"האוטו שלנו בטוח וצהוב " הצגת התוצר שיצרנו - גרייס נירה ומרגרט

הכל התחיל מרעיון קטן

- TINKERCAD - תחילת התכנון באמצעות

פאזל הרכבה לפי משימות מטרתו העיקרית לעזור לגננת לעשות למידה של בטיחות בדרכים לגילאים שנתיים שלוש: ישום וזיהוי צבעים ספרות וצורות חלקי המכונית כגון: גלגלים חלון, דלת . גילאי 4-6 : הגננת תכין בנוסף כרטיסיות של משימות שונות ספרות 1,2,3 יהיו משימות ואילו הצורות כוכב ולב, הילד יספר משהו שהוא מרגיש על ליבו או משאלה וחלום

גיבשנו את הרעיון
ויצרנו את התוצר שלנו בפאב לב

בהתחלה התהליך היה קשה אך בפאב לאב כאשר בנו עם סקיצה והגענו לתוצר מוגמר. נהנו מאוד. והגענו למטרה בכך שעזר ההוראה ישרת אותנו להמשך הדרך

הרכיב העיקרי המרכיב את המוצר הוא חוטי פלסטיק בצבעים שונים. הטכניקות/כלים רלוונטיים בהם יש להשתמש הם טכניקת עיצוב וייצור - עיצוב תלת מימדי בטינקרקאד

לבסוף, התכנון והיצור היו השלבים הקשיים.הינו חייבות לחשוב על מוצר שיתאים לגן ולילדים וזה לקח לנו המון זמן והתנסות בסקיצות ב תינקרקאד. השלב של היצור היה שלב הכי מאתגר, לראות איך הרעיון שחשבנו עליו פתאום הוא רעיון מיצאויתי ושימושי.
תודה על ההקשבה
.בהצלחה - מרגרט נירה וגרייס

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.