antreprenoriatului

Proiectul Youthpreneurs – Learning by doing, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice în domeniul tineretului, s-a derulat în perioada 01.03.2017 – 31.05.2019 în parteneriat internațional cu organizații din 4 tari europene: Centrul Pentru Educație și Consultanță Instrumente Structurale – România, Soluciones Tecno-Profesionales Consulting – Spania, AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro – Portugalia, KBM Consultants Ltd – Marea Britanie

Youthpreneurs – Learning by doing a avut ca scop formarea unui număr de 36 de tineri din țările partenere în domeniul antreprenoriatului prin dezvoltarea și furnizarea de traininguri și activități practic-aplicative în planificarea și conducerea unei afaceri.

Partenerii proiectului au împărtășit în comun dorința de a promova spiritul antreprenorial în rândul tinerilor, încurajând și dezvoltarea de competențe soft esențiale pentru a reuși în viața personală și profesională: autonomie, creativitate, responsabilitate, adaptabilitate, asertivitate, rezolvarea problemelor, aptitudini interculturale, planificare, organizare. Proiectul nostru a urmat două direcții principale: în primul rând, transmiterea de cunoștințe în domeniul antreprenoriatului și în al doilea rând oferirea unor experiențe de învățare de tip learning by doing, prin crearea unor planuri de afacere și implementarea lor la nivel local, atât în echipe naționale cât și internaționale. Planurile de afaceri create de tineri au fost diverse. Spre exemplu:

 • Fun Tutoring - afacere națională a echipei de tineri români prin care și-au dorit să readucă distracția în procesul de învățare - prin "meditații" online adresate elevilor de 11-18 ani, au urmărit să-i ajute pe aceștia să acumuleze informații, nu doar să treacă prin ele.
 • Pers Tourism – afacere internațională formată din tineri din toate țările partenere și-a propus să ofere servicii turistice în Cluj-Napoca, Zaragoza, Aveiro și Londra, cum ar fi: turul orașului, istoria orașului și informații despre facilitățile locale, la un preț mai mic decât biletele de turism obișnuite.

Partenerii din cadrul proiectului și-au folosit experiența și au creat 2 produse intelectuale: Curicula unui curs de formare ce oferă metode non-formale și interactive de învățare în domeniul educației antreprenoriale și Ghidul Cum să începi o afacere, ce vine cu o dublă utilizare, mai întâi este un instrument util de învățare pentru tineri, ghidându-i printr-un proces pas cu pas de la ideea de afaceri la implementare și, în al doilea rând, poate fi utilizat împreună cu programele de formare în domeniul antreprenoriatului de către organizațiile interesate care doresc să-și proiecteze/îmbunătățească propria programa orientată spre antreprenoriat. Ambele produse pot fi accesate gratuit pe site-ul proiectului.

Pentru mine, proiectul a fost o experiență distractivă și o lecție de viață. Fără îndoială, aș recomanda oricui pentru că este cel mai real mod de a învăța despre antreprenoriat. Chiar dacă prima mea experiență cu proiectul a fost însoțită de teama de a învăța ceva nou, cu ajutorul tutorilor și a materialelor bine structurate și ușor de înțeles, a devenit în curând o bucurie. Dacă ar trebui să descriu proiectul în 3 cuvinte, acestea ar fi: practică, aventură și bună dispoziție. (Andrei Vulpe, participant român)

Participarea la proiectul Youthpreneurs a fost o oportunitate unică, nu numai pentru că mi-a oferit șansa de a învăța despre spiritul antreprenorial și cum să-mi creez propria afacere, dar și pentru că am putut întâlni oameni noi din diferite țări, precum și noi culturi. A fost, de asemenea, o mare oportunitate de a-mi îmbunătăți abilitățile personale, lingvistice și de comunicare. Să am propria afacere este o opțiune pentru mine, în acest fel toate cunoștințele pe care le-am primit au fost, cu siguranță, foarte importante și utile. (Pedro Torres, participant portughez)

te informează...

