100visio Suomi 2017

Havaintokuvia @pixabay.com
Kuvankäsittely...

Miltä sinun Suomesi näyttää sadan vuoden kuluttua?

Nuorilla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa Suomen tulevaisuuden visioon, sillä tulevaisuuden Suomi on heidän Suomensa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teema on Yhdessä. Siksi myös Suomen tulevaisuutta tulee visioida yhdessä. Uusi visio seuraavaksi sadaksi vuodeksi on suuri teko ja lahja 100-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle. Nuorten tekemänä se saa aivan uuden sävyn ja näkökulman.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.