Burse pentru master IED 2019/20

Istituto Europeo di Design (IED) a lansat un apel pentru 14 burse care acoperă 50% din taxele pentru cursurile de master în design, modă, arte vizuale și comunicare, organizate la Milano, Florența, Roma, Torino și Veneția.

Concursul se adresează tuturor studenților străini, care dețin o diplomă de licență sau o calificare echivalentă sau care au experiență de muncă în domeniul respectiv. Absolvenții sunt eligibili dacă obțin diploma universitară în termen de 30 de zile înainte de discutarea tezei proiectului cursului de master.

Candidații trebuie să cunoască limba în care se desfășoară cursul cel puțin la nivelul B2. Candidații, italieni sau străini, nu trebuie să fie rezidenți în Italia.

Pentru a candida pentru o bursă, alegi cursul pentru pe care dorești să îl urmezi, dezvolți un concept legat de domeniul de interes și te înregistrezi folosind acest formular.

Termen limită: 20 iunie 2019, 23:59 CET, pentru cursuri care încep în noiembrie și ianuarie.

Forumul generației tinere creative Nantes

Forumul încurajează inițiativele inovatoare ale cetățenilor, deschiderea spre Europa, întâlnirile și crearea de rețele între tineri și invită tinerii să prezinte proiecte inspiraționale legate de cetățenie.

Pot participa asociații, organizații și grupuri de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani din Nantes și din statele membre ale Consiliului Europei, plus Belarus.

Pentru a participa candidații trebuie să prezinte un proiect sau o inițiativă care să consolideze noțiunea de a trăi împreună și să implice o abordare generală a cetățeniei. Proiectul poate fi legat de o paleta largă de teme: mediu, sănătate, educație, cultură, sport, dialog intercultural, lupta împotriva discriminării, mass-media, etc.

Forumul 2019 va avea loc în perioada 23-26 octombrie la Nantes/France. Limba oficială a Forumului este engleza. Cheltuielile de transport, cazare și masa pentru participanții europeni vor fi acoperite de orașul Nantes (maximum 2 participanți per proiect).

Termen limită: 3 iunie 2019

„Great companies don’t hire skilled people and motivate them, they hire already motivated people and inspire them. People are either motivated or they are not. Unless you give motivated people something to believe in, something bigger than their job to work toward, they will motivate themselves to find a new job and you’ll be stuck with whoever’s left.” ——―— Simon Sinek

Multilingv. Multicultural

Difference can be challenging. If you've got a homogenous group of people who all think alike, it’s easier to reach a comfortable consensus. Diversity means including people with different perspectives, different experiences, different opinions, and perhaps different working styles or expectations. ——— Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer of Facebook

European Language Label – 20 de ani de inovație și creativitate în educația lingvistică

Lansarea competiției pentru 2019

Vă invităm să trimiteți spre evaluare un proiect care se adresează predării/învățării limbilor străine, indiferent de context, de vârsta celor care învață și oricare ar fi sursa de finanțare a acestuia, prin completarea formularului de mai jos. În urma evaluării, proiectului dvs. i se poate acorda Certificatului lingvistic european (European Language Label) 2019.

Priorități 2019:

 1. Dezvoltarea unor școli care să susțină incluziunea și educația de calitate și să sprijine profesorii și directorii școlilor în promovarea diversității.
 2. Eliminarea barierelor lingvistice cu scopul creării unor regiuni de frontieră mai dinamice.

Proiectul trebuie să nu se fi încheiat sau să fie încheiat recent, iar rezultatele sale să fie încă utilizate.

Rezultatele evaluării vor fi anunțate pe site-ul www.erasmusplus.ro iar certificatele se vor acorda în cadrul unui eveniment de valorizare despre care veți fi anunțați ulterior.

Mai multe informații găsiți pe site-ul ANPCDEFP și pe site-ul Comisiei Europene

Termen limită de trimitere: 26 august 2019

Vă dorim mult succes și așteptăm candidaturile dvs!

EURYDICE

Rețeaua Eurydice își propune să faciliteze cooperarea europeană în domeniul educației. Publicațiile realizate în cadrul rețelei reprezintă o foarte bună sursă de documentare – prin furnizarea de informații clare, concise, actualizate și bine documentate. Publicațiile Eurydice pot să fie descărcate gratuit.

Integrarea elevilor proveniți din familii de imigranți în școlile din Europa: măsuri și politici naționale

Prezentul raport Eurydice explorează acțiunile întreprinse de autoritățile la nivel înalt din domeniul educației din țările din Europa pentru a promova integrarea elevilor proveniți din familii de imigranți în școli (în anul de referință 2017/2018). Raportul conține o reprezentare comparativă a unei game largi de măsuri și politici naționale care au drept scop repartizarea elevilor imigranți nou-veniți în școli și abordarea nevoilor lingvistice, de învățare și de sprijin psihosocial ale acestora. Se oferă de asemenea o analiză mai profundă a unor politici cheie care le permit școlilor să vină în întâmpinarea unor elevi din medii lingvistice și culturale diverse și să ia în considerare bunăstarea socială și emoțională a elevilor, astfel încât să se creeze o situație optimă pentru educația și dezvoltarea lor.

Raportul se concentrează pe reglementările și recomandările la nivel înalt, care se adresează învățământului primar, secundar inferior și superior general, precum și formării profesionale inițiale din cadrul școlii.

Informațiile acoperă 42 de sisteme de educație, incluzând cele 28 de state membre UE, precum și Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Turcia.

În Partea I, sunt descrise, cu ajutorul unei analize comparative ce acoperă toate țările, măsurile și politicile existente care au impact asupra modului în care sunt repartizați în școli elevii imigranți nou-veniți și felul în care școlile abordează diferitele probleme legate de potențialul și nevoile acestora.

În Partea a II-a sunt analizate politicile din 10 sisteme de educație selectate, urmărindu-se două dimensiuni principale: felul în care se face adaptarea la diversitate și modul în care se abordează bunăstarea elevilor imigranți în mediul școlar.

Nu în cele din urmă, raportul analizează multilateralitatea abordărilor la nivel de politici.

Concluzia raportului este că politicile care promovează accesul la educația de calitate, adaptată dezvoltării socio-emoționale și diversității elevilor, sunt promițătoare nu doar pentru integrarea elevilor imigranți, ci pentru toți elevii care învață împreună în sistemele de educație din Europa.

Titlul original: Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures

ANews este publicația lunară a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Dacă sunteți implicați în proiecte din domeniile educației, formării profesionale sau tineretului și doriți să publicați articole despre acestea în revistă, dacă aveți recomandări sau dacă doriți doar sa ne scrieți, vă rugăm să folosiți adresa ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro. Avem rugămintea ca materialele pe care le trimiteți să întrunească următoarele cerințe tehnice pentru publicare: maxim 1 pagina A4, text scris cu diacritice, stil jurnalistic care să evidențieze în primul rând experiența de învățare, continuare (follow-up) și impact asupra activităților profesionale și/sau personale, fotografii de minim 300 dpi atașate separat în email, nu inserate in documentul Word.

Dacă doriți să nu mai primiți această publicație, va rugăm să trimiteți un mesaj pe adresa unregistered@anpcdefp.ro.

Toate informațiile din articolele despre proiectele finanțate cu sprijinul Comisiei Europene reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenția și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare neadecvată a acestora.

Created By
Agenția Erasmus+
Appreciate

Credits:

Created with images by Bru-nO - "euro seem money" • MabelAmber - "map europe globe" • Becca Tapert - "untitled image" • S A R A H ✗ S H A R P - "untitled image" • Joshua Fuller - "untitled image" • Peter Hershey - "untitled image" • Fun_loving_Cindy - "balloon sculpture colors" • Gábor Juhász - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.